V GrandParku v Havířově je šance i pro lidi ve velmi vážném zdravotním stavu

Nemocniční péče už není nutná? Ale co pak? Řešení nabízí GrandPark Klinika. Domov pro seniory GrandPark Havířov poskytuje své služby lidem se sníženou soběstačností již rok

Od května loňského roku v něm našla nový domov více než stovka seniorů. Nyní zde startuje nový projekt, který by měl pomoci i klientům se závažnějšími zdravotními problémy. „Naším cílem je umožnit těmto klientům poslední část života co nejvíce opravdu prožít, nikoliv jen přežít či dožít. A od toho se odvíjí důraz na kvalitu jak v poskytovaném bydlení, tak v našich službách,“ říká ředitelka havířovského Domova Renata Vávrová.

Pro stávající klienty GrandParku v Havířově, z nichž mnozí trpí Alzheimerovou nemocí či jiným druhem demence, jsou přichystány na každý den různorodé aktivity. Důležitá je fyzioterapie a procházky spojené s relaxací v prostředí krásné terapeutické zahrady. Ale pravidelně se senioři účastní i reminiscenční terapie, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události, či oblíbené canisterapie a muzikoterapie. Mohou se také zabavit výtvarnými pracemi, keramikou, přípravou pochutin či cukroví. „Víme, že pro naše klienty jsou velmi důležité jak terapie, tak kontakt s vrstevníky. Nemají pocit osamělosti a rozmanitými činnostmi procvičují jak pohybové, tak duševní schopnosti - což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Havířov Renata Vávrová.

Nový unikátní projekt však umožní ještě více - poskytování nadstandardní zdravotní péče v sociálních službách. „Zaznamenáváme totiž množství žádostí o péči, která by navazovala na odbornou nemocniční péči. Jedná se o pacienty, kteří již nepotřebují 24hodinový dohled lékaře, ale potřebují intenzívní péči zdravotní sestry poskytovanou v domácím prostředí,“ říká výkonná ředitelka společnosti GrandPark Renata Prokešová, která stála u zrodu projektu GrandPark Klinika.
GrandPark Klinika umožní každodenní fyzioterapii, ošetřovatelskou rehabilitaci, nácvik základních životních návyků a komunikaci s okolím, ale i příjem potravy, péči o vyměšování atd. „V GrandPark Klinice budeme poskytovat při nejvyšším stupni náročnosti ošetřovatelské péče dlouhodobou péči o ty pacienty, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí v podstatě zlepšit, ale bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče by se mohl zhoršovat,“ dodává Prokešová.

„Naše populace stárne a postupně bude stále důležitější, aby lidé měli možnost prožít své stáří důstojně a bezpečně v příjemném prostředí. I v případě, že mají vážnější zdravotní problémy. Rádi bychom jim v budoucnu takovouto možnost poskytli ve všech krajích,“ říká předseda představenstva společnosti GrandPark Ľubomír Vais s tím, že záměrem je projekt GrandPark Klinika postupně rozšířit i do dalších domovů sítě GrandPark. Po Havířově již GrandPark nabízí své služby v Hradci Králově a na konci roku 2016 se otevře i GrandPark v Praze-Štěrboholech.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama