Tři čtvrtiny studentů lékařských fakult plánují po ukončení jejich studia pracovat v ČR

Čeští studenti 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice plánují v 73 % případů hledat po ukončení studia zaměstnání v České republice. Při výběru místa budoucí lékařské praxe zohledňuji na prvním místě jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační/specializační přípravu, na druhém pracovní kolektiv a na třetím plat. Naproti tomu 27 % respondentů plánuje vycestovat za prací do zahraničí. Plánovaná délka zahraničního pobytu se nejčastěji pohybuje od 2 do 5 let (tuto možnost uvedlo 42 % z celkového počtu respondentů české národnosti).

Hlavními důvody pro vycestování jsou lepší platové ohodnocení, získání zahraničních zkušeností a zdokonalení v cizím jazyce. V rámci meziročního srovnání výsledků průzkumu všech respondentů (tj. bez rozdílu národnosti) byl zaznamenán mírný meziroční nárůst zájmu o práci v zahraničí, a to o 4 procentní body (tj. z 28 % na 32 %). Tyto závěry vyplynuly z průzkumu, který koncem roku 2016 realizovala organizace HealthCare Institute, o.p.s.

V rámci 2. ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi mediky“ byli osloveni studenti 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice. Celkově se do tohoto průzkumu zapojilo 1207 respondentů (v roce 2015 to bylo 435 respondentů).

Cílem druhého ročníku tohoto unikátního celostátního průzkumu bylo, stejně jako v minulém roce, zjistit, jaké množství studentů českých lékařských fakult plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v tuzemsku a jaké množství studentů je již rozhodnuto Českou republiku opustit a hledat pracovní nabídky v zahraničí. V neposlední řadě bylo také cílem identifikovat hlavní příčiny či důvody jejich jednání.

„Druhý ročník ankety mezi studenty medicíny ukázal v některých oblastech stabilitu výsledků oproti roku 2015 a u jiných změnu trendů či preferencí. Letošní Barometr mezi mediky je reprezentativnější, neboť se jej účastnilo 3x více studentů. Zájem o práci v českém zdravotnictví u studentů 6. ročníku je stabilní - 75 % a větší zájem je u mediček. Stoupá zájem o práci v nemocnici na rozdíl od práce v ambulantním sektoru. Mezi obory dominuje všeobecné praktické lékařství, následováno vnitřním lékařstvím a třetí příčku obsadilo dětské lékařství. Toto ukazuje na správné rozhodnutí parlamentu o jedné „pediatrii“. U mediků je pořadí - chirurgie, anesteziologie a ortopedie. Důvodem odchodu do zahraničí je zejména platové ohodnocení. Budoucí zaměstnavatelé by měli akceptovat, že klíčové pro rozhodování studentů o nástupu do zaměstnání jsou jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační/specializační přípravu a pracovní kolektiv,“ říká prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy.

„Výsledky letošního ročníku průzkumu jasně naznačují, jakým směrem by se měla obracet pozornost českých nemocnic jakožto budoucích zaměstnavatelů mladých lékařů a lékařek. Skutečnost, že 73 % studentů má v plánu po ukončení studia pracovat v tuzemsku ukazuje, že v současnosti je více než důležité rozvíjet aktivní personální marketing a politiku směrem k čerstvým absolventům, kteří by tak získali motivaci zůstat pracovat v rodné zemi a zúročit zde kvalitní vzdělání, které jim bylo poskytnuto lékařskými fakultami v České republice. Věřím, že nemocnice v Česku jsou v současné době připraveny nabídnout absolventům příznivé podmínky pro vykonávání jejich budoucí lékařské praxe. I přesto, že 27 % českých studentů má v plánu po ukončení studia odjet do zahraničí, jsem přesvědčen, že toto jejich svodobné rozhodnutí je ku prospěchu českého zdravotnictví v případě, že se vrátí zpět a budou zde pozitivně předávat jejich nabité zkušenosti, “ doplňuje Daniel Vavřina, zakladatel HealthCare Institute, o.p.s.

Jsem rád, že se do tohoto velmi zajímavého průzkumu zapojilo téměř 3x více respondentů než v minulém roku. O to více jsou jeho výsledky reprezentativní. I tak se potvrzuje trend, že práce v cizině, zejména v Německu je pro absolventy lékařských fakult zajímavá a jde, s nadsázkou řečeno, o „módní trend“. Je jasné, že důvody jsou převážně ekonomické. Na druhou stranu pokud se podívám na očekávání výše platu absolventů za práci v ČR a za práci v zahraničí, tak mohu konstatovat, že tyto hodnoty nejsou nijak nereálné či přemrštěné. Podívám-li se do mzdové směrnice svojí prachatické nemocnice, pak nástupní plat absolventa činí okolo 32.000Kč hrubého (bez přesčasů, příplatků a služeb). Podobná situace je i v ostatních jihočeských nemocnicích. Mzda se pohybuje v intervalu 30-35.000Kč, což tedy odpovídá, dle výsledků průzkumu, představám 88 % zájemců o práci v ČR a 55 % zájemců o práci v zahraničí. Jsem rád, že fungující a dobře hospodařící krajské nemocnice jsou zajímavé pro absolventy, čemuž svědčí i rostoucí % zájmu z výsledků výzkumu. Oproti povinným platovým tabulkám u fakultních či příspěvkových nemocnic můžeme v akciových společnostech upravit výši nástupního platu. Činíme tak zejména u mladých lékařů, aby jejich mzdové ohodnocení bylo zajímavější a lépe odpovídalo jejich představám,“ komentuje Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s.

„Je vidět, že výzkumy stále zaznamenávají neoficiální trend zájmu o práci mimo ČR v západních zemí Evropy. Jako jeden z největších zaměstnavatelů zdravotní péče preferujeme a maximálně podporujeme nástupy absolventů z lékařských fakult do našich zdravotnických zařízení. Také se snažíme vyjít mladým lékařům vstříc a podporujeme je v osobním rozvoji a vzdělávání. Současně maximálně vycházíme vstříc již studentům LF v rámci realizace jejich praxí,“ doplňuje Mgr. Nina Peloušková, Ph. D., manažerka vzdělávání a vedoucí personálního odboru AGEL a.s.

„V první řadě bych chtěl poukázat na skutečnost, že se průzkumu zúčastnilo 67 % žen a 33 % mužů. Odráží se zde genderové zastoupení mezi studenty medicíny a reflektuje tím fakt, že na lékařských fakultách studuje čím dál více žen. Nejproblematičtější oblastí se zdá být dle dotazovaných studentů nejasnost ohledně předatestační a specializační přípravy. Zde vidím nedostatky. Složitý systém a nejednoznačný popis přispívají k dezorientaci a nechuti pokusit se v dané problematice dále vzdělávat. S přibývajícím počtem žen na místě lékařek bude nutné vzdělávací program do značné míry přizpůsobit tak, aby jim nebyl překážkou při zakládání rodiny. Druhou oblastí, která je často uváděna jako důvod pro odchod do zahraničí, je samotná mzda. Také zde se český systém potýká se značnou dezinformací. Hodnoty platů lékařů jsou často uváděny i s přesčasy a pak porovnávány se standardními platy v ostatních profesích. Tím dochází často ke zkreslenému náhledu společnosti. Průměrná hrubá mzda lékaře po studiu se pohybuje kolem 28.000 Kč. Pro porovnání, naši vrstevníci se středoškolským vzděláním často za tuto mzdu pracují v továrnách a ve výrobě. Přičemž toho platu dosahují o 6 let dříve než studenti medicíny. Proto tato mzda není dostatečně motivující a odpovídající získaným znalostem během šestileté dřiny na lékařské fakultě. Na druhou stranu vidím pozitivně trend, kdy se nemocnice stále více zajímají o lékaře po studiu. To je zřejmé na stoupající účasti českých nemocnic na veletrzích pracovního uplatnění v medicíně,“ říká Jakub Šimka, prezident Asociace studentů medicíny.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (61)

 • Obrázek uživatele 123
  123 (anonym)

  protože na drobnostech se...No co, každý dělá co umí.

  Čer 05, 2017
 • Obrázek uživatele Instalatér
  Instalatér (anonym)

  kolik těch odpadů za den ,...je taky svým způsobem lékař. Má výhodu, že nedělá na pojišťovnu. Je jich taky málo. Lékaři mají volat po tržním ocenění a ne aby určoval ceny zdravotní péče stát. Záměrně říkám stát, protože ani pojišťovny si nemohou vzájemně konkurovat. Jestliže ceny určuje stát, je to socialismus. Takhle dřív stát určoval ceny všeho zboží a služeb. Ve zdravotnictví to jede pořád dál.

  Čer 05, 2017
 • Obrázek uživatele David
  David (anonym)

  České zdravotnictví je drceno zákony, předpisy,regulativy, metodickými pokyny a směrnicemi natolik, že už je to jen formalismus, bez ohledu na pacienta, jeho rodinnou anamnézu a životní situaci. Odešel jsem do zahraničí proto, že si při splnění všech předpisů již nebylo možné otevřít vlastní kliniku s částí úhrad od pacientů, respektive nebylo možné všechny předpisy splnit. Jinak mohu potvrdit, že o některých metodách a postupech jsem se dozvěděl až venku, například regenerační medicínu jsem studoval tři roky.

  Zář 13, 2017
 • Obrázek uživatele M.
  M. (anonym)

  České zdravotnictví je...To, že u nás je regenerativní medicína téměř zcela neznámý obor, je velmi smutné pro pacienty i lékaře.

  Zář 13, 2017
 • Obrázek uživatele Lékaři mají volat po tržním ocenění
  Lékaři mají vol... (anonym)

  je taky svým způsobem...Mám obavy, že se lékaři budou chovat tržně a dělat zbytečné zákroky, které moc neublíží. Jejich léčení je k ničemu. Pořád se mluví o tom, že mají málo peněz, ale jak se má pacient bránit proti jejich nekvalitní práci o tom se nemluví vůbec

  Zář 13, 2017
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Stále platí rčení jako za komunistů: Všude dobře, tak co tady?"

  Zář 13, 2017
 • Obrázek uživatele Sibila
  Sibila (anonym)

  Kapitalismus = nejhorší lidské pudy a vlastnosti mají v podstatě zelenou ! A pokud se to týká zdravotnictví je to o to tragičtější.Lékařský byznys,často kombinovaný s neschopností, nezájmem, absencí empatie je budoucností v tomto oboru. Kvalitní léky,vyšetřovací metody a hrstka těch, co péči o lidské zdraví a život berou jako poslání, to nemohou zvrátit.

  Zář 16, 2017
 • Obrázek uživatele tohle nepsal lékař
  tohle nepsal lékař (anonym)

  České zdravotnictví je...ale alternativec. :-)

  Zář 16, 2017
 • Obrázek uživatele MUDr. Vojtěch Černý
  MUDr. Vojtěch Černý (anonym)

  Vážená paní kolegyně. Souhlasím s Vaším názorem a postojem. Jsem absolventem LF KU v Hradci Králové. Promoval jsem v r. 1964. Já si na svoji lékařskou kariéru nestěžuji = jsem celoživotní optimista. A kromě toho se mi povedly současně s medicínou ještě dvě dobré věci ve sportu. Byl jsem armádní reprezentant ve střelbě v pistolových disciplínách a později armádní reprezentant jako navigátor v rallye sportu. (Na Goooglu mě těchto sportovních disciplínách nenajdete, protože na mistrovství republiky jsem byl /a v rallye jsme byli "pouze nejvýše pátí".) ... Vlastně ... na Googlu mě najdete jako učitele angličtiny. Ale k medicíně. Ty služby...!!! A ten čas ...!!! To byla přehlídka nezaplaceného času. ( = Velmi špatně zapaceného času). Jen pro vysvětlění - sloužil jsem jako anesteziolog ve směnách týmu anesteziologů pro celý okres Litoměřice, Od r. 1991 ten úvazek byl menší o nemocnici v Roudnici n.L., která se prohlásila jako "samostatná" - t.j. pro nás odpadly akutní zákroky chirurgii a na gynekologii a porodnici v Roudnici. Jistě si dovedete představit anesteziologa, který (příkladně) podává anestézii od 01.00 do 02.00 (celková péče o pacientku i to miminko to obvykle takový čas zabere). Pak ho přivezou sanitou do jeho nemocnice = Posádkové nemocnice v Terezíně. On má tu "výsadu", že může spát v své vlastní posteli, ve své nemocnici, ale ... ALE nemůže usnout, protože porod císařským řezem je vždy NĚCO VELKÉHO, co ve všech přítomných, včetně maminky, zvýší hladinu adrenalinu. Dobře, vše se povedlo. (Jako vždy - protože všechny moje anestézie u porodu císařským řezem dopadly velmi, velmi dobře. Jednou se dokonce stalo, že dětská lékařka hodnotila APGAR SKÓRE čerstvě narozeného klučíka v první minutě 10 body. Za 5 minut bylo skóre pochopitelně také 10 bodů. Jenže já jsem druhý den (ve ČT) musel jít podávat anestézie pacientům, kteří byli již předem naplánováni pro "náš" běžný operační program. Byl jsem často velmi ospalý, unavený a mnohokrát jsem veřejně celému operačnímutýmu řekl, že "žádám svoji anesteziologickou sestru, aby mi hlídala oči". Pokud byste chtěla bližší údaje pro podporu Vašeho názoru a Vašeho postoje, rád Vám napíši nebo zavolám. MUDr.Vojtěch Černý Růžovka 6 LIROMĚŘICE, 412 01 tel.: +420 721 744 238 e-mail: vojta.cerny@tiscali.cz

  Lis 19, 2018
 • Obrázek uživatele Nikol
  Nikol (anonym)

  Slyšela jsem vyprávění jedné bývalé neuroložky z pražské kliniky, že ze své dřívější praxe v zahraničí měla zkušenost, že pokud se pacientovi po mrtvici okamžitě nasadila infuze s vitamínem C, tak bylo velmi malé riziko úmrtí. Podobně byla zvyklá pacientům s roztroušenosu sklerózou, kteří mají vysoké riziko zánětu močových cest, podávat večer vitamín C, což je před touto infekcí chránilo - bohužel v ČR nic takového lékař nemůže v nemocnici podávat - musí se předepsat antibiotika, která samozřejmě mají při dlouhodobém nebo pravidelném podávání rizika.

  Lis 19, 2018
 • Obrázek uživatele verka
  verka (anonym)

  Kdo chce po studiích odjet z jakéhokoliv důvodu pracovat za hranice, měl by českému státu (tj. nám všem) vrátit do puntíku všecko, co jsme do jeho studií vložili - průzkum neprůzkum a pak ať si jedou třeba do tramtárie. O vyčůránky hledící JEN na peníze ( a to hl. páni "doktoři" v 99% jsou) nestojíme. Komu skutečně záleží na nemocných lidech, ten jim pomáhá a při takových platech a tomu všemu okolo...pracují jak mají. A není pravda, že pořád "chybějí" zdravotníci. Kdyby tomu tak bylo, neposílali by si pacienty od jednoho k druhému pořád dokola zbytečně a pojišťovny a "chybějící" praktici by netrvali na návštěvách u nich (PL) před každou návštěvou odborného dr. Jenom honí body a prachy, PRACHY, P R A C H Y, to jsou naši nenasytní zdravotníci. Příspěvek zas nejenže se neobjeví, ale ani neuloží. Leda nás nechají si trochu zchladit zlost nad takovými články.

  Led 07, 2019

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama