Tři čtvrtiny studentů lékařských fakult plánují po ukončení jejich studia pracovat v ČR

Čeští studenti 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice plánují v 73 % případů hledat po ukončení studia zaměstnání v České republice. Při výběru místa budoucí lékařské praxe zohledňuji na prvním místě jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační/specializační přípravu, na druhém pracovní kolektiv a na třetím plat. Naproti tomu 27 % respondentů plánuje vycestovat za prací do zahraničí. Plánovaná délka zahraničního pobytu se nejčastěji pohybuje od 2 do 5 let (tuto možnost uvedlo 42 % z celkového počtu respondentů české národnosti).

Hlavními důvody pro vycestování jsou lepší platové ohodnocení, získání zahraničních zkušeností a zdokonalení v cizím jazyce. V rámci meziročního srovnání výsledků průzkumu všech respondentů (tj. bez rozdílu národnosti) byl zaznamenán mírný meziroční nárůst zájmu o práci v zahraničí, a to o 4 procentní body (tj. z 28 % na 32 %). Tyto závěry vyplynuly z průzkumu, který koncem roku 2016 realizovala organizace HealthCare Institute, o.p.s.

V rámci 2. ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi mediky“ byli osloveni studenti 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice. Celkově se do tohoto průzkumu zapojilo 1207 respondentů (v roce 2015 to bylo 435 respondentů).

Cílem druhého ročníku tohoto unikátního celostátního průzkumu bylo, stejně jako v minulém roce, zjistit, jaké množství studentů českých lékařských fakult plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v tuzemsku a jaké množství studentů je již rozhodnuto Českou republiku opustit a hledat pracovní nabídky v zahraničí. V neposlední řadě bylo také cílem identifikovat hlavní příčiny či důvody jejich jednání.

„Druhý ročník ankety mezi studenty medicíny ukázal v některých oblastech stabilitu výsledků oproti roku 2015 a u jiných změnu trendů či preferencí. Letošní Barometr mezi mediky je reprezentativnější, neboť se jej účastnilo 3x více studentů. Zájem o práci v českém zdravotnictví u studentů 6. ročníku je stabilní - 75 % a větší zájem je u mediček. Stoupá zájem o práci v nemocnici na rozdíl od práce v ambulantním sektoru. Mezi obory dominuje všeobecné praktické lékařství, následováno vnitřním lékařstvím a třetí příčku obsadilo dětské lékařství. Toto ukazuje na správné rozhodnutí parlamentu o jedné „pediatrii“. U mediků je pořadí - chirurgie, anesteziologie a ortopedie. Důvodem odchodu do zahraničí je zejména platové ohodnocení. Budoucí zaměstnavatelé by měli akceptovat, že klíčové pro rozhodování studentů o nástupu do zaměstnání jsou jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační/specializační přípravu a pracovní kolektiv,“ říká prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy.

„Výsledky letošního ročníku průzkumu jasně naznačují, jakým směrem by se měla obracet pozornost českých nemocnic jakožto budoucích zaměstnavatelů mladých lékařů a lékařek. Skutečnost, že 73 % studentů má v plánu po ukončení studia pracovat v tuzemsku ukazuje, že v současnosti je více než důležité rozvíjet aktivní personální marketing a politiku směrem k čerstvým absolventům, kteří by tak získali motivaci zůstat pracovat v rodné zemi a zúročit zde kvalitní vzdělání, které jim bylo poskytnuto lékařskými fakultami v České republice. Věřím, že nemocnice v Česku jsou v současné době připraveny nabídnout absolventům příznivé podmínky pro vykonávání jejich budoucí lékařské praxe. I přesto, že 27 % českých studentů má v plánu po ukončení studia odjet do zahraničí, jsem přesvědčen, že toto jejich svodobné rozhodnutí je ku prospěchu českého zdravotnictví v případě, že se vrátí zpět a budou zde pozitivně předávat jejich nabité zkušenosti, “ doplňuje Daniel Vavřina, zakladatel HealthCare Institute, o.p.s.

Jsem rád, že se do tohoto velmi zajímavého průzkumu zapojilo téměř 3x více respondentů než v minulém roku. O to více jsou jeho výsledky reprezentativní. I tak se potvrzuje trend, že práce v cizině, zejména v Německu je pro absolventy lékařských fakult zajímavá a jde, s nadsázkou řečeno, o „módní trend“. Je jasné, že důvody jsou převážně ekonomické. Na druhou stranu pokud se podívám na očekávání výše platu absolventů za práci v ČR a za práci v zahraničí, tak mohu konstatovat, že tyto hodnoty nejsou nijak nereálné či přemrštěné. Podívám-li se do mzdové směrnice svojí prachatické nemocnice, pak nástupní plat absolventa činí okolo 32.000Kč hrubého (bez přesčasů, příplatků a služeb). Podobná situace je i v ostatních jihočeských nemocnicích. Mzda se pohybuje v intervalu 30-35.000Kč, což tedy odpovídá, dle výsledků průzkumu, představám 88 % zájemců o práci v ČR a 55 % zájemců o práci v zahraničí. Jsem rád, že fungující a dobře hospodařící krajské nemocnice jsou zajímavé pro absolventy, čemuž svědčí i rostoucí % zájmu z výsledků výzkumu. Oproti povinným platovým tabulkám u fakultních či příspěvkových nemocnic můžeme v akciových společnostech upravit výši nástupního platu. Činíme tak zejména u mladých lékařů, aby jejich mzdové ohodnocení bylo zajímavější a lépe odpovídalo jejich představám,“ komentuje Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s.

„Je vidět, že výzkumy stále zaznamenávají neoficiální trend zájmu o práci mimo ČR v západních zemí Evropy. Jako jeden z největších zaměstnavatelů zdravotní péče preferujeme a maximálně podporujeme nástupy absolventů z lékařských fakult do našich zdravotnických zařízení. Také se snažíme vyjít mladým lékařům vstříc a podporujeme je v osobním rozvoji a vzdělávání. Současně maximálně vycházíme vstříc již studentům LF v rámci realizace jejich praxí,“ doplňuje Mgr. Nina Peloušková, Ph. D., manažerka vzdělávání a vedoucí personálního odboru AGEL a.s.

„V první řadě bych chtěl poukázat na skutečnost, že se průzkumu zúčastnilo 67 % žen a 33 % mužů. Odráží se zde genderové zastoupení mezi studenty medicíny a reflektuje tím fakt, že na lékařských fakultách studuje čím dál více žen. Nejproblematičtější oblastí se zdá být dle dotazovaných studentů nejasnost ohledně předatestační a specializační přípravy. Zde vidím nedostatky. Složitý systém a nejednoznačný popis přispívají k dezorientaci a nechuti pokusit se v dané problematice dále vzdělávat. S přibývajícím počtem žen na místě lékařek bude nutné vzdělávací program do značné míry přizpůsobit tak, aby jim nebyl překážkou při zakládání rodiny. Druhou oblastí, která je často uváděna jako důvod pro odchod do zahraničí, je samotná mzda. Také zde se český systém potýká se značnou dezinformací. Hodnoty platů lékařů jsou často uváděny i s přesčasy a pak porovnávány se standardními platy v ostatních profesích. Tím dochází často ke zkreslenému náhledu společnosti. Průměrná hrubá mzda lékaře po studiu se pohybuje kolem 28.000 Kč. Pro porovnání, naši vrstevníci se středoškolským vzděláním často za tuto mzdu pracují v továrnách a ve výrobě. Přičemž toho platu dosahují o 6 let dříve než studenti medicíny. Proto tato mzda není dostatečně motivující a odpovídající získaným znalostem během šestileté dřiny na lékařské fakultě. Na druhou stranu vidím pozitivně trend, kdy se nemocnice stále více zajímají o lékaře po studiu. To je zřejmé na stoupající účasti českých nemocnic na veletrzích pracovního uplatnění v medicíně,“ říká Jakub Šimka, prezident Asociace studentů medicíny.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (61)

 • Obrázek uživatele Dan
  Dan (anonym)

  Ti schopní tenhle absurdistán nesnesou a zmizí odsud, jak se to děje už 15 let.

  Bře 15, 2017
 • Obrázek uživatele Platy
  Platy (anonym)

  Ti schopní tenhle...doktorů i po první atestaci jsou katastrofální. Stěží 28 000 bruto. Jediná možnost je otevřít si soukromou praxi obvodního lékaře. Tam pak máte i dvojnásobek. Některé ambiciozní doktory to bohužel neuspokojuje. Ale stačí jít do Rakouska nebo do Deutschlandu a máte 4000 Éček jistých. Chce to jen kvalitní němčinu.

  Bře 15, 2017
 • Obrázek uživatele Nasraný Doktůrek na noční šichtě
  Nasraný Doktůre... (anonym)

  doktorů i po první atestaci...Problém je neochota zavést zásadní spoluúčast pacientů. Poklesla by návštěvnost lékařů, stačilo by jich míň a bylo by je možno líp zaplatit. Stačí se podívat do Švýcarska. Doktorů mají o třetinu méně na přepočet obyvatel a na platy si nestěžují. U nás se vždycky vytáhne argument ,že "někdo by na to neměl". S tímhle argumentem nelze zkvalitnit péči. A je vrchol, že dokonce si pacoši nemohou oficiálně připlatit, i kdyby chtěli. Tak to je rarita, kterou nemají nikde jinde na světě.

  Bře 15, 2017
 • Obrázek uživatele hmm
  hmm (anonym)

  A kolik si za studia zaplatíili? Pokud si studium mediciny hradi ze svého, tak pak jim nikdo nemůže bránit aby odesli.

  Bře 15, 2017
 • Obrázek uživatele mimo
  mimo (anonym)

  A kolik si za studia...nějaký soukromých "školiček", se vzdělání neplatí. Není důvod, proč by lékaři nemohli jít pracovat do zahraničí jako ostatní lidi.

  Bře 15, 2017
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Jestli jsem ten nadpis článku dobře pochopil, tvrdí se, že 25% budoucích absolventů v České republice pracovat NECHCE.

  Bře 17, 2017
 • Obrázek uživatele Ajaj.
  Ajaj. (anonym)

  http://www.nspiv.cz/zamestnani/volna-pracovni-mista.htm

  Bře 17, 2017
 • Obrázek uživatele No
  No (anonym)

  Jestli jsem ten nadpis...To je dost. Není přece problém zajistit třeba 10-15 letý závazek. Při nesplnění úhrada celého studia. Bože, ten stát je jako idiot. Ale souhlasím s tím, že platy doktorů jsou opravdu nesmyslné.

  Bře 17, 2017
 • Obrázek uživatele erasonebezpecny
  erasonebezpecny

  Problém je neochota zavést zásadní spoluúčast pacientů.To chápu z některejch musí člověk tu korunu mámit...

  Bře 17, 2017
 • Obrázek uživatele zanet81
  zanet81

  To je dost. Není přece...Jenže zrovna v urologii je potřeba, aby se někteří v zahraničí naučili dělat operace, které v ČR nikdo neumí.

  Bře 17, 2017
 • Obrázek uživatele Štěpán Mika
  Štěpán Mika (anonym)

  Dobrý den, dnešní mladí lékaři a lékařky se nechtějí spokojit jen s běžnou řadovou funkcí, většina z nich má i řídící ambice. Trendem je MBA studium zaměřené na management ve zdravotnictví, což je oblast, se kterou lékaři na škole opravdu moc do kontaktu nepřijdou. Mají potom velkou šanci nejen na řízení oddělení, ale v budoucnu třeba i celé nemocnice, dnes je toto vzdělání na takové pozice standardem... Hezký den Štěpán Mika, ředitel Central European Management Institute (cemi.cz)

  Kvě 29, 2017
 • Obrázek uživatele Olga
  Olga (anonym)

  Jsem v Mnichově už tři roky a jsem konečně spokojená. Tři roky po studiu jsem pracovala v nemocnici v Praze, udělala si atestace a snažila se pomoci pacientům. Celou dobu jsem čelila útokům a obtěžování neschopných kolegů a kolegyň. Většina systému zdravotní péče je totiž postavená na plnění výkazů a bodech od pojištoven. Péče o pacienty nikoho nezajímá. I když lékaři vědí, že léky které mají předepisovat na určitá onemocnění vůbec nefungují, MUSÍ je předepisovat, aby se nedopustili ne lege artis chování. To je totiž v tomto prostředí největší pochybení. Chyba celého Českého zdravotnictví je v tom, že lékař předepisuje léky, které musí nyní předepisovat, protože jinak nedostane peníze od pojištovny a ještě by měl potíže, kdyby ho napadlo pacienty léčit skutečně.Za to, že nasadí pacientům více léků, bude lékař odměnován, a to i když ví, že kombinace léků, které pacientovi předepíše je jen cestou k chronicitě potíží, či přímo smrtící koktejl. Pacienti se neumí bránit. A pojištovny platí za body, podle toho, co si dohodlo ministerstvo s vládou, pojištovnami a farmaceutickými firmami, kterým ale jde jen o prodeje, ne o zdraví pacientů. V Německu je to obráceně, lékaž musí mít výsledky a léčit. Proto i k nám do nemocnice přijíždí stále víc a víc Čechů se léčit, protože se vyléčí a rychle.

  Kvě 29, 2017
 • Obrázek uživatele jo
  jo (anonym)

  Jsem v Mnichově už tři...a byla jsi za ministryní :))

  Kvě 29, 2017
 • Obrázek uživatele mirek
  mirek (anonym)

  Jsem v Mnichově už tři...To jsou takové anonymní žvásty na unternetu. Především ne všichni lékaři se takto chovají, jinak nechápu, kde jsze k těmto pozantkům přišla, když jste pracoval pouze v nemocnici.

  Kvě 29, 2017
 • Obrázek uživatele M.
  M. (anonym)

  To jsou takové anonymní...Olga píše o prostředí nemocnice a tam to v ČR funguje doopravdy takto. Jestli se nějaký praktik ještě snaží lidi opravdu léčit a kromě léků doporučuje i změnu životaního stylu, je to možné. V nemocnicích opravdu jde hlavně o předepisování léků a není prostor pro jiné terapie.

  Kvě 30, 2017
 • Obrázek uživatele mirek
  mirek (anonym)

  Olga píše o prostředí...A jak dlouho bývá v nemocnici člověk v průměru? Pár dnů a jde domů. A není pravda, že čím více léků nemocnice předepíše, tím více od pojišťovny dostane. Nesmysl. Jsou stropy plateb atd. Tím nerozporuji postup lege artis, kdy se podávají léky, o kterých nemusí být lékař přesvědčen, že jsou nutné.

  Kvě 30, 2017
 • Obrázek uživatele dr.
  dr. (anonym)

  Olga píše o prostředí...Žvásty...

  Kvě 30, 2017
 • Obrázek uživatele :-(
  :-( (anonym)

  Jsem v Mnichově už tři...Olgo, máš recht! A s těmi praktikami máš pravdu, kamarádka je zdravotní sestřičkou a říká přesně to, co ty. A co se bodů týká, u nás ve městě za mého dětství jsme měli zubaře a zubařku, co v honbě za body vrtali zdravé zuby. Vždycky přišli na základku, udělali celé třídě prohlídku zubů a dopadlo to tak, že celá třída byla pozvána i do ordinace. Každému z nás vždycky vrtali. někomu už i zepředu do zubů. Bylo nám to divné, protože v těch zubech jsme kazy ani neměli. No a po xx letech takové péče je to katastrofa. Jak je jednou zub vyvrtaný, občas vypadne plomba, pak zase, takže mi už 2 zuby chybí a jinak všehny stoličky jsou zalátané, některé i ze stran. Pak jsme sice nezávisle na sobě také přišli na to, že je to asi kvůli bodům, ale to už nám zuby nevrátí. Mimochodem, od 14 let chodím k jiné zubařce a od té doby žádná další vrtání, převrtávání ani nic takového. Když jsem k ní přišla, řekla, že ty jsi z M.V.? To my tu poznáme vždycky. :-(

  Kvě 30, 2017
 • Obrázek uživatele takže
  takže (anonym)

  Olgo, máš recht! A s těmi...tvoje kamarádka neléčí...aha

  Kvě 30, 2017
 • Obrázek uživatele :-(
  :-( (anonym)

  tvoje kamarádka...Nač ten sarkasmus? Pracuje v prostředí, kde by se MĚLO LÉČIT. Dnes a denně vidí, co se děje.

  Kvě 30, 2017
 • Obrázek uživatele oni
  oni (anonym)

  Nač ten sarkasmus? Pracuje v...slepci pracují v nemocnicích? Tím se mnoho vysvětluje...

  Kvě 30, 2017
 • Obrázek uživatele mirek
  mirek (anonym)

  Nač ten sarkasmus? Pracuje v...Sarkasmus možná proto, že Olga píše o voze a ty o koze. Ona tvrdí, jak ve špitále se dávaly léky zbytečně, přitom tam většina lidí je pár dnů, kdežto ty tady píšeš o zubařce, což je krapet rozdíl.

  Kvě 30, 2017
 • Obrázek uživatele Was
  Was (anonym)

  Sarkasmus možná proto, že...Co je na tom k nepochopeni? 1. Kamaradka te osoby pracuje v nemocnici a vi sve, maji podobne zkusenosti. 2. Ta osoba ma i svou vlastni zkusenost od zubare, ktery se snazil za kazdou cenu nahnat body. Je jedno, jestli se to deje v nemocnici nebo u stomatologa, oboji spada do resortu zdravotnictvi.

  Kvě 31, 2017
 • Obrázek uživatele :-(
  :-( (anonym)

  Co je na tom k...Alespoň někdo pochopil pointu :-)

  Kvě 31, 2017
 • Obrázek uživatele mě
  mě (anonym)

  by spíš zajímalo, jak chce Olga splatit studium českým lidem, kteří se ji na něj složili.

  Kvě 31, 2017
 • Obrázek uživatele A na co se jako složili ?
  A na co se jako... (anonym)

  by spíš zajímalo, jak chce...Prostě stát na státních VŠ umožňuje bezplatné studium a tečka. Jeho blbost. Vždycky při pokusu zavést školné začli ječet socani, že by "chudí" na to neměli. Ale to je blbost. Tam se to dá vyřešit prospěchovým stípkem. A když má "chudý" špatný prospěch, tak na VŠ nemá co dělat. Stačí blbí bohatí.

  Kvě 31, 2017
 • Obrázek uživatele copato
  copato (anonym)

  by spíš zajímalo, jak chce...A jeje,tobe Olga nejak lezi v zaludku!

  Kvě 31, 2017
 • Obrázek uživatele Olga
  Olga (anonym)

  Psala jsem to proto, že jsem si neuměla odchod do zahraničí vůbec představit, či spíše, než jsem zažívala realitu poskytování zdravotní péče v Česku několik let, ani by mě to nenapadlo. Než jsem mluvila s spolužačkou z fakulty, která již v Německu pracovala, ani mě to nenapadlo. Povídali jsme si jak se má a jak se tam pracuje a najednou jsem už tady nemohla dál ubližovat pacientům a zeptala jsem se jí, jestli by tam nevzali i mě. Slíbila, že se zeptá a za tři dny mi volala, že jestli chci nastoupit na internu hned, že mi dají lékařský byt 2+1 v areálu nemocnice a že mě čekají. Jela jsem se tam podívat a byla jsem nadšená. Rozhodla jsem se hned po prohlídce nemocnice, kde mě provedl ředitel a pak primář interny, který si se mnou hodinu povídal a pak řekl, že budou rádi, když posílím jejich tým. Bála jsem se jen výpovědní doby v Česku, protože jsem si říkala, že mě nebudou chtít pustit, a ještě si mě pěkně vychutnají.Byla jsem překvapená, když jsem řekla, že chci jít pracovat do zahraničí, že se jen zeptali, jestli chci hned a když jsem souhlasila, za půl hodiny jsem byla propuštěna na dohodu.

  Kvě 31, 2017
 • Obrázek uživatele Olga
  Olga (anonym)

  Mé důvody tedy byly neochota podílet se na zkorumpovaném systému, který ve většině případů spíše škodí, než aby pacientům pomáhal. Ta úleva, když najednou dělám práci jak nejlépe umím, vidím výsledky a cítím uznání kolegů a pacientů je nepopsatelná.

  Kvě 31, 2017
 • Obrázek uživatele Bětka
  Bětka (anonym)

  Setřenice je lékařka v německu...U nás při nástupu na klinice měl na starosti 15 lidí a v německu má 4 lidi!! Zná jejich život dopodrobna ,všechny jejich radosti a starosti...pak se léčí daleko lépe a ekonomičtěji. Psychika je potvora!!

  Kvě 31, 2017
 • Obrázek uživatele mne
  mne (anonym)

  Psala jsem to proto, že jsem...ale pořád zajímá, jak chceš to své studium zaplatit nám, co jsme ti vzdělání dali.

  Čer 01, 2017
 • Obrázek uživatele mne
  mne (anonym)

  Setřenice je lékařka v...Bětko ani tak nezajímá, proč sestřenice je on či ona, ale jestli si uvědomuješ, proč tady měl/a 15 lidí a tam jich má 4. Vidíš ten paradox?

  Čer 01, 2017
 • Obrázek uživatele erasonebezpecny
  erasonebezpecny

  Možná by se tato diskuse měla jmenovat: Proč někteří studenti le?kar?sky?ch fakult pla?nuji? po ukonc?eni? jejich studia nepracovat v C?R - koment·?e

  Čer 01, 2017
 • Obrázek uživatele mirek
  mirek (anonym)

  No psát o tom, že ve většině případů se škodí pacientům nemůže napsat soudný člověk a lékař už vůbec ne. Protože to svědčí o absolutní neznalosti toho, co se všechno ve zdravotnictví dělá a dělá se to podle posledních vědeckých poznatků. Nebo to píše člověk zahořklý, který má nějaký mindrák nebo pocit křivdy.

  Čer 01, 2017
 • Obrázek uživatele kolemjdoucí
  kolemjdoucí (anonym)

  No psát o tom, že ve...Není dělat jako "dělat".

  Čer 01, 2017
 • Obrázek uživatele Luděk, deset let praxe, univerzitní nemocnice Anglie.
  Luděk, deset le... (anonym)

  Když se lékař seznámí se skutečně vědeckými poznatky a nespoléhá na řeči distributorů léků, ale na skutečná fakta, seznámí se s obory, o kterých v Česku vůbec neví, např. regenerační medicína a o moderními metodami diagnostiky, tedy pracuje několik let v zahraničí, tak se jen děsí, co se tady pacientům provádí. Milý Milane, obávám se že z vás mluví hluboká neznalost a přání, aby to tak bylo, i když není opřené o realitu.Jak se říká, neznalost a nevědomost zabily nejvíc lidí v historii ze všeho.

  Čer 03, 2017
 • Obrázek uživatele milan
  milan (anonym)

  Když se lékař seznámí se...Já si zase Luďku nemyslím, že jste lékař, nota bene s desetiletou praxí. Již první věta, "Když se lékař seznámí se skutečně vědeckými poznatky.." mě o tom přesvědčuje. Zdůrazňuji to spojení skutečně vědecké. Pokud byste napsal, že na některé metody nejsou peníze nebo se zavádějí se zpožděním proti západním zemím, tak s tím bych neměl problém. Ale tvrdit, že se o nějakých metodách v Česku neví, může napsat jenom člověk, který asi ostatní považuje za totální blbce.

  Čer 04, 2017
 • Obrázek uživatele o
  o (anonym)

  Když se lékař seznámí se...jakých moderních metodách diagnostiky tady nevíme? Pouč nás...

  Čer 04, 2017
 • Obrázek uživatele -
  - (anonym)

  jakých moderních metodách...Tak tomu docela i věřím, že některé metody tady ještě neznáme, resp. nepraktikujeme, jelikož co se týká nejnovějších způspbů léčby, operací atd...nemusíme mít tolik zkušeností. Nedávno něco podobného zmínil v jednom rozhovoru i ten špičkový chirurg i působící v IKEMu. Sám popisoval, jak se v zahraničí naučil to a ono a pak to přivezl do Čech a vyjádřil se v tom smyslu, že odchody lékařů do zahraničí a pak jejich návraty mohou přinést pokrok v nejrůznějších odvětvích medicíny.

  Čer 04, 2017
 • Obrázek uživatele ale
  ale (anonym)

  Tak tomu docela i věřím,...mě zajímá ta Anglie. Ne že někdo něco řekl..

  Čer 04, 2017
 • Obrázek uživatele -
  - (anonym)

  mě zajímá ta Anglie. Ne...Je to dohledatelné, konkrétně to o lékařích v zahraničí a následně obohacení novými metodami, postupy atd. bylo naposledy na Barrandově, myslím pořad Vlivní s Alex Mynářovou, pokud se nemýlím tento nebo minulý týden.

  Čer 04, 2017
 • Obrázek uživatele ach jo....
  ach jo.... (anonym)

  Je to dohledatelné,...Takže znovu )pro méně chápavé): O jakých moderních metodách diagnostiky tady nevíme, ale v Anglii o nich vědí?

  Čer 04, 2017
 • Obrázek uživatele ale no taaaak
  ale no taaaak (anonym)

  Takže znovu )pro méně...Nechytej se kazdeho slova,je prece jedno,jestli Anglie,USA,Nemecko.

  Čer 04, 2017
 • Obrázek uživatele ach jo...
  ach jo... (anonym)

  Nechytej se kazdeho slova,je...Ale já se ptám Luďka, tak se do toho nemotej, ok?

  Čer 04, 2017
 • Obrázek uživatele H
  H (anonym)

  Mám jednoho známého, pracuje v nemocnici jako vedoucí lékař. Plat má kolem padesáti tisíc, plus služby navíc. Je mu skoro padesát let a obor má velice žádaný. Pak mám v okolí jednoho pologramota, co se živí jako instalatér. Za našeho mládí na tohle chodili opravdu hloupí žáci. Za proražení odpadu chce i dva tisíce a trvalo mu to celé asi 6 minut. Měsíčně nahrabe mnohem víc, než doktor. Takže se vůbec nelze divit, pokud někdo uteče tam, kde mu jeho práci a vědomosti ocení. Na podzim si kominík vydělává vydáváním revize komínů, které léta zná. Stát mu dohodil dobrý džob. Instalatétům zase revize kotlů a doktor se plácá stále za h.....Společnost, která si neváží kvalitních lidí si je ani nezaslouží.

  Čer 05, 2017
 • Obrázek uživatele milan
  milan (anonym)

  Mám jednoho známého,...Nic ve zlém, ale opět jsem skeptický k této informaci. O jaký obor se jedná, že je velmi žádaný. Protože pokud je velmi žádaný, tak k tomu nekoresponduje ten plat. A navíc, info o platu nic nevypovídá o odměnách, které jsou v některých nemocnicích skoro stejné jako tarif. Protože vím o (menší) nemocnici, která nemá ochotu až tak moc platit a primář ORL tam má 80 tisíc a odměny cca v průměru 30 tisíc na měsíc. A 110 nepočítám za malý plat.

  Čer 05, 2017
 • Obrázek uživatele otázka je
  otázka je (anonym)

  Mám jednoho známého,...kolik těch odpadů za den , měsíc, rok prorazí. Normální člověk si prorazí odpad sám, kde by taky na to bral. Něco jiného je názor řady lidí, kteří jsou naštvaní na doktory (kteří berou velké peníze za nic) a snaží se tímto způsobem získat část svých peněz zpět (které do nich museli vrazit) .

  Čer 05, 2017
 • Obrázek uživatele tady
  tady (anonym)

  Nic ve zlém, ale opět jsem...je otázka, zda bylo psáno o lékaři ve státní nemocnici - tabulkové platy - či pracujícího v soukromé nemocnici. Počítám, že dotyčný je ze státní nemocnice. 50 tisíc odpovídá. Tedy po 2 atestacích a Ph.D.

  Čer 05, 2017
 • Obrázek uživatele Tom
  Tom (anonym)

  kolik těch odpadů za den ,...Nevím kolik prorazí instalatér odpadů, ale práci má neustále - sehnat volného instalatéra na nějakou drobnost je téměř nemožné. Nakonec si to člověk opravdu musí udělat svépomocí s pomocí youtube, googlu a spol.

  Čer 05, 2017
 • Obrázek uživatele to určitě
  to určitě (anonym)

  Nevím kolik prorazí...protože na drobnostech se nikdo neuživí, nehledě na to kolik ho stojí cesta, auto...atd...

  Čer 05, 2017

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama