Reklama

Tinnitus: Ušní šelesty

Ušní šelesty jsou velmi nepříjemnou poruchou sluchu, často postiženého obtěžující daleko více než prostá nedoslýchavost. Tinnitus je zvukový vjem, který vzniká bez zevního podnětu. Může mít různou hlasitost, výšku i trvání.

Také charakter šelestu je velmi in­dividuální - nemocní jej přirovnávají k šumění vody, pískání, bzučení drátů vysokého napětí či bručení.

Uš­ní šelesty se ve většině případů jen velmi nesnadno ovlivňují. V léčbě se užívají nejčastěji léky s vazoaktivním (cévy rozšiřujícícm) účinkem. Dále jsou používána například homeopatika, akupunktura či „měkké“ biostimulační lasery. Efekt těchto alternativních metod na zmírnění tinnitu nebyl však dosud seriózně vědecky prokázán, ve většině případů zlepšení se pravděpodobně jedná o tzv. „placebo efekt“, kdy se stav pacienta zlepší již pouze tím, že věří v no­vou léčebnou metodu. To prokazuje, že velmi důleži­tou roli u tohoto onemocnění hraje psychický stav pa­cienta - u velmi intenzivních a obtěžujících ušních šelestů je proto s výhodou používána psychoterapie.

Pokud je tinnitus spojen s poruchou sluchu, je vhod­né používání sluchadla, protože zlepšení sluchu ušní šelest většinou subjektivně potlačí. Vyráběny jsou i takzvané tinnitus maskery - generátory širokopás­mového zvuku, které přehlušují („maskují“) šelest,který poté není pacientem tak nepříjemně vnímán.

V posledních letech byly publikovány i práce americ­kých autorů o „hlukové terapii tinnitu“ Qastreboff, 1997). Principem je přivádění širokopásmového šumu o intenzitě nižší, než je šelest, do obou uší. Teoretic­kým podkladem této léčby jsou neurofýziologické vý­zkumy, ukazující na možnost odblokování šelestu ve vyšších etážích centrálního nervového systému dlou­hodobým působením jiného zvuku. První výsledky jsou slibné, při půlročním osmihodinovém denním používání přístroje Silent Star I firmy Viennatone udá­valo vymizení šelestu téměř 85 % pacientů. Potvrzení těchto skvělých výsledků dalšími renomovanějšími pracovišti však zatím chybí.

Reklama

Vzhledem k tomu, že intenzivní tinnitus postižené­mu v některých případech až znemožňuje „normální“ život, byla vyzkoušena, jako poslední možnost šelest ovlivnit, i řada chirurgických postupů. Operace jsou založeny na destruktivním principu, kdy se vyřadí z činnosti některá z anatomických struktur, která mů­že teoreticky šelest působit. Bylo prováděno např. protětí tympanické nervové pleteně ve středouší, protětí sluchového nervu či chemická destrukce labyrin­tu, např. alkoholem. V posledních dvou případech ovšem dochází k nevratné ztrátě sluchu, nicméně ani efekt těchto operací není zaručený. Na vyvolání šeles­tu se totiž kromě vnitřního ucha účastní také vyšší etáže sluchové dráhy, které zmíněnými chirurgický­mi zákroky zůstanou neovlivněny.

Zdroj. MUDr. Martin Světlík - Postižení sluchu, nakladatelství Triton

Reklama

Komentáře

MUDr. Antonín Janák (Po, 19. 12. 2011 - 14:12)
"Trpím" hučením, které umisťuji v hlavě, již od ranného dětství. Je to docela příjemný tón, lepší, než absolutní ticho. Bohu žel, mizí po požití i malých dávek nápojů obsahujících ethylaklohol (i když i zde jde farmakologicky o účinek vasodilatační, vedle účinku hypnotického, ataraktického a antidepresivního).
Reklama