Tichý zloděj

Jmenuji se MUDr. Michaela Haršániová a jsem praktická lékařka se šestiletou praxí v oboru dlouhodobě nemocných. Mnozí kolegové mi dají určitě za pravdu, že velký podíl pacientů v ordinaci i v léčebnách dlouhodobě nemocných, tedy pacientek, přichází s problémem bolestí v zádech. Příčina těchto potíží může být samozřejmě různorodá, počínaje vnitřním onemocněním, přes asymetrické přetěžování jednotlivých svalových skupin, a chronickým stresem konče. Pakliže se jedná o pacientku po klimakteriu, obrovský podíl na jejich potížích má ale osteoporóza.

Mám pocit, že tato diagnóza se postupně stala mezi diagnózami popelkou. Troufám si tvrdit, že na každém RTG snímku ženy nad 60 let jsou známky osteoporózy skeletu. Dokonce mezi jednotlivými rentgenology panuje názor, že narůstající osteoporóza je s věkem normální nález. Ale ví někdo, jak taková osteoporóza bolí a jak většinou končí?


Zlomené krčky stehenních kostí, kompresivní zlomeniny obratlů, úporné bolesti v zádech, v dlouhých kostech, postupná immobilita, proleženiny, zápal plic a smrt, to jsou nejenom logické, ale i praktické důsledky neléčené osteoporózy.


Je zažitou praxí, že se ve většině případů léčí potíže postižených různými kombinacemi analgetik a nesteroidních antirevmatik, bez toho, že by se kladl důraz na léčbu podstaty onemocnění. Existují samozřejmě vyjímky, kdy se lékaři osteoporózou aktivně zabývají, ale takových v terénu, ale i v periferních zdravotnických zařízeních, znám velmi málo.


Je vědecky prokázáno, že hustota lidské kosti je největší mezi 20-30 lety života. Od tohoto věku již začíná skelet řídnout. Jak rychle a jak moc, to záleží na několika okolnostech. Ví se, že muži touto chorobou trpí méně než ženy. Štíhlé ženy mají sklon k budoucí osteoporóze větší než ženy silnější. Pohybová aktivita je také velmi důležitá. Lidé připoutaní z různých důvodů dlouhodobě na lůžko nebo jsou-li odkázáni k inaktivitě, jsou postiženi osteoporózou v jakémkoliv věku. Další velmi významný aspekt je nutriční, a to příjem minerálních látek (Ca, P, F), vitamínů (vit. C, vit. D), a bílkovin.


U žen je důležitým obdobím v životě klimakterium. Do tohoto období jsou přirozeně chráněny ženským hormonem (estrogenem), který brání osteoporóze. Po klimakteriu však hladina tohoto hormonu klesá.


Z výše uvedeného vyplývá, jak se této chorobě bránit. Již od dětství je třeba myslet na prevenci pomocí pravidelné tělesné aktivity, dostatečného přísunu minerálů, bílkovin, vitamínů a tyto návyky rozvíjet a udržovat po celý život. Samozřejmě, že by bylo bezvadné, kdybychom mohli všechny tyto složky pojmout v potravě. V současné době však vlivem kouření, chronického stresu a stravovacích návyků těchto látek v organismu ubývá. Všechny tyto stavy provázející každodenní život, totiž potřebu vápníku, vitaminu C a některých aminokyselin zvyšují. Navíc u již rozvinuté osteoporózy člověk potřebuje až 2g vápníku a 1g vitaminu C denně v kombinaci s vitaminem D. Toto množství ve stravě nemůže člověk nikdy pojmout.
Proto je třeba tyto důležité látky doplnit. Pakliže již kosti bolí, při dlouhodobém užívání působí přísun vápníku analgeticky.


V poslední době se množí ženy, které se z jakéhokoliv důvodu podrobily gynekologické operaci. Pakliže při této operaci došlo k odstranění dělohy i s vaječníky, je třeba již od této operace myslet na riziko postupující osteoporózy z nepřítomnosti ženského hormonu. Do 10 let od této operace, či od klimaxu je možné výše uvedenou terapii účinně podpořit hormonální terapií ve spolupráci s gynekologem. Jakmile uplyne více než 10 let, nemá již hormonální terapie význam. V tomto případě zbývá jen přísun vápníku, vitaminu C, D a pohybová aktivita.


Dalším důležitým momentem je užívání kortikosteroidů z jakéhokoliv důvodu (RA, AB, LE). Lidé užívající steroidy mají sklon k osteoporóze daleko dříve a daleko více než ostatní. Pakliže je užívání těchto léků nutné, je třeba myslet na konzumaci dostatečného množství bílkovin, vápníku, vitaminu C a D včas, již po odeznění akutních příznaků choroby, jako prevenci těžké osteoporózy.


Z těchto důvodů přichází společnost NEWAYS s velmi účinnými preparáty, jako je OSTEO SOLUTIONS, MAXIMOL SOLUTIONS, MINERAL SOLUTIONS, REVENOL, CASCADING REVENOL, v optimálním složení, pro možnost vysokého dávkování. Proto jsem také začala pracovat jako distributor společnosti NEWAYS, poněvadž mi její preparáty účinně pomáhají léčit hlavně chronicky nemocné.

MUDr. Michaela Haršániová

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama