Studie potvrzuje: enzymové léky dlouhodobě pomáhají proti opakovaným vaginálním mykózám

Odborný lékařský časopis Česká gynekologie duben/2013 uveřejnil výsledky studie zabývající se podpůrnou léčbou opakovaných vaginálních mykóz enzymovým lékem Wobenzymem.

Studie proběhla na 7 ambulantních gynekologických pracovištích v ČR a bylo do ní zařazeno 62 žen, které přes standardní antimykotickou léčbu v předcházejících 12 měsících prodělaly mykózu čtyřikrát až devětkrát.

Od počátku sledování ženy užívaly Wobenzym v dávce 2x8 tablet denně po dobu 10 týdnů a byly sledovány celkem 12 měsíců. Případný výskyt vaginální mykózy byl léčen podle zvyklostí jednotlivých gynekologických pracovišť.

Průměrný počet opakování vaginálních mykóz u jedné pacientky v prvním roce po zahájení desetitýdenní léčby Wobenzymem poklesl ze 4,4 v předchozím roce na 0,5 mykózy, to znamená pokles o 88,5%. Ke zlepšení došlo u všech sledovaných žen, 63% z nich, tedy téměř 2 třetiny, neměly mykózu ani jednou.

Druhá fáze studie zjišťovala, zda tento příznivý efekt enzymové léčby přetrvává i v následujících třech letech. Průměrný počet opakování vaginálních mykóz v tomto období zůstával v porovnání s rokem před podpůrnou léčbou Wobenzymem nadále velmi nízký (0,91; 0,57; 0,52 mykóz v průměru na jednu pacientku za rok), a to i přesto, že tentokrát ze souboru nebyly vyřazeny ženy, které ve sledovaném období otěhotněly (těhotenství výrazně podporuje vznik mykóz).

Závěrem autoři studie konstatují: Desetitýdenní podávání systémové enzymoterapie (Wobenzymu) ženám s opakovanými vaginálními mykózami statisticky významně snížilo počet recidiv tohoto onemocnění nejen po dobu jednoho roku od začátku užívání, ale i v následujících 3 letech. Účinky Wobenzymu tedy přetrvávaly i 4 roky poté, co ho sledované ženy užívaly po dobu 10 týdnů.

PR

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama