Společnost Fresenius Medical Care spouští projekt na podporu nefrologie mezi studenty

Společnost Fresenius Medical Care spouští projekt nazvaný Amazing Nephrology. Chce tím vyjádřit svůj postoj k oboru, který je jejím hlavním medicínským tématem, a přitáhnout pozornost mladých absolventů lékařských fakult k interní medicíně a nefrologii.

Nefrologicky nemocných pacientů neustále přibývá a statistiky hovoří o tom, že každý desátý člověk trpí některým onemocněním ledvin. Je to způsobeno nárůstem civilizačních chorob obecně a konkrétně pak diabetu, který představuje významné riziko v podobě tzv. diabetické nefropatie. Druhým významným rizikovým faktorem je hypertenze. S nárůstem nefrologicky nemocných pacientů logicky roste také potřeba komplexně interně orientovaných specialistů - nefrologů, kteří by o tyto polymorbidní pacienty mohli komplexně pečovat. Každý pacient s chronickým onemocněním ledvin totiž bude dříve nebo později trpět dalšími interními chorobami a bude ohrožen zdravotními komplikacemi.  

Nefrologie je skutečně pozoruhodný obor a mnoho lékařů si jej nevybralo náhodou. Pojí se v něm totiž rozvážnost internisty s akčností chirurga, vyžaduje cit pro techniku na straně jedné a empatii psychologa na straně druhé,“ říká Ing. David Prokeš, ředitel společnosti Fresenius Medical Care, která je provozovatelem sítě dialyzačních středisek NephroCare, a dodává: „Péče o chronicky nemocné pacienty na dialýze má svá specifika a medicínská péče zde často přerůstá v péči holistickou. Přesto tento obor, jako i mnoho dalších oborů medicíny, trpí nedostatkem lékařů a zdravotních sester.“

Díky projektu Amazing Nephrology se všech 24 dialyzačních středisek NephroCare otevře zájemcům o nefrologii a umožní jim, aby se podívali, jak vypadá každodenní práce nefrologa. Navíc budou moci na vybraném středisku absolvovat praxi v rámci specializovaného výcviku. Projekt se zaměřuje také na zdravotní sestry a další profese v nefrologii. „Pobyt v dialyzačním středisku 3x týdně na 5 hodin významně zasahuje do života pacienta. Díky tak častému kontaktu tito pacienti málokdy navštěvují praktického (nebo i jiného) lékaře a v podstatě všechny jejich komplikace se řeší zde. Péče o tyto pacienty tak není jen nefrologická ale komplexní. Z tohoto hlediska je proto práce na dialyzačním středisku vlastně multioborová,“ popisuje lékařka dialyzačního střediska NephroCare v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze MUDr. Katarína Nehézová, která zde pracuje již desátým rokem a nastupovala ještě jako neatestovaný lékař.

Projekt zastřešují internetové stránky www.amazingnephrology.cz, kde zájemci naleznou veškeré informace o oboru nefrologie a zároveň naleznou řadu užitečných rad a doporučení, jak se mohou v nefrologii vzdělávat. Internetovou prezentaci doplňují pravidelně aktualizované informace na sociálních sítích Facebook a Twitter.

***************

Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, onemocněním, které celosvětově postihuje přes dva miliony lidí. Prostřednictvím sítě 3 432 dialyzačních středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Africe a v asijsko-pacifické oblasti poskytuje společnost dialyzační léčbu více než 294 tisícům pacientů na celém světě. Fresenius Medical Care je tak celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem dialyzačních produktů, jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál. V České republice působí od roku 1993 a v současné době zabezpečuje ve svých 24 střediscích péči o více než 1 600 pacientů v chronickém dialyzačním programu.
***************
Více informací o společnosti Fresenius Medical Care získáte na webu www.fresenius.cz.
Další informace o dialyzačních střediscích sítě NephroCare naleznete na webu www.nephrocare.cz.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář