Špenát může sehrát významnou roli při léčbě slepoty

Špenát zaujme možná významnou roli při léčení některých forem slepoty. Američtí vědci nyní vyvíjejí techniku, která by umožnila extrahovat z této plodiny pigmenty citlivé na světlo a přidat je do nervových buněk oční sítnice. Podle jejich dosavadních výzkumů by tyto pigmenty měly povzbudit činnost nervových buněk, když na ně dopadne světlo.

Vědci upozorňují, že tato technika by mohla obnovit vidění
pouze částečně, lidé by například zůstali nadále barvoslepí.
Nicméně by to mohla být účinnější alternativa elektronických
implantátů sítnice, které se také vyvíjejí.


Nejběžnější formou slepoty v rozvinutých zemích je
degenerativní onemocnění sítnice, jako například retinitis
pigmentosa. Při této nemoci jsou postiženy fotoreceptory
(světločivné buňky tyčinky a čípky) na sítnici, ale nervové buňky
zůstávají obvykle nedotčeny.


Předchozí výzkumy ukázaly, že stimulací nervových buněk
elektrickými implantáty je možné vidění částečně obnovit. Tato
nová technika se ale snaží využít schopnosti rostlin vyrábět v
kontaktu se světlem elektrické impulzy, což je součást
fotosyntézy.Vědci izolovali ze špenátu příslušné proteiny a vložili je to
membrány lipozomů - tukových mikročástic, které dopravují účinné
látky k buňkám. Zjistili, že napětí, které vzniklo, když byly
lipozomy vystaveny světlu, bylo dost vysoké, aby mohlo povzbudit
nervovou buňku. Modifikované lipozomy pak přidaly k membráně
nemocných očních buněk a buňky reagovaly na světlo.


Je však třeba provést další výzkumy, než se zjistí, zda tato
technika bude fungovat u pacientů. A kdyby fungovala, není jasné,
jak dlouho budou fungovat implantáty, jestli nepoškodí nervové
buňky a zda nenastane problém s imunitní reakcí.


Vědci si také nejsou jisti kvalitou vidění, která bude
obnovena po stimulaci nervových buněk, protože za normálních
podmínek probíhá mezi fotoreceptory a nervovými buňkami velké
množství vizuálních procesů.


"V normálním receptoru je k zesílení světelného signálu nutná
celá řada reakcí," řekl časopisu New Scientist profesor Alan Bird
z oční kliniky z Londýně. Nicméně nová metoda skýtá značné naděje
pro léčení očních chorob. Ve Velké Británii například ztrácí
denně zrak stovka lidí a mnoha z nich by podobné metody pomohly.


Zdroj: ČTK

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama