Šetrnější ozařování při levostranné rakovině prsu

V Pardubicích v onkologickém centru Multiscan jako první v republice zavedli systematické využití tzv. ?respiratory gatingu? u všech pacientek s levostranným karcinomem prsu, které podstupují pooperační ozáření.

Jedná se o ozařování prsu či hrudní stěny v řízeném hlubokém nádechu. Výhodou je, že nádechem se významně oddálí srdce od oblasti ozáření a dochází k významnému šetření tohoto důležitého orgánu.

Při využití techniky respiratory gatingu ženy na monitoru před sebou vidí aktuální polohu hrudníku i polohu žádanou a mohou tak sami tuto polohu korigovat. Technika je současně velice bezpečná, neboť pokud hrudník v žádoucí poloze není, přístroj okamžitě přestane zářit do doby, než se v ní opět objeví. Speciální kamera ozařovacího stroje vyhodnocuje pohyb hrudníku pacientky a podle hloubky nádechu spouští ozařování. Pacientka zároveň vidí na obrazovce svou dechovou křivku. 

MUDr. Vít Ulrych, lékař onkologické centrum Multiscan Pardubice

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související články: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama