Vážení uživatelé - pracujeme na migraci do nového systému. Je možné, že může být web v některých chvílích pomalejší. Pokud se tak stane, omlouváme se a věříme, že se vám nová verze bude líbit. Děkujeme!

Samoléčba má pomoci s nedostatkem lékařů v Evropě

Rostoucí nedostatek lékařů a zdravotních sester v celé Evropě bude pokračovat, v důsledku čehož se zvýší tlak na poskytování péče. V současné době se v Evropě 1,2 miliardy případů nezávažných onemocnění řeší svépomocí. Jinak by bylo nutné najít dalších 120 000 lékařů. Samoléčba zůstává v našich zdravotnických systémech skrytou a nedostatečně propagovanou silou, která může mít mnoho zdravotně-ekonomických přínosů, pokud bude zavedena plošně. 

V rámci projektu, který na toto téma vznikl,  byl výzkum představen a oficiálně diskutovaný u kulatých stolů se zdravotnickými pracovníky (ZP), akademiky, zástupci průmyslu, politiky a sdruženími spotřebitelů a pacientů na evropské i národní úrovni. Tato setkání vytvořila společnou vizi, jak řešit výzvy, kterým evropské systémy zdravotní péče čelí. Jejím jádrem je prevence, podpora zdravého životního stylu a management zdraví. 80 % Evropanů uznává, že je jejich zodpovědnost se starat o své zdraví, a jsou ochotni tak činit, ale  pouze 20 % z nich se cítí jistě v tom, že ví, jak to udělat1. Změnit by to mohly tři věci...

 • Zvýšit úroveň zdravotní gramotnosti veřejnosti tak, aby byla schopna rozhodovat o svém zdraví ve správný čas a se správnými informacemi.
 • Rozšířit úlohu lékárníků a navázat na jejich roli důvěryhodných zdravotnických poradců ve společnosti.
 • Podporovat inkluzivní přístup k samoléčbě prostřednictvím důvěryhodných odborníků, koordinovat práci různých zdravotnických pracovníků, zavádět nové technologie a rozvíjet finanční programy s cílem řešit finanční dostupnost pro osoby s nízkými příjmy a/nebo s chronickými onemocněními.

Definice samoléčby dle WHO

Samoléčba je schopnost jednotlivců, rodin a společnosti podporovat zdraví, předcházet nemocem, udržovat zdraví a vyrovnávat se s nemocí a postižením s podporou zdravotnického pracovníka nebo bez ní.

  

Jaká je aktuální statistika?
 • V Evropě se ročně svépomocí léčí 1,2 miliardy nezávažných onemocnění. Bez samoléčby by Evropa potřebovala o 120 000 lékařů více.
 • 46 % evropské populace nemá dostatečnou zdravotní gramotnost.
 • 80 % nebo více všech srdečních onemocnění, mozkových mrtvic a cukrovky a 40 % nádorových onemocnění by se dalo předejít zavedením vhodných preventivních opatření.
 • 70 % evropských rozpočtů na zdravotní péči se vynakládá na léčbu a dlouhodobou péči o nemoci, kterým lze z velké části předcházet
 • 3 % evropských rozpočtů na zdravotní péči se v průměru vynakládají na prevenci

 

10 kroků ke společné vizi samoléčby

Z projektu vzešlo 10 doporučení pro evropské politiky. Jejich cílem je zjednodušit přístup k samoléčbě a jejímu praktikování v Evropě a učinit ji účinnější a dostupnější pro všechny.

1. Vytvářet příležitosti ke zdravotní výchově v raném věku

2. Zjednodušit příbalové informace pro uživatele volně prodejných léčivých přípravků a zvýšit jejich digitální dostupnost

3. Vytvořit projekt ověřování faktů na úrovni EU

4. Podporovat vytváření a přijímání skutečných vědeckých důkazů

5. Vytvořit inovativní finanční programy, kterými se koncepce samoléčby zpřístupní všem

6. Vytvořit finanční mechanismy na podporu lékárníků v jejich poradenské roli

7. Začlenit samoléčbu do učebních osnov pro lékaře poskytující zdravotní péči

8. Vytvořit mechanismy a nástroje na podporu výměny dat

9. Vytvořit platformy pro spolupráci mezi různými odborníky v oblasti zdravotnictví

10. Vypracovat podpůrné zásady pro samoléčbu

 

Ema Paulino z Portugalské národní asociace lékárníků, která se podílela na zprávě „Redefining the role of self-care in Europe“ - Vymezení role samoléčby v Evropě, k tomu uvedla: „Lékárníci jsou ve společnosti důležitými zdravotnickými pracovníky, na které se pacienti mohou snadno obrátit, když řeší své zdraví nebo zdraví svých blízkých. Pokud bychom veřejnost účinně vzdělávali v oblasti zdravotní gramotnosti, lékárníci ji mohou pomoci se samoléčbou při zvládání nezávažných onemocnění, která by jinak mohla vést k dodatečným nákladům na léčbu ve zdravotnických systémech. V současné době se na prevenci vynakládají pouze 3 % evropských rozpočtů na veřejné zdravotnictví, a právě zde je třeba prosadit změnu. Podpora samoléčby přináší výhody pro všechny strany, včetně posílení kompetencí veřejnosti v oblasti péče o své zdraví a kvalitní život a lepšího rozdělování zdrojů na zdravotní péči."

 

Celou zpávu „Redefining the role of self-care in Europe“ -Vymezení role samoléčby v Evropě – si můžete přečíst zde.

 

---
Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (5)

 • Obrázek uživatele Hanka
  Hanka (anonym)

  vypadá to, že lidi si zas budou muset delat vse sami - sami vzdelávat deti, sami se lécit - nu coz navrat ke korenum :D

  Kvě 12, 2023
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  Příležitost pro šamany, zaříkávače, babky kořenářky a "lidové" léčitele.

  Kvě 12, 2023
 • Obrázek uživatele Linda
  Linda (anonym)

  A bude stále povinné zdravotní pojištění?

  Kvě 12, 2023
 • Obrázek uživatele Bláža
  Bláža (anonym)

  10 kroků ke společné vizi samoléčby vypadá, že je potřeba zas pro některé vytvořit nové úřady a dobře placená místa.

  Kvě 13, 2023

Přidat komentář

Reklama

Reklama