Reklama

Podněty pro dobrou péči o malé dítě

Získá-li dítě zkušenost, že jeho matka na signály spolehlivě reaguje (konejšení při pláči, uspávání při únavě), bude méně plakat. Cítí, že jeho pohoda je pro matku důležitá, a důvěřuje jí. Pokud matka na dítě nereaguje, bude kontakt s ní vyhledávat méně.

- Děti slyší lépe vyšší polohy hlasu.

- Přehnaná melodie řeči a rostoucí intenzita hlasu jako výzva ke hře.

- Monotónní melodie řeči za účelem uklidnění dítěte.

- Přízvuk. Důležitá slova se vyslovují dlouze a pomaleji.

Reklama

- Opakování u melodických vět jako: „Kdepak je Kristýnka?“

- Oční kontakt a jednoznačné projevování náklonnosti, jinak dítě sotva reaguje, asi jako na řeč z rádia.

- Jednoduchý jazyk. Jednoslovné věty a jména místo zájmen „ty“ nebo „já“: „Maminka položí Kristýnku do postýlky.“

- Blízkost: novorozenci nejlépe vidí ve vzdálenosti 20 centimetrů. Vztažná osoba dodržuje tento odstup.

- Dětská řeč jako „uauuau“, „hamham“ je v pořádku. Spočívá ve zjedno­dušování, opakování a přehánění. Jde o přibližování se skutečné řeči a postupem času se to vytrácí.

- Střídání různých her vede k tomu, že dítě svá přání vyjadřuje stále dife­rencovaněji.

Zdroj: Liesel Polinski - Pohybové hry s děťátkem, nakladatelství Grada

Reklama

Komentáře

Reklama