Vážení uživatelé - pracujeme na migraci do nového systému. Je možné, že může být web v některých chvílích pomalejší. Pokud se tak stane, omlouváme se a věříme, že se vám nová verze bude líbit. Děkujeme!

Rizikové faktory mozkové mrtvice

Různé mechanizmy, kterými může dojít k mozkové mrtvici, mají obvykle několik společných rizikových faktorů. Jsou to:

Věk: Když zůstanou všechny ostatní rizikové faktory za­chovány, riziko mozkové mrtvice se po padesátém pátém roce věku každých deset let dvojnásobí.

Vysoký krevní tlak, neléčený a dlouhotrvající, podporu­je a urychluje kornatění tepen a je pravděpodobně nejdůležitěj- ším kontrolovatelným rizikovým faktorem mozkové mrtvice. To, že je tepna neustále vystavována vysokému krevnímu tlaku, ji předurčuje k prasknutí.

Onemocnění srdce jde s mozkovou mrtvicí ruku v ruce. V dnešní době je infarktů méně díky lepšímu pochopení jeho příčin, lepší prevenci a léčbě.

Kouření cigaret je mezi Američany ve věku od 35 do let zodpovědné za polovinu případů úmrtí na mozkovou mrt vici a za jeden případ z osmi ve věkové skupině nad 65 let. Představuje hlavní příčinu zúžení karotických tepen na krku. Nikotin, oxid uhelnatý, dehet, pryskyřice a další tabákové slož­ky podporují rozvoj aterosklerózy a zapříčiňují spazmy, které mohou vést k uzávěru tepny a k mozkové mrtvici. Pro ženy je kouření obzvláště nebezpečné, zejména v kombinaci s užíváním hormonální antikoncepce.

Odchylky ve složení krevních tuků: Vysoký cholesterol, zvýšené triglyceridy, nízké HDL a zvýšené LDL podporují pro­ces aterosklerózy, a tím zvyšují riziko mozkové mrtvice.

Nedostatek kyseliny listové: Při nedostatku jednoho z vitaminů skupiny B - kyseliny listové ve stravě se tvoří v krvi aminokyselina homocystein. Homocystein poškozuje tepny, ve­de k vzniku aterosklerózy a může být odpovědný přibližně za 30 až 40 procent všech srdečních infarktů a mozkových mrtvic. Většina lékařů zatím ještě nevyšetřuje hladinu homocysteinu v krvi tak často jako hladinu cholesterolu, ale já předpokládám, že se to změní. Ve své vlastní praxi to dělám téměř rutinně a do­poručuji všem svým dospělým pacientům, mužům i ženám, ja­ko doplněk výživy 400 mikrogramů kyseliny listové.

Cukrovka: Vysoká hladina krevního cukru, obzvláště ve spojení se zvýšeným krevním tlakem, zdvojnásobuje riziko mozkové mrtvice.

Tranzitorní ischemické ataky: TIA nezanechávají trvalé následky, ale pokud je již proděláte, riziko vzniku mozkové mrt­vice v budoucnosti je desetkrát vyšší. Proto je důležité po pro­dělání varovných tranzitorních ischemických ataků zahájit jako prevenci jejich opakování vyšetření popsaná níže.

Fibrilace síní: Bylo již dříve uvedeno, jak a proč fibrilace síní způsobuje mozkovou mrtvici.

„Hustá“ krev: Pokud máte nadbytek červených krvinek, krev je hustá, snadněji se sráží, a tím se zvyšuje riziko vzniku niozkové mrtvice. Toto zvýšení počtu červených krvinek může být zapříčiněno i pobytem ve vysoké nadmořské výšce (orga­smus kompenzuje snížené množství dostupného kyslíku zvý­šením tvorbv ohledu na jeho množství v atmosféře) nebo může být způsobe­no onemocněním kostní dřeně (tzv. polycytémie).

Syndrom spánkové apnoe, charakterizovaný chrápáním a nepravidelným dýcháním, doprovázený několik sekund trva­jícími, pravidelně se opakujícími dechovými pauzami, je spojen s vyšším rizikem mozkové mrtvice.

Obezita je obzvláště u žen důležitým faktorem přispíva­jícím ke vzniku mrtvici. Studie Nurses' Health v Bostonu po­skytla velmi mnoho zajímavých údajů z rozdílných oblastí za­chování zdraví a prevence nemocí. Jedna nedávná analýza od­halila, že obézní ženy nebo ženy, které od osmnácti let přibraly více než dvacet kilogramů, mají 2,5krát větší pravděpodobnost trombotického postižení (ne krvácení) mozkové tepny, než že­ny štíhlé a se stabilní váhou.

Rychlý pohyb krku:Vsadil bych se s vámi, že vás nikdy nenapadlo, že jde o rizikový faktor. Bez ohledu na věk může ry­chlé škubnutí krkem způsobit mozkovou mrtvici. Ve své nejnovější knize věnované alternativní medicíně jsem varoval před tím, abyste si od chiropraktiků či kohokoli jiného nechali pro­vést manipulaci krku. Před několika dny mi telefonovala jedna právnická a požádala mne, abych doložil důkazy pro toto tvr­zení. Jejím klientem byla čtyřiatřicetiletá žena s bolestmi v ob­lasti šíje, která ochrnula na všechny čtyři končetiny poté, co byla léčena chiropraktikem. Odkázal jsem ji na časopis Neurology, který přinesl údaje o průzkumu mezi 180 neurology, z nichž pa­desát jedna uvedlo, že byli svědkem padesáti šesti mozkových mrtvic způsobených poraněním karotické tepny na krku, ktere vzniklo po prudkém otočení krkem. Můj vlastní chiropraktik mi uleví od bolestí v bedrech, ale nikdy bych mu nedovolil při­blížit se ke krku. Dokonce i kadeřník vás může zabít! Při myti vlasů, kdy je nutné natáhnout krk přes umyvadlo, se mohou ob­jevit závratě a rozmazané vidění. Ačkoli žádný z mých vlastníc pacientů neměl potom závažné následky, byly popsány po takovémto pohybu v salonech krásy případy ochranutí, způsobené poškozením vertebrální tepny, což je velká tepna přívadějící do mozku krev po zadní straně krku.

Existuje nepříliš vzácné autoimunitní poškození nazý­vané temporální arteritis (též velkobuněčná arteritis), která po­stihuje starší osoby. Průměrný věk je asi sedmdesát let a její výskyt stoupá s věkem. Tepny na spáncích a na temeni jsou zá- nětlivě změněné, oteklé, citlivé na dotek a způsobují těžké bo­lesti hlavy a poruchy zraku. Pacient se nejen cítí špatně, má horečku, je depresivní, ale tyto příznaky mohou také přispět k mrtvici. Po stanovení diagnózy pomocí biopsie zánětlivě změ­něné tepny může být arteritida naštěstí úspěšně léčena steroid- ními hormony. Tím je hrozba mozkové mrtvice zažehnána.

Hormonální antikoncepce: Starší preparáty dostupné v sedmdesátých a osmdesátých letech způsobovaly cévní moz­kové příhody, ale riziko novějších přípravků, obsahujících méně než 50 mikrogramů estrogenu, je zanedbatelné. Snížené množství estrogenu však příliš neochrání ženy-kuřačky. Ve své vlastní praxi doporučuji také ženám s vysokým krevním tlakem jiné antikoncepční metody. Ať už je množství estrogenu v table­tách vysoké či nízké, stále je řeč o pouhých třech nebo čtyřech mozkových mrtvicích na 100 000 uživatelek. Jde tedy o velmi vzácnou příhodu.

Sedavý životní styl: Fyzická inaktivita je rizikovým fak­torem aterosklerózy, čímž se zvyšuje možnost vzniku mozkové mrtvice.

Mužské pohlaví: Tento rizikový faktor se nedá ovlivnit. Po šedesátém pátém roce věku mají muži o 19 procent větší ri­ziko mozkové mrtvice než ženy a tato náchylnost je dokonce větší v mladším věku.

Rasa: Američané afrického, mexického, kubánského, asijského a portorikánského původu jsou náchylnější k cévní mozkové příhodě než Kavkazané. S dědičností sice nelze dělat nic, ale pokud spadáte do některé z těchto rasových skupin, je obzvláště důležité mít pod kontrolou všechny rizikové faktory, které je možné ovlivnit. Obzvláště náchylní jsou černoši, neboť u nich je vy­soký krevní tlak velmi rozšířený a má závažný průběh.

Místo, kde žijete: Jihovýchodní část Spojených států je nazývána „pás mrtvice“. Nejsem si jist, proč obyvatelé této ob­lasti mají tolik cévních mozkových příhod, ale domnívám se, že hlavním viníkem je strava. Pokud někdo v této oblasti žije, ne­myslím si, že by se měl sbalit a odstěhovat. Avšak je dobré sle­dovat příjem soli a tuků a stravu doplňovat množstvím ovoce a zeleniny.

Příliš mnoho pití: Flámy s pitím alkoholu vás mohou ohrozit mozkovou mrtvicí, obzvláště jsou-li přítomny další rizi­kové faktory. Více než dva alkoholické nápoje denně zvyšují krevní tlak a jsou podle statistik spojeny se zvýšeným výskytem mozkové mrtvice, stejně jako užívání drog, obzvláště kokainu.

Mozková mrtvice v rodinné anamnéze není sama o sobé rizikovým faktorem. Jestliže rodiče, sourozenci či jiní blízcí po­krevní příbuzní měli mozkovou mrtvici, neznamená to větší pravděpodobnost jejího vzniku. Pokud ovšem nejsou opomíje­ny již dříve uvedené rizikové faktory.

Zdroj: Isadore Rosenfeld, M.D. -  Žijte nyní, stárněte později, nakladatelství Pragma

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (3)

 • Obrázek uživatele Eva
  Eva (anonym)

  Víte že Vám může pomoci zvýšený přísun nejen vit.E, ale při léčbě vysokého tlaku či cholesterolu by Vám měl každý lékař říci, že by jste měli brát i Koenzym Q10, který účinně bojuje proti homocysteinu, navíc si jej tělo po cca 35 roku života již téměř neumí vytvořit samo a to nemluvím o kuřácích či lidech žijících ve smogových oblastech. Vzhledem k cenám alespoň dostatečný přísun vit. E. A když tak, ptejte se v lékárnách na cenové hladiny, raději doporučují dražší produkty - z důvodů vlastní vyšší marže, ale mají totožné a levnější. Pevné zdraví

  Feb 08, 2012
 • Obrázek uživatele Hanka
  Hanka (anonym)

  Hezký den, už delší dobu užívám coenzym extra. Jak říkáte, obsahuje koenzym q10 i vitamin E, který by měl podle příbalu posilovat účinek coenzymu. Už jsem zaznamenala výrazné snížení krevního tlaku i cholesterolu. Po celkové stránce musím říct, že se cítím velmi dobře.

  Feb 10, 2012
 • Obrázek uživatele Hanka
  Hanka (anonym)

  Rada čínského profesora – návod, jak zabránit následkům mozkové mrtvice.   Mějte doma injekční stříkačku nebo jehlu. Tímto zvláštním a netradičním způsobem můžete zachránit postižené mozkovou mrtvicí. Návod si přečtěte pozorně až do konce a pak jej pošlete dále. Nikdy totiž nevíte, komu ještě může pomoci a čí život na vás závisí.   «Můj otec ochrnul a později zemřel na následky mozkové mrtvice. Škoda, že jsem o tomto způsobu první pomoci nevěděl dříve. Během záchvatu mozkové mrtvice dochází k postupnému přerušení kapilár. Při prvních příznacích mrtvice zachovejte klid. Postiženého nepřesunujte, a to nezávisle na tom, kde se nachází, protože při přemísťování mohou mozkové kapiláry prasknout.   Pomozte postiženému, aby se usadil v poloze, v níž nemůže znovu upadnout. Poté můžete začít s pouštěním krve.   Máte-li doma sterilní injekční stříkačku a jehlu, jsou k tomu nejvhodnější, v opačném případě můžete použít šicí jehlu nebo špendlík.   1. Podržte jehlu nebo špendlík nad ohněm, aby byly sterilní. Potom jehlou probodněte konečky všech 10 prstů na rukou.   2. Nejsou to žádné konkrétní akupunkturní body. Prostě píchnete milimetr od nehtu.   3. Bodněte tak, aby vytékala krev.   4. Jestliže krev nezačne kapat, stlačte propíchnutý prst svými prsty.   5. Když všech 10 prstů krvácí, počkejte několik minut, načež se postižený probere.   6. Pokud má postižený zkřivené rty, potáhněte za uši, až zčervenají.   7. Potom do každého ušního lalůčku dvakrát píchněte tak, aby z každého lalůčku vytekly dvě kapky krve. Za několik minut se musí postižený probrat.   Počkejte, až se stav postiženého normalizuje a neprojevují se žádné nezvyklé příznaky. Teprve potom nemocného převezte do nemocnice. V případě, že je nemocný spěšně odvezen sanitkou do nemocnice, mohou otřesy při jízdě způsobit, že mozkové kapiláry postiženého praskají.   Jestliže se postiženému podaří vstát a jít, je zachráněn. O pouštění krve, jež slouží k záchraně života, jsem se dozvěděl od odborníka čínské tradiční medicíny doktora Cha Bu Tina, který žije v San-Juke.   S touto metodou mám praktické zkušenosti, a proto mohu říct, že je účinná na 100 %.   V roce 1979 jsem přednášela ve škole. Jednou jsem byla ve třídě, když jiný učitel přiběhl do mé třídy a vzrušeně řekl: „Paní učitelko, rychle pojďte. Náš vedoucí prodělal mozkovou mrtvici!“ Hned jsem k němu běžela. Byl bledý, jeho řeč byla nesrozumitelná a rty zkřivené. Měl všechny symptomy mozkové mrtvice.   Hned jsem požádala jednoho ze studentů, aby koupil v lékárně injekční stříkačku a jehlou jsem píchala postiženého do všech 10 prstů. Po několika minutách, když se na prstech objevily kapky krve (velké jako hrách), se postiženému do obličeje vrátila barva a začal nás normálně vnímat. Avšak jeho rty byly pokřivené. Potáhla jsem ho za uši, aby se naplnily krví. Až byly červené, dvakrát jsem píchla do pravého i levého ušního lalůčku. Na každém lalůčku se utvořily dvě kapky krve. Tehdy se stal zázrak. Během 3-5 minut tvar rtů se normálně upravil a jeho řeč byla srozumitelná.   Dovolili jsme mu, aby si trochu odpočinul a vypil šálek horkého čaje. Potom jsme mu pomohli sejít po schodech a odvezli jsme ho do nemocnice. Zůstal v ní přes noc a následující den byl propuštěn domů. Mohl se vrátit do školy a učit! Všechno fungovalo normálně. Neměl žádné následky, přestože postižení mozkovou mrtvicí obvykle trpí nenapravitelným přerušením mozkových kapilár při cestě do nemocnice. V důsledku se tito postižení nikdy neuzdraví. Mozková mrtvice představuje druhou nejčastější příčinu smrti. Šťastlivci, kteří zůstali naživu, však mohou být ochrnuti na celý život. Tak hrozná věc se nemusí přihodit nikomu.   Jestliže si všichni zapamatujeme tuto metodu pouštění krve a neprodleně zahájíme záchranu, postižený se během krátké doby zcela zotaví.   Pošlete, prosím, po přečtení uvedený návod všem svým známým. Můžete tak zachránit někomu život při mozkové mrtvici.

  Lis 17, 2013

Přidat komentář

Reklama

Reklama