Revoluční novinka v léčbě očních vad: Asférické nitrooční čočky

Převratnou novinkou v léčbě katarakty (šedý zákal), astigmatismu (nepravidelnost rohovky způsobující rozmazané nebo zkreslené vidění) a presbyopie (nutno použít na blízko čtecí brýle ve vyšším věku) je průlomová hydrofobní nitrooční čočka , která tyto zrakové vady u postiženého pacienta odstraní jedním ambulantně provedeným operačním zákrokem.

Refrakční centrum a oddělení jednodenní chirurgie Kliniky nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (KNOO FNUSA)  je špičkovým pracovištěm, které  využívá všech dostupných nejmodernějších diagnostických a léčebných postupů pro řešení očních vad. Disponuje  2 operačními sály, na kterých je možné odoperovat až 20 klientů denně, včetně časově náročnějších operačních zákroků, jako jsou operace sítnice nebo rohovky. Refrakční vady jsou odstraňovány pomocí laseru, novinkou je i zpevnění rohovky technikou zřetězení kolagenních vláken v rohovce u nemocných s vrozenou degenerací rohovky, u nemocných s  keratokonusem (vrozené progresivní protenčení rohovky) je novou metodou tzv. crosslinking. 

„Pacienti mají štěstí, neboť jsou operováni v době, kdy technologie nitroočních čoček zaznamenává výrazný pokrok. Operační zákrok (většinou se provádí do 14 dnů od první návštěvy našeho centra) trvá jen pár minut na jednom oku. Provádí se v lokální anestezii a je minimálně bolestivý. Rekonvalescence je obvykle jen několik dní a pacient je znovu schopen vykonávat své každodenní činnosti či provozovat své koníčky bez omezení“, upřesňuje přednosta kliniky Svatopluk Synek. 

Pro výměnu vlastní, zakalené oční čočky pacienta centrum používá nejkvalitnější nitrooční čočky s nesmáčivým hydrofobním povrchem, ochranným žlutým filtrem a asférickou optikou.

Pacient nedostane nové oči, ale je mu navrácen zrak v plné kvalitě. Na rozdíl od dříve používaných monofokálních sférických čoček, které obnovily funkční vidění pouze na dálku, ale neodstranily optické vady očí, byl pacient i nadále nucen nosit brýle. Moderními čočkami je zlepšena kvalita a ostrost obrazu, a to i za zhoršených světelných podmínek, což má značný význam např. pro řidiče, dále v různých profesích či při sportovních aktivitách. Operace je ve FNUSA plně hrazena zdravotními pojišťovnami. 

„Kvalita života je dnes v souvislosti se zdravotnictvím skloňována snad ve všech pádech. Naše refrakční centrum k této kvalitě života pacientů se zrakovými vadami výrazně přispívá, neboť péče se opírá  o odborníky, špičkovou techniku a precizní materiály“ dodává Petr Koška, ředitel FNUSA. 

Pracoviště spolupracuje s ostatními klinickými pracovišti v Brně včetně ambulantních specialistů. Odborníci centra KNOO FNUSA jsou k dispozici po dobu 24 hodin sedm dní v týdnu, a to i pro případy, kdy se vyskytnou komplikace u pacientů ošetřených v privátních a jiných zařízeních.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama