Rakovina nevzniká ze dne na den

Běžně není známá skutečnost, že mnohem dříve, než se nějaké buňky v těle "zvrhnou" a začnou se bez ohledu na ostatní části organismu neúměrně rychle množit, můžeme v organismu pozorovat nemálo varovných příznaků. Nejde přitom často o žádné tajemné symboly, ale o běžně známé zdravotní problémy, které zprvu považujeme jen za jakési "maličkosti". Z hlediska těch nejtěžších onemocnění bychom si však měli plně uvědomit pravdivost výroku "malé příčiny mají velké následky". Podívejme se proto nejprve na vznik lehčích forem onemocnění, která - ač to pro mnohé může být překvapením - souvisí právě s těmi nejtěžšími.

Šest fází onemocnění dle Dr. Hans-Heinricha Reckewega:

1.Fáze vylučování

Vylučování a zvýšená teplota jsou pomocné prostředky těla, které užívá k tomu účelu, aby se mohlo rychleji zbavit jedů či škodlivin. Úsilí těla o očištění se od látek, které je z organismu bezpodmínečně nutné vyloučit, je proto třeba přirozenými prostředky podporovat. Pokud následně odeznějí akutní projevy nemoci, setkáváme se po počátečním ochabnutí často s dobrým pocitem. Proto nesmíme tyto procesy zastavovat ani potlačovat chemoterapeutiky, neboť poté jedy přítomné v organismu vytváří ložiska budoucích nemocí. Medikamenty, které drasticky potlačují úsilí těla o uzdravení se, nejsou žádné léčebné prostředky, neboť neumožňují organismu, aby se vyléčil, ale naopak ho zatěžují.

2. Reakční fáze (reagovat = působit zpětně na určitý impuls)

Pro odvrácení větších škod reaguje moudře zařízený obranný systém zánětem v těch místech našeho organismu, která jsou oslabená. Přitom významně spolupůsobí i horečka, při níž se nejen spalují škodlivé látky, ale organismus se naprogramuje takovým způsobem, že může vytvářet interferony, které za určitých podmínek mohou nejen zastavit množení virů, ale ochraňují i před rozvinutím těch nejtěžších onemocnění, např. rakovinou. Úspěchy zahřívajících lázní při nádorových onemocněních lze objasnit právě zvýšením teploty těla a z toho vyplývající tvorby interferonů.

Vyšší horečku sice musíme držet v šachu přirozenými prostředky, jako jsou zábaly lýtek, trupu atd., ale nesmíme ji potlačovat "rychlými postupy". Jestliže tedy nevzniká nebezpečí pro tělo a život, tak se nemají nasazovat chemoterapeutika ani antibiotika (anti = proti - bio = životu), neboť tělo je schopné vypořádat se s nemocí vlastními obranými silami. Samozřejmě musí být nemocný ochoten přijmout pocit nemoci, klid v posteli a odpovídající péči. Kdo si však myslí, že si to z časových důvodů nemůže dovolit a přijímá prostředky, které jen odebírají vnější projev onemocnění, musí počítat s tím, že nemoc přejde do další fáze. Vyléčení se tím nejen oddaluje, ale objevují se poté rozličné alergie a další problémy.

3.Fáze deposice (deposice = ukládání)

Pokud byla obrana těla při ozdravném procesu násilně potlačena a projevy onemocnění byly zlikvidovány, tak jsou nezdravé látky ukládány na určitém místě v těle. Tím vznikají nemoci, jejichž původ lze již těžko nalézt, jako jsou polypy, bolesti kloubů, neuralgie atd. Jak popisuje Dr. Reckeweg, tak tyto projevy lze ještě "biologickým řezem" (tzn. přirozenými prostředky a metodami) převést zpět přes reakční fázi do akutní fáze vylučování, čímž může dojít k vyléčení nemoci.

4.Fáze impregnace (impregnace = prosakování do tkání)

Čtvrtá fáze již leží mimo "biologický řez" a proto je zpětné vedení a léčení velice obtížné, a to tím více, čím dále nemoc pokročila. Při ní jsou tkáně těla proniknuty nemocnými látkami. Člověk je přitom na každý pád chronicky nemocný. V tomto údobí vznikají nádory, zpočátku ještě nezhoubné, které ale často utlačují okolní tělesné orgány, zatěžují organismus atd.

5. Degenerační fáze (degenerace = postupné zhoršování funkcí)

Dostane-li se pacient až do této fáze, tzn. nepodařilo-li se již nemoc převést zpět, je to velmi kritické. Degeneraci obvykle není možné zcela zvrátit. V tomto údobí nemoci dochází k organickým změnám důležitých orgánů, lze se setkat kupř. s jaterní cirhózou, svraštěním ledvin, se zduřením sliznic atd.

6. Neoplasmatická fáze (tj. období zhoubného bujení)

V šesté a nejtěžší fázi onemocnění v těle vznikají ponejvíce zhoubné nádory. Všeobecně se hovoří o rakovině. Jak rychle se člověk dostane do této poslední fáze vyplývá nejen z jeho již zrozením přinesených dědičných předpokladů, ale i z toho, co si sám způsobil během svého života svými špatnými stravovacími či dalšími zvyklostmi. Onemocnění rakovinou však samozřejmě nemusí znamenat rozsudek smrti. Operace primárního tumoru mají větší vyhlídku na záchranu života než operace, která byla provedena až po rozsevu metastáz (tj.zanesení částí nádoru daleko od místa vzniku do jiné oblasti).

Jestliže však člověk i po úspěšně provedené operaci nezmění svá nesprávná stanoviska, lze opět očekávat tvorbu nového nádoru. Pouze důsledná změna způsobu života, stravovacích a dalších zvyklostí, dlouhodobě doplněná přirozenými léčebnými postupy, může při těchto nejtěžších stavech prodloužit život o řadu let. Samozřejmě jen za předpokladu, že člověk skutečně změní své chování k lepšímu, přejde k přirozenějšímu způsobu života a ke zdravější životosprávě.


Zdroj: http://www.toe.cz/natur/rakovina-preview.html

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama