Rady pro zdraví

Život je plný protikladů a polarit. Jedině dokážeme-li vstřebat, zahrnout a pojmout všechny životní protiklady do svého já, máme-li schopnost všechny protiklady vyjadřovat, budou z nás plné, uvědomělé, osvícené lidské bytosti. Dokud všechny protiklady nevstřebáme, nebudeme celí.

Cesta k jedné vlastnosti vede přes vlastnost opačnou
Abychom plně vyjádřili jednu energii, je nezbytné vstřebat její opačnou polaritu. Lze dokonce říci, že cesta k jedné vlastnosti vede přes její pravý opak. Příklad. Můžete být doopravdy silní jen do té míry, pokud jste přijali a vstřebali svou slabost nebo zranitelnost. Být velkým učitelem může být jen ten, kdo je ochoten se teď učit. Opravdu moudrý je ten, kdo se smíří s vlastní pošetilostí.

Choroba může být signálem, že potřebujete čas bytí
Pokud si nedopřejete čas k relaxaci v té míře, jakou potřebujete, může vás k tomu vaše tělo přimět. Tělo způsobí citové zhroucení nebo fyzicky onemocní, anebo se prostě jen dostaví pocit únavy a nedostatku energie. Lidé, kteří potřebují čas bytí nebo klidu a nedopřejí si ho, nebo nevědí, jak si ho dopřát, mohou zjistit, že jejich těla odmítají fungovat.
Tělo obvykle onemocní, když potřebujeme čas na zpomalení, čas na klid, na vstup do sebe sama, čas projít nějakou vnitřní změnou anebo prostě jen čas na obnovení toho množství energie, které jsme vydali.

Nuda
Nudu zakoušíme, je-li naše životní síla v některém směru blokována. Obvykle proto, že se bojíme prožívat nějaké emoce nebo pocit, a tak se místo toho uchylujeme k nudě. Pod ní leží smutek, žal, hněv nebo strach, který nechceme pociťovat. Kdykoli přestaneme cítit, zarazíme přístup i k své životní síle a důsledkem toho může být prožívání nudy. Život nikdy není nudný. Pokud zakoušíme nudu, je to proto, že naše energie nějakým způsobem uvízla nebo se zablokovala. Potřebujeme nahlédnout do toho pocitu a zeptat se: "Kde jsem uvízl? Jak a proč jsem se zablokoval? Jaký pocit se pod tím skrývá?"

Mrhání časem
Pro mnohé z nás je "mrhání" časem hřích! Pokud to platí i o vás, mohlo by se vaše sebeuvědomění značně rozšířit, přimějete-li se každý týden strávit určitý čas naprosto nesmyslnou činností. Vyberte si něco příjemného, co ale nemá žádnou zdůvodnitelnou hodnotu - čtěte nějaký bulvární plátek, hrajte nějakou hru, ležte v posteli a podobně. Bavte se a neciťte se provinile. Zasloužíte si to.

Každodenní návyky
Pěstujte vnímavost vůči svým tělesným potřebám. Začněte si všímat, kdy je vám příjemnější chodit spát či probouzet se. Všímejte si, kdy získáte z jídla nejvíc energie. Kdy je nejvhodnější čas na procvičení těla? Je důležité stanovit si co nejvhodnější rytmus. Takový, abyste se jím mohli denně řídit. Shledáte-li, že nejste schopni se rytmu přizpůsobit, pak pro vás pravděpodobně není ten pravý. Zkoumejte dál, dokud nenaleznete rytmus, který vám bude vyhovovat.

Probouzení těla
Každé ráno po probuzení ležte pár minut v posteli. Vylaďte se na pocity svého těla. Řekněte mu, jak jste mu vděční, že je tu pro vás. Protáhněte se. Rozhýbejte příjemně tělo. Pomalu vstaňte. Vypijte velkou sklenici vody a myslete na to, jak voda vaše tělo čistí a občerstvuje. Několik minut nic nepijte ani nejezte. Dopřejte si spojení s přírodní energií svého těla, než se pustíte do každodenních činností.

Přinést světu ducha
V tradicích Východu i Západu se ti, kdo hodlají kráčet po cestě duchovně, stahují ze světa. Udržují celibát, vyhýbají se intimním vztahům. Na všechny vztahy prohlížejí jako na oddálení od prvotního cíle duchovního rozvoje. Je opravdu těžké setrvat ve vědomém spojení se svou duchovní podstatou. Zejména musíme-li se zároveň potýkat s problémy světského života a zvláště s obtížemi vztahů.
Přesto je nyní na čase postoupit k nové rovině duchovní praxe! Musíme splnit úkol - vnést svého ducha naplno do fyzického světa. Do všech oblastí, do každičkého okamžiku běžného denního života. Dokážeme to, jen když budeme odhodláni čelit všemu. Všemu, co bychom nepotkali uchýleni před světem v ústraní.

Nelze se vyhýbat vztahům
V životě nastávají chvíle, kdy je namístě stáhnout se ze světa a soustředit se na vztah k sobě samému. Skutečně sebeuvědomělé bytosti se však nemohou vztahům vyhýbat. Nakonec se všichni musíte vrátit do světa, využít svých vztahů ke všemu a ke všem kolem sebe, aby odrážely náš vnitřní proces. Jsou naším nejlepším zrcadlem, které nám dává nejjasnější obraz o nás samých. Neexistuje absolutně žádné poznání, které by nebylo patrné v našich vztazích. Ty nás dopodrobna učí všemu, co potřebujeme vědět.

Vnitřní konflikt
Všichni občas prožíváme v rozumném rozsahu vnitřní konflikt. Vnitřní konflikt vzniká z toho, že různé součásti naší osobnosti chtějí a potřebují různé věci. Nepokoušejme se konflikt vyřešit tím, že se tak či onak rozhodneme a zbylé možnosti vyloučíme. Musíme se snažit rozšířit své vědomí tak, aby zahrnulo i další nové možnosti.
Řešení je následující: uvědomte si všechny rozdílné potřeby, pocity a síly, působící uvnitř. Všechny je vstřebejte, aniž byste věděli, jak bude konflikt vyřešen. Zadržte všechny polarity svého vnitřního konfliktu ve svém vědomí, aniž byste se jej okamžitě pokoušeli řešit. Pak se vědomé a uvědomělé řešení a integrace doslova dostaví z vyšší části vašeho bytí.

Namísto "nebo"si říkejte "a také"
Na konfliktu je bolestný pocit, že musíme obětovat jednu část toho, co chceme nebo potřebujeme pro získání jiné. Je velmi těžké logikou mozku pochopit existenci jiné možnosti. Zvykli jsme si uvažovat lineárně: připadá nám, že chceme-li jedno, nemůžeme mít druhé. Můžeme však mít obojí! Ne že by k tomu došlo okamžitě. Ale jsme-li odhodláni k trpělivosti a ochotni projít celým procesem, vesmír nám dá v podstatě vše, co potřebujeme.

Opravdové uzdravení
Opravdové vyléčení vychází z přijetí a přivlastnění si veškeré životní energie. Připustíme-li si znalost těch stránek své osobnosti, které jsme zapudili, shledáme, že nejsou tak děsné, jak jsme si představovali. Pokud jim dovolíme projevit se, zaujmou svá místa jakožto významné rysy naší povahy. Neexistuje prostor mezi "dobrým" a "špatným". Všechny aspekty života jsou prvky životní síly a rysy božství.

Oddejte se léčivému procesu
V tomto světě žijeme zároveň ve čtyřech říších: duchovní, mentální, fyzické a citové. Abychom doopravdy vyléčili sami sebe i svět, musíme uzdravovat všechny tyto čtyři roviny, zvažovat je a integrovat. Je na čase, aby se každý z nás plně věnoval uzdravování sebe sama i léčení naší planety.

zdroj: Shakti Gawain - Probuzení

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele ALVEO.PINKY"seznam.cz
    ALVEO.PINKY"sez... (anonym)

    Užívej potravinové doplňky, v dnešní stravě je málo vitamínů a minerálů. Stále mladší lidé mají zdravotní potíže, které dřív měli jen staří lidé.

    Zář 06, 2009

Přidat komentář

Reklama

Reklama