Proč je důležité hlásit nežádoucí účinky covid vakcín na SUKL

Hlásit podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL) je velmi důležité pro dokreslení bezpečnostního profilu vakcín. Lékaři a všichni zdravotničtí pracovníci mají zákonem danou povinnost hlásit na SÚKL svá podezření na tyto závažné či neočekávané nežádoucí účinky. Hlásit nežádoucí účinky vyplněním formuláře však může i sám pacient.

Mírné nežádoucí účinky, které už jsou popsány v Souhrnu údajů o přípravku či v příbalové informaci, není potřeba hlásit, protože nemají zásadní vliv na poměr přínosů a rizik léčivého přípravku.

U registrovaných vakcín proti COVID-19 patří mezi nejčastěji pozorované nežádoucí účinky bolest a zduření v místě vpichu, únava, bolest hlavy, horečka a zimnice, bolest svalů a kloubů. U vakcíny společnosti Moderna je navíc mezi nejčastějšími nežádoucími účinky uváděna také nevolnost, zvracení, zarudnutí v místě vpichu, zduření a bolest podpažních uzlin. Tyto reakce se objevují s frekvencí velmi častou, tzn. u více než 1 pacienta z 10 očkovaných. Jde o reakce, které patří mezi očekávané prakticky u všech vakcín.

Mnoho léčivých přípravků včetně vakcín může v ojedinělých případech vyvolat závažnou alergickou reakci (anafylaktická reakce či anafylaktický šok). Takovéto reakce byly nahlášeny i po aplikaci vakcín proti COVID- 19. Jedná se o náhle vzniklý a potenciálně život ohrožující stav, který se projevuje rychle se rozvíjejícími příznaky na kůži (svědění, pálení kůže, zarudnutí, vyrážka, otok) spolu s příznaky dýchacího traktu (rýma, chrapot, kašel, dušnost, změna hlasu, astmatický záchvat), s příznaky oběhového traktu (bledost, studený pot, bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti) s příznaky zažívacího traktu (křečovité bolesti břicha, zvracení, průjem, kovová chuť v ústech) a s příznaky neurologickými (mdloba, křeče, narušení vědomí). Reakce nastává během krátké doby po podání vyvolávající látky, nejčastěji do 15 minut. Právě proto je důležité, aby očkovaný hned po injekci neopouštěl zdravotnické zařízení, v případě komplikací jsou totiž lékaři schopni rychle pomoci. V blízkosti lékaře se doporučuje zůstat 15 až 30 minut.

Jak hlásit nežádoucí vedlejší účinky naleznete na stránce - https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Formulář pro nahlašování nežádoucích účinků je na stránce - https://forms.sukl.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=1232833

Na stránce https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek je též možno stáhnout formulář ve formě PDF, vyplnit ho a zaslat na email farmakovigilance@sukl.cz či v tištěné podobě na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha

Přehled dosud nahlášených nežádoucích účinků naleznete zde: https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci

Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. Pokud se objeví větší počet hlášení určité reakce, která pro daný přípravek není dosud známa, může být zahájeno podrobné hodnocení s cílem ověřit, zda se jedná o skutečně nový nežádoucí účinek. Při takovém hodnocení je vždy zvažováno, zda přínosy léčiva nadále převyšují jeho rizika, i přes novou informaci o nežádoucím účinku. Současně je zvažováno, zda nelze zavést opatření, která by nové riziko mohla snížit. Hlášení podezření na nežádoucí účinky tedy mohou pomoci zlepšit bezpečné užívání vakcín pro další pacienty či při dalším případném přeočkování.

Zdroj: SUKL

 

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (4)

 • Obrázek uživatele Magda
  Magda (anonym)

  Já mám naštěstí po vakcinaci obou dávek a bez komplikací. Obě dávky jsem podpořila produktem vakcinal a bylo mi fakt fajn. Moje kolegyňka měla horší průběh po očkování, ale určitě to nehlásila nikde..

  Črv 22, 2021
 • Obrázek uživatele Daria
  Daria (anonym)

  Já měla fakt blbý průběh po první vakcinaci. Za týden mám další, trošku mám obavu, že mi bude opět blbě. Taky jsem přemýšlela, že bych vyzkoušela nějaký ověřený přírodní produkt, za zkoušku člověk nic nedá.

  Črv 22, 2021
 • Obrázek uživatele Lara
  Lara (anonym)

  No a to je chyba, bude třetí a možná i další přeočkování a pokud se nebudou vedlejší účinky hlásit, tak se bude dál přeočkovávat těmito vakcínami, aniž by se vědlo, že třeba způsobují nějaké propblémy u určitěho typu lidí a může to způsobit ještě horší reakce - i u kolegyně. Nahlásit se to může kdykoliv.

  Črv 23, 2021

Přidat komentář

Reklama

Reklama