Přirozená léčba

Nejpřirozeněji a nejspolehlivěji odstraníme chorobu tehdy, když zharmonizujeme svůj život s přírodními zákony s přírodou a s celým vesmírem. Tento stav dokonalé rovnováhy našeho vnitřního i zevního prostředí nám zajišťuje optimální kondici. Jedině takto vyvážený organismus je v pravém smyslu slova zdravý. Je to ten nejpřirozenější stav člověka a lidství jako takového.

Lze ho dosáhnout dvěma způsoby.

1. CESTA VÝŽIVY (DIETA)

Správná výživa je hlavním a nejdůležitějším prostředkem k dosažení rovnováhy organismu s jeho zevním prostředím. Bude-li naše denní strava v rovnováze s naším nejbližším prostředím, pak bude vyvážená také naše krev a naše buňky, stejně tak jako naše city, myšlenky a celé naše vědomí. Harmonie se vytváří jednotou protikladů. Např. muž a žena - dvě zcela rozdílné bytosti, a přece se vzájemně doplňují a tvoří jeden celek, jednotu. Podobných příkladů bychom ve vesmíru nalezli nepřeberné množství. Jednota muže a ženy se týká sexu. Jednota člověka a rostlinné říše je známa jako přijímání potravy, jako výživa. Správná výživa je hlavním prostředkem přirozených léčebných přístupů. Bez ní nemůže být žádná choroba nikdy vyléčena trvale.


2. MENTÁLNÍ STAV ČLOVĚKA

Nemoc se objeví také tehdy, jestliže je nevyrovnaný stav naší mysli, našeho myšlení. Člověk, který trpí jakoukoliv chorobou, by si měl uvědomit, že proces uzdravování je prostředkem, kterým obnovuje a upevňuje svou harmonii s přírodou a vesmírem.


Zdroj: Makrobiotika a přírodní léčení - Michio Kushi

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama