Příčiny cévní mozkové příhody (CMP) neboli mrtvice

Zjistit příčinu proběhlé CMP je nezbytné pro volbu optimální terapie v sekundární prevenci. Ischemické CMP můžeme rozdělit podle vyvolávající příčiny následovně:

1. Kardioembolické CMP 20-30 % - nejčastěji (nejméně v 50 % případů) porucha srdečního rytmu - fibrilace síní. Při fibrilaci síní může dojít k uzavření mozkové tepny sraženinou, která vycestovala krevním proudem ze srdce. Jde o nejzávažnější CMP - největší rozsah poškození mozku a z toho vyplývající úmrtnosti.
2. Nemoc velkých tepen 10-20 % - na podkladě aterosklerózy hlavních tepen zásobujících mozek.
3. Nemoc malých tepen 15-25 % - postupné uzavírání malých mozkových tepen způsobené zejména stářím a neléčeným vysokým krevním tlakem, které vede k postupnému drobnějšímu poškození mozku s rozvojem příznaků cévní demence a cévního parkinsonského syndromu.
4. CMP jiného známého původu 2-5 % - hlavně autoimunitní záněty cévní stěny (vaskulitidy) ?a jiné vrozené poruchy cévní stěny.
5. CMP neurčené etiologie (kryptogenní) 25-40 % - příčina CMP není uspokojivě vysvětlena. ?U starších pacientů může často jít o skrytou arytmii - fibrilaci síní -  uvedenou v bodě 1.

Naprosto zásadní je umět správně rozpoznat příznaky CMP. Příčinná léčba je u mozkové nedokrevnosti možná jen v prvních hodinách - rozpouštět krevní sraženinu (systémová trombolýza) lze do 4,5 hodin od počátku příznaků. Modernější mechanické způsoby zprůchodnění mozkové příhody lze provést do 8 hodin.

Z anglosaské literatury byl do našich doporučení zaveden test FAST (Face Arm Speech Test, angl. fast = rychle), který definuje 3 tzv. hlavní příznaky CMP: 1. náhlý pokles koutku; 2. pokles ruky vyšetřovaný při předpažení, pokud po 10 sekundách klesne jedna končetina třeba jen o 5-10 cm, měla by se ihned volat RZP. Třetím hlavním příznakem je jakákoliv náhle vzniklá porucha řeči (afázie).

Kromě trias hlavních příznaků, kdy je každý z nich zachycený v posledních 24 hodinách důvodem k okamžitému volání RZP (od 1. 1. 2013 je to díky Věstníku ministerstva zdravotnictví povinné), bylo definováno ještě 8 tzv. vedlejších klinických příznaků, které mohou zachytit některé drobnější příhody. Náhle vzniklá porucha vědomí, porucha c?ití (porucha čití poloviny těla - hemihypestézie; nejčastěji kombinace tvář/ruka), setr?elá řeč (dysartrie), výpadek poloviny zorného pole, dvojité vidění (diplopie), prudká, atypická, dosud nepoznaná bolest hlavy, ztuhlost (opozice) šíje a závrate? s pocitem na zvracení či zvracením (pokud se vyskytují souběžně např. ?s dvojitým viděním, pak jde o CMP;  samostatná nauzea a zvracení + závratě znamená naopak na 98 % něco jiného než CMP) - pokud se vyskytnou souběžně alespoň 2 příznaky z tohoto seznamu, pak je opět nutné neprodleně volat RZP.

Příznaky CMP bývají bohužel často bagatelizovány ze strany postižených: „...nějak mi 'zmrtvěl' koutek, musím si příští týden zajít k zubaři“, anebo „...mám 'přeleželou' ruku, to nic není“, to jsou mnohdy zásadní situace, jejichž správné řešení může rozhodovat doslova o životě a smrti.

prim. MUDr. Aleš Tomek,
FESO  - Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související články: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama