Reklama

Při léčbě mrtvice jsou rozhodující první hodiny

Při léčbě cévní mozkové příhody je rozhodující čas, který uplyne mezi poruchou mozkových funkcí a zahájením správné léčby, a dostupnost iktových jednotek, tedy jednotek intenzivní péče specializovaných na léčbu mozkových příhod. Novinářům to řekla vedoucí lékařka iktového centra motolské nemocnice Helena Dvořáková.

V ideálním případě by se nemocný měl ocitnout do 30 minut ve zdravotnickém zařízení. Ale ani včasný převoz nemusí znamenat vítězství, protože mnoho zařízení nemá odpovídající vybavení. Léčbu rozpouštějící sraženiny lze aplikovat tam, kde je počítačový tomograf a jednotka intenzivní péče. Iktová centra jsou zpravidla ve velkých nemocnicích.

Nejúčinnější pomoc může být poskytnuta pouze v prvních třech hodinách. Pacienti nebo jejich blízcí by proto měli přesně vědět, kdy k cévní příhodě došlo. Před nasazením látky na rozpouštění krevní sraženiny je třeba vyšetřit pacienta na centrálním tomografu. Pokud mrtvici způsobilo prasknutí tepny a vylití krve do mozkové tkáně, lék na ředění krve by postiženému ublížil. V rozvinutých zemích jsou okamžitým nasazením látky na rozpouštění krevní sraženiny léčena dvě až tři procenta pacientů s mrtvicí. V ČR to jsou podle Dvořákové jedno až dvě procenta postižených.

Mozková příhoda je závažné onemocnění, ale je léčitelné. "Příznaky vznikají náhle. Nemusí to být ochrnutí, ale může se projevit třeba jako brnění nebo slabost, která trvá třeba deset či 15 minut," uvedla Dvořáková. Je třeba volat záchrannou službu. Pokud se ukáže, že jde o něco jiného, jistě se na pacienta nikdo zlobit nebude, dodala. I když se problémy rychle samy vyřeší, je třeba nechat se vyšetřit, protože může jít o přechodné postižení, které často bývá následováno dokonanou mrtvicí.

Cévní mozková příhoda se obvykle projevuje poruchou hybnosti končetin na jedné polovině těla či obličeje. Bývá provázena poklesem ústního koutku. Může se projevit také mravenčením na jedné polovině těla a poruchou řeči, a to nejenom mluvení, ale i schopnosti řeči rozumět. Mohou se objevit závratě, zmatenost, porucha zraku, slabost či porucha vědomí. Projevy mrtvice většinou neprovází bolest, což je jeden z důvodů, proč se první obtíže často podceňují.

Reklama

Na jednotce intenzivní péče pacienti většinou zůstávají pět až sedm dní. Motolská jednotka má 12 lůžek, která jsou prakticky neustále obsazená. Ročně se na nich vystřídá 400 lidí.

Vzhledem ke změně stravovacích zvyklostí a životního stylu se v České republice po roce 1989 snížil téměř na polovinu počet lidí, kteří mrtvici prodělají. Mozková příhoda však stále ve třetině případů končí smrtí. Další třetina nemocných zůstává trvale postižena a jen jedna třetina pacientů se prakticky zcela vyléčí.

V Česku mrtvici ročně prodělá zhruba 30.000 lidí, zpravidla ve věku nad 65 let. Častěji to jsou muži. Rizikovým faktorem jsou vysoký tlak, obezita a cukrovka.
Jitka Klejnová - ČTK

Reklama

Komentáře

Hanka (Ne, 17. 11. 2013 - 12:11)
Rada čínského profesora – návod, jak zabránit následkům mozkové mrtvice.
 
Mějte doma injekční stříkačku nebo jehlu. Tímto zvláštním a netradičním způsobem můžete zachránit postižené mozkovou mrtvicí. Návod si přečtěte pozorně až do konce a pak jej pošlete dále. Nikdy totiž nevíte, komu ještě může pomoci a čí život na vás závisí.
 
«Můj otec ochrnul a později zemřel na následky mozkové mrtvice. Škoda, že jsem o tomto způsobu první pomoci nevěděl dříve. Během záchvatu mozkové mrtvice dochází k postupnému přerušení kapilár. Při prvních příznacích mrtvice zachovejte klid. Postiženého nepřesunujte, a to nezávisle na tom, kde se nachází, protože při přemísťování mohou mozkové kapiláry prasknout.
 
Pomozte postiženému, aby se usadil v poloze, v níž nemůže znovu upadnout. Poté můžete začít s pouštěním krve.
 
Máte-li doma sterilní injekční stříkačku a jehlu, jsou k tomu nejvhodnější, v opačném případě můžete použít šicí jehlu nebo špendlík.
 
1. Podržte jehlu nebo špendlík nad ohněm, aby byly sterilní. Potom jehlou probodněte konečky všech 10 prstů na rukou.
 
2. Nejsou to žádné konkrétní akupunkturní body. Prostě píchnete milimetr od nehtu.
 
3. Bodněte tak, aby vytékala krev.
 
4. Jestliže krev nezačne kapat, stlačte propíchnutý prst svými prsty.
 
5. Když všech 10 prstů krvácí, počkejte několik minut, načež se postižený probere.
 
6. Pokud má postižený zkřivené rty, potáhněte za uši, až zčervenají.
 
7. Potom do každého ušního lalůčku dvakrát píchněte tak, aby z každého lalůčku vytekly dvě kapky krve. Za několik minut se musí postižený probrat.
 
Počkejte, až se stav postiženého normalizuje a neprojevují se žádné nezvyklé příznaky. Teprve potom nemocného převezte do nemocnice. V případě, že je nemocný spěšně odvezen sanitkou do nemocnice, mohou otřesy při jízdě způsobit, že mozkové kapiláry postiženého praskají.
 
Jestliže se postiženému podaří vstát a jít, je zachráněn. O pouštění krve, jež slouží k záchraně života, jsem se dozvěděl od odborníka čínské tradiční medicíny doktora Cha Bu Tina, který žije v San-Juke.
 
S touto metodou mám praktické zkušenosti, a proto mohu říct, že je účinná na 100 %.
 
V roce 1979 jsem přednášela ve škole. Jednou jsem byla ve třídě, když jiný učitel přiběhl do mé třídy a vzrušeně řekl: „Paní učitelko, rychle pojďte. Náš vedoucí prodělal mozkovou mrtvici!“ Hned jsem k němu běžela. Byl bledý, jeho řeč byla nesrozumitelná a rty zkřivené. Měl všechny symptomy mozkové mrtvice.
 
Hned jsem požádala jednoho ze studentů, aby koupil v lékárně injekční stříkačku a jehlou jsem píchala postiženého do všech 10 prstů. Po několika minutách, když se na prstech objevily kapky krve (velké jako hrách), se postiženému do obličeje vrátila barva a začal nás normálně vnímat. Avšak jeho rty byly pokřivené. Potáhla jsem ho za uši, aby se naplnily krví. Až byly červené, dvakrát jsem píchla do pravého i levého ušního lalůčku. Na každém lalůčku se utvořily dvě kapky krve. Tehdy se stal zázrak. Během 3-5 minut tvar rtů se normálně upravil a jeho řeč byla srozumitelná.
 
Dovolili jsme mu, aby si trochu odpočinul a vypil šálek horkého čaje. Potom jsme mu pomohli sejít po schodech a odvezli jsme ho do nemocnice. Zůstal v ní přes noc a následující den byl propuštěn domů. Mohl se vrátit do školy a učit! Všechno fungovalo normálně. Neměl žádné následky, přestože postižení mozkovou mrtvicí obvykle trpí nenapravitelným přerušením mozkových kapilár při cestě do nemocnice. V důsledku se tito postižení nikdy neuzdraví. Mozková mrtvice představuje druhou nejčastější příčinu smrti. Šťastlivci, kteří zůstali naživu, však mohou být ochrnuti na celý život. Tak hrozná věc se nemusí přihodit nikomu.
 
Jestliže si všichni zapamatujeme tuto metodu pouštění krve a neprodleně zahájíme záchranu, postižený se během krátké doby zcela zotaví.
 
Pošlete, prosím, po přečtení uvedený návod všem svým známým. Můžete tak zachránit někomu život při mozkové mrtvici.
Reklama