Reklama

Přežití po mrtvici závisí na tělesné teplotě

V laboratorních podmínkách bylo již dříve prokázáno, že u zvířat s experimentálně vyvolanou mozkovou příhodou nebo poraněním mozku je podchlazení nejúčinnějším léčebným zásahem. Tato otázka nyní byla sledována v klinických podmínkách.

Ve španělské nemocnici Xeral de Galicia v Santiago de Compostela provedli prospektivní studii na souboru 297 pacientů s mozkovým infarktem. 37 pacientů zemřelo během tří dnů po přijetí do nemocnice. Všichni měli zvýšenou tělesnou teplotu ? 37,8 °C proti průměrné hodnotě ostatních 36,9 °C. U těch, kteří přežívali, byla teplota opakovaně měřena v průběhu dalších 72 hodin v dvouhodinových intervalech. U 60,8% se teplota zvýšila: z této podskupiny do tří měsíců zemřelo 15% pacientů, zatím co z podskupiny s normální tělesnou teplotou zemřelo 1%. U pacientů s hypertermií (zvýšenou teplotou) byl infarkt zpravidla rozsáhlejší a jeho invalidizující následky závažnější.

Účinnost léčby podchlazením ověřovali v univerzitní nemocnici v německém Heidelbergu. Bylo sledováno 25 pacientů s těžkou cerebrovaskulární příhodou, u nichž byla očekávána úmrtnost 80%. Ve skutečnosti byla díky léčbě 40%. Jejich tělesná teplota byla v prvních 24 h snížena na 33 °C (pacienti byli ochlazováni pomocí fénování a studeného prostěradla, teplota v pokoji byla upravena na 18-20 °C) a udržována do 72 h. Pak byli pasivně zahřáti na normální tělesnou teplotu.

Během podchlazení klesl nitrolební tlak (z 20,9 mmHg na 13,4 mmHg). Potvrdilo se, že u pacientů, u nichž je možné krátce po příhodě zahájit hypotermickou léčbu, je menší rozsah infarktu i postischemického edému (otoku).

Podchlazení ale není vhodné pro všechny pacienty. Vzhledem k vyvolané třesavce je obtížné podchlazovat pacienty, kteří nejsou intubováni, nedostávají sedativa a nebyla u nich provedena nervověsvalová blokáda.

Reklama

Podle: NATURE MEDICINE 4, November 1998/Medicína 2/99

Reklama

Komentáře

jahodar2"seznamcz. (Ne, 26. 2. 2006 - 06:02)
co když není lekař a ani dejme tomu 1 hodinu nebude,co delat
Reklama