Reklama

Prevence očních onemocnění u dětí

Péče o zrak je skutečně nezbytná hned od narození. První vyšetření očí absolvují miminka ještě v porodnici jako samozřejmou součást péče, další preventivní prohlídky jsou pak doporučeny ve věku 4, 8, 12 a 18 měsíců, dále pak ve třech letech a pravidelně každé dva roky až do 17 let věku dítěte.

Kontroly v daném věku vycházejí z jednotlivých fází vývoje zraku dítěte a jsou pro zachycení jakýchkoli odchylek, vad, onemocnění a zrakových potíží velmi důležité.

K častým dětským očním vadám, které se v očním centru léčí, patří tupozrakost. Tato vada postihuje 2-4 % dětí, zpravidla se objevuje u dětí postižených šilháním, u dětí s vyšší dioptrickou vadou a u dětí, jejichž rodiče mají zrakovou vadu nebo šilhají. Při tupozrakosti postupně ztrácí jedno nebo i obě oči schopnost vidění, přičemž hrozí velmi vážné a trvalé postižení zraku a dokonce i riziko oslepnutí postiženého oka. Důležité je proto začít s léčbou včas, ideálně v předškolním věku, dokud ještě není vývoj zrakového systému dokončen.
Tupozrakost u dětí se odstraňuje pomocí očních cvičení. “Možnosti a druhy cvičení jsou velmi rozmanité. Obecně jsou nejprospěšnější cvičení, která vyžadují spolupráci oka a ruky (případně i nohy) a zapojují i paměť. Vhodné jsou tedy například postupy obkreslování obrázků, navlékání korálků, vystřihovánky, různé skládačky apod. Poslední dobou se objevují? i speciální počítačové hry pro cvičení dětí s tupozrakostí. Všechna cvičení musejí probíhat se zakrytým lépe vidoucím okem, aby se postižené oko nutilo zapojovat co nejvíce. Vyléčením tupozrakosti ale všechno nekončí. Po vyrovnání zrakové ostrosti obou očí je nutné ještě naučit obě oči spolupracovat. Obnově spolupráce obou očí se věnuje obor ortoptika, která za pomocí speciálních cvičení a cvičících přístrojů učí, jak zapojovat obě oči současně.“ vysvětluje ?Bc. Zdeňka Vaňharová, ortoptistka Dětského očního centra Kukátko.

Léčba tupozrakosti je většinou dlouhodobá a vyžaduje trpělivost, podmínkou úspěchu je spolupráce s lékařem, pravidelné kontroly a dodržování všech doporučení. Je třeba ?si uvědomit, že čím je dítě starší, tím pomalejší je obnova zrakových funkcí, s přibývajícím věkem úspěšnost léčby klesá a po dvanáctém roce věku je již prakticky nulová. Zanedbávání preventivních prohlídek zraku je tak zbytečným hazardem se zdravým viděním dětí.

Jak by mělo preventivní vyšetření zraku dětí probíhat? “Preventivní kontrola zraku u dětí, pokud se nevyskytují žádné potíže, by měla probíhat jednou za rok. V případě podezření na oční vadu nebo sklony k šilhání je doporučena návštěva dětského očního specialisty jednou za půl roku.  Jakmile je u dítěte vada tupozrakosti, příp. šilhání, objevena, nejčastěji probíhá návštěva očního lékaře jednou za tři měsíce. Ovšem rozhodující slovo má v tomto případě lékař a ten určuje četnost kontrolních vyšetření i případného očního cvičení. Vyšetření dětí cílené na šilhání nebo tupozrakost by mělo určitě obsahovat zjištění ostrosti vidění dítěte, měření postavení očí a posouzení kvality jednotlivých složek binokulárního vidění na speciálním ortoptickém přístroji. Vhodné je zcela jistě i tzv. rozkapání očí, díky němuž se zjistí skutečné dioptrie dítěte a zohlední se pak při předpisu brýlí. Samozřejmou součástí vyšetření je kontrola předního segmentu oka a sítnice,“ říká MUDr. Gabriela Pilková.

Reklama

Očního lékaře je v každém případě třeba navštívit, kdykoli u dítěte pozorujete šilhání, nepřirozené sklonění hlavy, přivírání jednoho oka, časté mnutí očí, světloplachost, velmi rychlou únavu dítěte při práci nablízko, špatnou orientaci v prostoru apod.

Reklama

Komentáře

jarmila baránková (Pá, 10. 1. 2014 - 10:01)
Mám podobnou zkušennost s naší malou-to se ale na vadu nepřišlo včas a v 5 letech už bylo dost pozdě. U druhého dítěte jsem si nechala očka vyšetřit již v 6 měsících u zrakového terapeuta v Opavě a teď chodíme pravidelně na kontrolu-toto preventivní vyšetření bylo formou hry,dítě nikde nestrká hlavu a pod.Paní magistra byla velmi příjemná,trpělivá a vstřícná.Pokud mohu doporučit tak určitě s vyšetřením neotálet.Ono se to nevyplácí !!!
tereza hůrková (Pá, 13. 3. 2015 - 15:03)
ahoj všem, tupozrakost je také vlemi dobře vysvětlena zde http://www.magazinrodina.cz/zdravi-a-krasa/506-vse-co-musite-vedet-o-detske-tupozrakosti
Jassicka (So, 27. 3. 2021 - 13:03)
Mně na vadu přišli v 5ti letech mněla jsem 6 nebo 6.5 to znamená že bylo pozdě teť v 10ti letech jdu zase na oční teť mám 3 nebo 3.5 možná mi to nechají možná mi ji zníží a možná mi zo zvětší :)
Reklama