Právo pacientů na nahlížení do své zdravotnické dokumentace

Pacient má zákonné právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace, ale je to příliš složité. Elektronizace by v tom mohla pacientům výrazně pomoct

Málokdo ví, že má zákonné právo kdykoliv si vyžádat kopii nebo výpis ze své zdravotnické dokumentace. Zákonem stanovený proces je však komplikovaný a složitý, proto odrazuje pacienta i lékaře. Pacient musí osobně navštívit ordinaci a svého lékaře o kopii požádat. Pro lékaře to pak znamená zvýšenou administrativu. Pacient musí zároveň uhradit všechny související náklady. K usnadnění tohoto procesu může výrazně pomoci aplikace Zdravel. Pacienti mají díky ní svou zdravotnickou dokumentaci stále k dispozici.


K hlavním důvodům, proč si pacienti sami často svou dokumentaci nevedou, patří nejen nedostatek času či prostoru na stohy papírů, ale především ostych vyžádat si u lékaře dokumentaci, případně i pochybnosti, zda se to vůbec smí. Jak to tedy ve skutečnosti je?

Pacient má právo nahlížet do své dokumentace nebo si pořizovat její výpisy či kopie. Může to udělat kdykoliv za přítomnosti lékaře nebo jiného pověřeného pracovníka. Když se náhodou stane, že poskytovatel nedokáže zájemci nahlížení do zdravotnické dokumentace zajistit, musí pořídit její kopii. Lhůta činí 5 dnů ode dne, kdy lékař pacienta nebo jinou oprávněnou osobu informoval, že nahlížení není možné. Každý člověk má možnost vyžádat si kopii zdravotnické dokumentace i zpětně. Ten, kdo dokumentaci uchovává, má pak na vyřízení žádosti 30 dní.

„Tento systém je administrativně náročný pro lékaře i pacienta. Ačkoliv prakticky všichni z nás občas potřebují část zdravotnické dokumentace, jít si zažádat za lékařem zvládne málokdo,“ říká Jan Petřík, ředitel Institutu pro podporu elektronizace zdravotnictví, a pokračuje:. „Elegantní řešení přináší Zdravel, elektronický systém, který celý proces zjednodušuje jak pro lékaře, tak pro pacienta. Nejenže dá pacientovi přehled o jeho zdravotním stavu, ale navíc za něj může hlídat spoustu termínů. Lékař nemusí nic hledat, tisknout ani opatřovat doložkami. V ideálním případě vše posílá jedním kliknutím tlačítka a navíc v souladu s GDPR,“ dodává Petřík.

Kromě pacienta mají právo k nahlížení do dokumentace a pořizování jejích kopií nebo výpisů také další oprávněné osoby. Těmi mohou být například zákonný zástupce, pěstoun nebo jiná pečující osoba, další lékaři či zdravotničtí pracovníci, osoby blízké nebo ty, které určil sám pacient. To stejné v elektronické formě umožňuje i Zdravel. „Přístup k informacím v systému Zdravel má pouze pacient, lékař s udělením souhlasu pacienta, pracovník Záchranné služby v případě nouze či jiná pověřená osoba pacientem, například člen rodiny,“ vysvětluje Petřík.

Kompletní znění najdete v Zákoně o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon č. 372/2011 Sb.) a ve Vyhlášce o zdravotnické dokumentaci (vyhláška č. 98/2012 Sb.).

Zdravel klade mimořádně velký důraz na bezpečnost dat. Celý systém chrání přísná bezpečností opatření, která se prolínají všemi procesy od registrace uživatele přes zobrazení dat až po jejich archivaci a ochranu. Zdravel je navíc plně kompatibilní s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), které vstoupí v účinnost 25. května 2018. Kopie znaleckého posudku je k dispozici na webových stránkách www.zdravel.cz.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související články: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama