Praktické informace pro dárce krve

Krev i ostatní její složky mají jen určitou trvanlivost, a pokud by během této doby nebyly použity, musí se zlikvidovat. Aby byly transfuzní přípravky využity efektivně, je třeba odběry plánovat a zvát na odběry dárce těch krevních skupin, jejichž zásoby jsou nižší. Krev a její složky může darovat každý ve věku 18–65 let s tělesnou hmotností nad 50 kg, kdo je zcela zdráv.

Po prvním odběru je dárce evidován příslušným transfuzním oddělením, které ho následně zve k dalším odběrům.   

Do věku 21 let mohou klienti darovat krev maximálně 2x za rok. Poté mohou muži darovat plnou krev každé 3 měsíce a ženy každé 4 měsíce. Při jednom odběru plné krve se dárci odebere 450 ml krve, odběr samotný nesmí trvat déle než 10 minut. Plazmu mohou klienti darovat od 18 let každých 14 dnů. Množství odebírané plazmy od dárce se řídí jeho hmotností (650–850 ml plazmy), odběr trvá přibližně 45 minut.

Den před odběrem

14 hodin před odběrem by dárce měl upravit svůj jídelníček a pitný režim. To znamená večer a ráno nejíst nic tučného, nepít alkohol a vypít dostatek tekutin (1,5–2 l). Vhodná je například libová šunka s vysokým podílem masa, libové maso z mladých zvířat (telecí, hovězí, vepřové, králík, zvěřina, krůta, kuře bez kůže), ryby, luštěniny (hrách, fazole, čočka), brambory, těstoviny, rýže, knedlíky, kroupy, všechny druhy ovoce a zeleniny (syrové, vařené, dušené). Mezi vhodné tekutiny patří voda, minerálka, čaj, káva bez smetany, džus, šťáva. Dárce by se také měl vyvarovat velké fyzické zátěži.

Den odběru

Obecně platí zásada, že na odběry by dárce neměl chodit nalačno. Ráno je vhodná lehká snídaně (bílé nebo tmavé pečivo, chléb, marmeláda, med, mléčné výrobky s obsahem tuku do 1,5 %, jogurty, tvaroh, podmáslí, nízkotučné sýry) a dostatečné množství tekutin.
Mezi ideální zdroje tekutin patří přírodní minerální a pramenitá voda, která je čistá, neupravená, kvalitní, bez přídatných látek. Vodu je možné doplnit čajem, kávou bez smetany nebo džusem. Před odběrem by dárce neměl kouřit.

Na transfuzním oddělení (při každém odběru, nejen poprvé)

Po příchodu na transfuzní oddělení dárce obdrží k prostudování »Poučení pro dárce krve«, které ho seznámí s jeho právy a povinnostmi, a k vyplnění »Dotazník dárce krve«, kde uvede informace o svém zdravotním stavu. Dále musí podepsat »Udělení informovaného souhlasu«, jinak nemůže krev darovat. Na základě průkazu totožnosti a průkazu zdravotní pojišťovny bude zadán do počítačového systému.

Po absolvování administrativních kroků se dárce podrobí základnímu laboratornímu vyšetření (je mu odebrána krev ze žíly nebo z prstu, kontroluje se zejména hodnota červeného krevního barviva) a je mu změřena tělesná teplota. V mezidobí čekání na laboratorní výsledky a odběru je dárcům zpravidla podáváno malé občerstvení, zejména čaj a pečivo.

S výsledky laboratorních testů jde dárce do vyšetřovny k lékaři, který mu změří krevní tlak, provede zběžné fyzikální vyšetření a vyhodnotí vyplněný dotazník (anamnézu). Je-li dárce způsobilý, poznamená to lékař do karty a dárci může být odebrána krev. V opačném případě lékař dárci doporučí další postup a informuje ho, jsou-li důvody vyřazení trvalé nebo dočasné a za jakých podmínek eventuálně může darovat krev v budoucnu.

Vlastní odběr pak provádějí odběrové zdravotní sestry ve zvláštní místnosti, v pololeže nebo leže na odběrovém křesle, a to zásadně do plastových vaků, které jsou na jedno použití(dárci tedy nehrozí žádné riziko infekce). Po provedeném odběru sestra ošetří místo vpichu a dárce by si měl odpočinout – ve většině transfuzních oddělení je možné strávit po odběru chvíli v klidu a občerstvit se. Důležité jsou zejména tekutiny, neboť pravidelný a vhodný pitný režim významně podporuje všechny životně důležité funkce organizmu.

MUDr. Jaroslav Hornych
Programové oddělení Úřadu Českého červeného kříže

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama