Použití dárcovy krve

Podání jakéhokoli transfuzního přípravku je vždy podáním cizorodé látky do organizmu pacienta. V současné hemoterapii proto platí zásada podávat vždy jen ten segment, který pacientovi chybí, a nezatěžovat ho podáním ostatních složek krve. Každý občan dostane v průměru za svůj život 6x krevní transfuzi a 14x preparát vyrobený z krve!

Červené krvinky (erytrocyty), kterých je přibližně 4–5 miliard v 1 ml krve, zajišťují přenos kyslíku a oxidu uhličitého. Jejich podání je indikováno ke krytí velkých krevních ztrát
při úrazech či velkých operacích.

Bílé krvinky (leukocyty), kterých je 4–9 milionů v 1 ml krve, hrají důležitou roli v imunitním systému organizmu, protože přímo likvidují určité choroboplodné zárodky nebo proti nim vytvářejí protilátky. Dají se použít při léčbě dlouhodobě se neléčících infekcích.

Krevní destičky (trombocyty), kterých je 150–300 milionů v 1 ml krve, se podílejí na složitém ději srážení krve při zástavě krvácení. Transfuzní přípravek (trombocytový koncentrát) se užívá při léčbě poruch krvetvorby a při těžkých krvácivých stavech.

Krevní plazma je vodným roztokem plazmatických bílkovin a solí. Užívá se při dlouhých hospitalizacích na podporu hojení či snížení otoků. Lze ji využít jako krevní náhradu při větší ztrátě krve. Pomáhá při léčbě těžkých infekcí či poruch obranyschopnosti. Získávají se z ní léky užívané k léčbě hemofilie či jiných poruch srážlivosti krve a v neposlední řadě
při krváceních při těžkých chirurgických a gynekologických stavech.

V České republice se ročně provede 410–420 tisíc odběrů krve. Toto množství odpovídá doporučení, které uvádí 45 odběrů na 1 tisíc obyvatel za rok, odebraná krev pokrývá potřebu krve ve zdravotnických zařízeních. Obecně platí, že čím rozvinutější země (a zdravotnictví), tím větší ochota jejích obyvatel k bezpříspěvkovému dárcovství. V roce 2017 registrovala zdravotnická zařízení v ČR transfuzní služby bezmála 248 tisíc dárců. K dosažení doporučovaného počtu dárců registrovaných v zařízeních transfuzní služby, tj. 4–6 dárců na 100 obyvatel, chybí 170 tisíc dárců. V roce 2017 přišlo do zařízení transfuzní služby 27 378 nových dárců krve, oproti roku 2016 se ale registrovaný počet dárců zvedl jen o 11 581 dárců. Problém tedy není v množství darované krve, ale v počtu dárců – na jednoho dárce připadá více odběrů, než by bylo optimální.

MUDr. Jaroslav Hornych
Programové oddělení Úřadu Českého červeného kříže

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Jana cenkova
    Jana cenkova (anonym)

    ta statistika-to je bez komentáře. Větší blbost jsem už dlouho nečetla

    Črv 05, 2019

Přidat komentář

Reklama

Reklama