Reklama

Pokus o léčbu chronického únavového syndromu L-carnitinem

Jedním z hlavních příznaků chronického únavového syndromu (CHÚS) je únava svalů, stupňovaná i sebemenší fyzickou aktivitou. V experimentu in vitro byla nalezena snížená mitochondriální respirace ve svalech. Nové anglické výzkumy potvrdily, že jsou u CHÚS u 70 % pacientů abnormity mitochondrií. Ty jsou údajně spojeny s nedostatečnou tvorbou mitochondriální energie a vedou k únavě.

Významným činitelem v metabolizmu mitochondrií je karnitin, který transportuje do mitochondrie mastné kyseliny k beta oxidaci. Nedostatek karnitinu může být primární – jako vrozená metabolická vada nebo sekundární z nedostatečného přísunu nebo vlivem léků. Klinicky se nedostatek karnitinu projevuje myopatií, kardiomyopatií, encefalopatií a únavou.

Orálně podaný L–carnitin je účinným lékem v případě deficience karnitinu, a to primární i sekundární. Také jsou zprávy o jeho účinku při léčbě letargie a únavy u různých neurologických onemocnění. Nyní byl poprvé vyzkoušen u CHÚS.

Na univerzitě v Illinois provedli studii u dvou skupin pacientů s CHÚS, jimž podávali L-carnitin nebo amantadin (lék proti únavě). Kúra trvala 8 týdnů a srovnáváno bylo 18 parametrů. Statisticky významné zlepšení nastalo ve 12 z 18 studovaných parametrů ve skupině léčené L-carnitinem. K největšímu zlepšení došlo po L-carnitinu mezi čtvrtým a osmým týdnem léčby. Ve skupině s amantadinem byl neúspěch, vyvolaný hlavně nesnášenlivostí léku a vedlejšími nežádoucími účinky. Nejčastěji se objevovaly příznaky: nespavost, zvýšená podrážděnost, zvýšená únava, svalová bolest, gastrointestinální symptomy aj. Ze skupiny léčené L-carnitinem měl obtíže jen jeden pacient.

Zpracováno podle Medicína 4/98
(Podle A.V. Plioplys a S. Plioplys z University of Illinois, Chicago. V: Neuropsychobiology, (l997), 35: 16.)

Reklama

Reklama

Komentáře

Martina H. (St, 5. 10. 2005 - 16:10)
Ani L - lysin ani jiné aminokyseliny moc účinné při únav. syndromu NEJSOU ! Trpím jím 10 let, zkoušela jsem různé aminokyseliny a nic! Je nutné se zaměřovat spíš na jednotlivé léčby daných orgánů. Je to běh na, pro někoho nikdy nekončící, dlouhou trať.
Reklama