Reklama

Pět elementů

Teorie pěti elementů je spolu s jin a jang jedním ze dvou hlavních pilířů orientální medicíny. Poprvé je dokumentována v Číně v období bojujících států (476-221 př.n.l.). Zpočátku teorie jin a jang a teorie pěti elementů existovaly nezávisle na sobě, ale postupně začaly splývat a za dynastie Sung (960-1279) se teorie pěti elementů začala používat při diagnostikování a léčení nemocí.

Popularita systému pěti elementů během historie čínské medicíny a kultury vzrůstala a zase slábla. V některých důležitých knihách, jako například v Klasické knize vnitřního lékařství Žlutého císaře ( 4. století př. n. 1.), je teorie pěti elementů základním rysem, zatímco v jiných textech o ní není vůbec zmínka. V některých obdobích však byla teorie pěti elementů velmi populární a stala se význačným rysem téměř každé oblasti čínské kultury. Nepoužívala se jen v medicíně, objevovala se i v přírodních vědách, při stanovení kalendáře, v astrologii, hudbě a politice. Všechno bylo klasifikováno z hlediska jednoho z pěti elementů.

Pět elementů může být chápáno jako pět fází nebo proměn energie jin a jang. Symboly vody, dřeva, ohně, země a kovu představovaly spíše přírodní síly a společně formu dynamického celku, než aby byly elementy v doslovném smyslu.

První z pěti elementů - VODA - může být chápán jako energie v kondenzované a relativně statické fázi jin, odrážená obdobím dočasné nečinnosti zimy a noci. Ačkoli voda představuje "tekoucí" stav odpočinku, obsahuje v sobě potenciál pro růst a plození. Je proto spojována s pravým zdrojem života - s tvůrčí silou a vůlí přežít.

Druhý element - DŘEVO - ukazuje na rostoucí a urychlující energie ve fázi jang a odpovídá probuzení, které přichází na jaře a ráno. V tomto stadiu transformace se latentní síly obsažené ve stoupající jang vodě probouzejí a dostávají směr. Element Dřevo je následně spojen s pohybem i evolucí.

Reklama

Dalším elementem je OHEŇ - symbol energie v její nejexpanzivnější a nejzářivější formě - jang v jeho zenitu. Je elementem léta, poledne a půlnoci. Oheň bere elementu Dřevu nutkání hýbat se a vyvíjet se a dává mu raison d'etre- "vnímaný pocit" ideálu. Energie v nejčistší a nejcitlivější formě je spojena s uvědomováním si vědomí a vlastní identity.

Po Ohni následuje element ZEMĚ- s energií v klesajícím stadiu jin, se všeobecným směřováním dolů k materializované formě. Země převládá v pozdním létě a začátkem podzimu, v "sezóně vyzrálé plodnosti", a odpoledne. Získává ideální podstatu v Ohni a činí ho reálným, naplňuje vědomí konktrétním myšlením a ducha tělesnou formou.

Pátým a posledním elementem je KOV - energie ve shromažďující a syntetizující fázi jin přetváření. Přijímá tvárnou povahu Země a zušlechťuje ji, přidává řád a vyhraněnost. Obdobím Kovu je podzim a časem dne večer - doba klidu a reflexe. Kov je také spojen s nutkáním vzájemně reagovat a potřebou udržovat vzdálenost.

Elementy nejsou ani oddělené, ani pevné. Jsou fázemi kontinuálního energetického procesu, který můžeme pozorovat potenciálně v každém aspektu života. Pořadí, v němž je zde mohu představit, ilustruje jejich přirozený pohyb od jin k jang a zpět. Poukazuje se na to jako na cyklus tvoření. Zatímco po sobě následující elementy vyživují jeden druhý, jejich vzájemné vztahy zavádějí omezení a vynucení a působí jako prevence nerovnováhy. Cyklus ovládání však také obsahuje potenciál pro vzájemnou destrukci. Jestliže se například Voda rozlije, Oheň bude udušen; a pokud se Dřevo příliš rozroste, ochudí to Zemi o živiny.

Zdroj: Gabriel Mojay - Aromaterapie pro léčení duše, nakladatelství Alternativa

Reklama

Komentáře

Martin Sviták (Po, 31. 12. 2001 - 05:12)
Myslím si, že došlo v čínské filosofii k nepochopení. Jako logičtější mi přijde řazení voda(skupenství kapalné, klid, kliďařství, zelená)-oheň (skupenství plasma, žár, cholerik, červená), země (skupenství pevné, dostředivost, egoismus, barva žlutá)-vzduch (skupenství plynné, odstředivost, altruismus, modrá). Toto jsou čtyři živly, o kterých psali již řečtí klasikové u nás pak např. Josef Zezulka, jsou 4 a tyto jejich čtyřku lze vyjádřit rovnoramenným řeckým křížem. Toto řazení se mi zdá logické proto, že se doplňuje do dvojnosti oheň-voda, země-vzduch ... včetně ostatních naznačených projevů těchto principů (uvedl jsem v závorce)

Kov má v tomto měřítku charakter hmoty, stejně jako dřevo a došlo zde tedy ke zdvojení, přestože mají dřevo i kov zajisté jiný charakter - ve vztahu ke vzduchu je to stále skupenství pevné, hmota... podobně bychom pak museli dělit i třeba kapaliny na např. olej a vodu atd.. Ze čteyřky se ted v čínské filosofii stala 5tice, která je dále přenášena např. do učení Feng-šuej. Myslím si, ale že v nepochopení...
pavel (Pá, 16. 9. 2005 - 09:09)
Bohužel jste úplně vedle. Jako hodně lidí, kteří si 5 elementů představují doslovně. Kov je jen symbol, jen jméno, které nemá téměř nic společného s kovem, atd.

5 prvků vysvětluje 5 fází cyklu neustáleho pohybu energie od jin k jang a zpět, jsou to symboly určité kvality energie. Tvoří cyklus. Voda je plná energie jin, dřevo je poloviční jang, oheň plný jang, země rozvnováha jinu a jangu, a kov je poloviční jin, dále voda a tak pořád dokola.

Téměř vše lze přiřadit k 5 prvkům.
Noc, ráno, poledne, odpoledne, večer. 5 smyslů.
Orgány těla lze rozdělit do 5 skupin podle prvků.
Jsou mezi nimi důležité vztahy, které udržují jin a jang v rovnováze, bez které by tento svět nemohl fungovat.
andrea (Čt, 27. 7. 2006 - 19:07)
každý systém je jiný a přece funguje,někdo používá prvky čtyři a ti co počítají kov tak těm to taky funguje
. (Po, 16. 3. 2009 - 00:03)
ano, ale například řečtí filosofové tvrdí, že liché číslo je to číslo co dává smysl, že má střed, svou duši. 5 elementů mi dává větší smysl
Pavel 1 (Čt, 5. 10. 2017 - 10:10)
Myslím si, že došlo v...Číňané to nepochopili... :-D člověče, teď jste mě opravdu pobavil. Je vidět, že o problematice nevíte zhola nic, nebo patříte k americkým new age propagatorum... Číňané mají toto rozpracované tisíce let.
bloxgros (Pá, 26. 7. 2013 - 10:07)
V druhé půlce tohoto článku o pěti elementech je jednoduchý test, díky kterému se dá zjistit jaký prvek v našem těle převládádá a jak se podle toho chovat:
http://www.vylecimse.cz/index.php?id=cinska-medicina/pet-elementu">Test pěti elementů
Reklama