Paradentóza a diabetes

Přibližně třetina Čechů ve věku 35 ? 40 let trpí zánětem dásní a s narůstajícím věkem se toto procento ještě zvyšuje. Paradontitida (lidově zvaná paradentóza), kterou nepříznivě ovlivňuje nedostatečná ústní hygiena, kouření nebo stres, způsobuje nepříjemné krvácení dásní, poškozuje okostici a tkáně v dutině ústní.

Výrazně nebezpečnější je přitom pro pacienty s diabetem, u nichž onemocnění působí recipročně - diabetes je nepříznivě ovlivňován zánětem dásní a naopak. O této souvislosti se však mezi pacienty ani odborníky stále dostatečně nemluví.

Každý z nás má v ústech miliony bakterií, které se usazují formou zubního plaku. Bakterie vypouštějí toxiny, které dráždí dásně a při nedostatečné ústní hygieně mohou způsobit jejich zánět, tzv. parodontitidu.

„Parodontitida se může jevit jako onemocnění lokalizované pouze na dutinu ústní. Řada výzkumů ale upozorňuje, že může zhoršovat aterosklerózu, být rizikovým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění, může komplikovat průběh těhotenství nebo zhoršovat chronické obstrukční plicní onemocnění. Má také vztah k diabetu, a to dvojí. U diabetu je parodontitida častější, ale na druhé straně vyléčení parodontitidy umožňuje kompenzaci  diabetu. Z těchto důvodů by měl být každý pacient informován o parodontitidě od svého praktického zubního lékaře a dentální hygienistky a patřičně léčen,“ uvádí doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., prezident České parodontologické společnosti.

Pro pacienty s diabetem je parodontitida nebezpečnější, protože její výskyt je u nich 3-4krát častější, než v populaci bez diabetu. Diabetes zpomaluje hojení ranek, které vznikají v souvislosti se zánětem, a dochází tak k vyšším ztrátám parodontální tkáně.

Parodontitida může vzniknout jako důsledek diabetu, ale zároveň může sama vývoj nemoci u pacienta zapříčinit.  Jak je to možné? Škodlivé bakterie se dostávají do krve a aktivují buňky, které produkují biologické signály, jež mají ničivý efekt na celé tělo. To může vést k poškození nebo zničení buněk např. u slinivky, která je zodpovědná za produkci inzulinu (hormonu, který reguluje cukr v krvi). Pokud k tomu dojde, může se u člověka rozvinout diabetes 2. typu - navzdory tomu, že byl pacient doposud zdravý a žádné rizikové faktory se u něj nevyskytovaly. Onemocnění dásní může také zvyšovat hladinu cukru v krvi.

Navzdory nepříznivým zjištěním se diabetologové zřídkakdy zaměřují na ústní hygienu svých pacientů a o možnostech prevence a léčby parodontitidy je dostatečně neinformují. Stejně tak pacienti s diabetem sami často neřeknou svému zubaři o svém zdravotním stavu a lécích, které užívají. Pro pacienty s diabetem (a jinými onemocněními) je podstatný nejen dialog s lékařem, ale především zodpovědná prevence v podobě vhodné ústní hygieny. Kromě důkladného každodenního čištění chrupu je důležité dbát na použití kvalitních produktů dentální hygieny, speciálně určených pro tento účel.

Aby se přípravky vhodně doplňovaly svým složením a účinky, měly by v ideálním případě tvořit komplexní systém ochrany sestávající ze zubní pasty, ústní vody a zubního kartáčku.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama