Okysličená voda Oxyvital - zdroj energie pro vaše tělo

OXY-VITAL je přírodní voda obohacená z 4-8mg kyslíku/l na 40 - 60 mg kyslíku/l. Tato voda je vyrobená podle švýcarského patentu.Okysličená voda má široké možnosti využití v klinické praxi. Voda a kyslík - dva životně důležité prvky v jedné lahvi. Myslete na své zdraví a pijte vodu Oxyvital!
Na základě této vody nabízíme aktivní tělový spray Oxyvital, který zbavuje podrážděnou pokožku od pálení a svědění, či ji zbavuje stresu a vysušení. Spray působí relaxačně, dodává energii a vyhlazuje.
Doporučujeme při sportu, únavě, cestování!

 • Pomáhá při stresu a migréně
 • Zvyšuje tělesnou a psychickou výkonnost
 • Zlepšuje krevní oběh
 • Pomáhá při žaludečních a střevních obtížích
 • Stabilizuje imunitní systém


  Voda je nejdůležitějším prvkem potravy. Kyslík je elixírem života.

  Nedostatek kyslíku může vést od nedostatku energie a slabosti, až k rychlejšímu stárnutí a odumírání buněk.
  Okysličení vody Oxyvital se dociluje ne vháněním kyslíku do vody (který se tak mimochodem rychle ztrácí), ale cestou změny molekul vody pomocí dodatečného přísunu atomů kyslíku. Oxyvital je jedinou vodou obohacenou kyslíkem, ve které se neutrální kyslík zapojuje do molekulární struktury vody.


  Oxyvital je výrobní značka a název švýcarské firmy na výrobu kyslíkové vody a výrobků na základě této vody (spray, kosmetika a výrobní přístroj).


  Používaná pitná voda přenáší koncentrovaný kyslík do trávícího ústrojí, odkud jeho větší část přechází do krevního oběhu. Koncentrovaný kyslík obsažený ve vodě Oxyvital blahodárně působí na imunitní systém, lokalizovaný z větší části v zóně trávícího ústrojí. Doplňkový kyslík, který nebyl použit trávicím ústrojím, kladně působí na energetický potenciál celého lidského organismu a zlepšuje zdravotní stav, zvyšuje práceschopnost a životní tonus.
  Při používání této vody se kyslík dostává tam, kde je zapotřebí a odkud se může předávat dál jiným orgánům.  Kyslíková voda Oxyvital je čistá živá voda s nízkým obsahem minerálů a příjemnou chutí. Tato voda Vám daruje dobrý pocit a zdraví.


  Pitná voda Oxyvital se zvýšeným obsahem kyslíku napomáhá :

 • Stimulovat imunitní systém
 • U onemocnění plic a cest dýchacích (bronchitida, dráždivý kašel, průduškové astma).
 • Jako doplňková terapie v případě gastrointenstinálních potížích (pálení žáhy, pocit plnosti, gastritida, ulcus ventriculi (žaludeční vředy), ulcus doudeni (vředy dvanácterníku).
 • U migrény kvůli odstranění cerebrální hypoxie.
 • Zlepšení přísunu kyslíku do mozkových buněk v případě arteriosklerózy mozkové tepny.
 • U angíny pectoris kvůli odstraňování hypoxie myokardu a zabránění odumírání srdeční tkáně v důsledku zužování, resp. okluze koronárních tepen.
 • Při poruchách vnitřního dýchání (buněčné dýchání), jako např. chudokrevnost, enzymatické vady a otravy.
 • K regulaci krevního tlaku
 • Ke zlepšení skotomu a mikrocirkulace v očním pozadí (např. při zánětu rohovky).
 • Všeobecně ke zlepšení distribuce buněčné energie a ke zvýšení tělesné a psychické výkonnosti.


  Kyslíková voda Oxyvital je čistá živá voda s nízkým obsahem minerálů a příjemnou chutí. Tato voda Vám daruje dobrý pocit a zdraví.

  Odborné informace:

  Kyslíková perorální terapie

  V roce 1988 byla objevena a vyvinuta tzv. perorální kyslíková terapie (POT) profesorem Dr. A. Pakdamanem jako inovace v medicíně s velice slibnou perspektivou a poprvé použita v klinicko-vědecké medicínské praxi. Tato terapie je založena na používání přírodní vody obohacené kyslíkem na více než 50 mg kyslíku na litr.


  Po perorálním požití (vypití) okysličené vody byl zaznamenán nárůst hodnoty pO2 (parciální tlak kyslíku) v žilní krvi. Po obohacení pitné vody kyslíkem se molekuly kyslíku nacházejí mezi molekulami vody nebo se lokalizují ve vytvořených vnitřních prostorech ve vodě, které jsou potaženy vodní membránou. Tato vodní membrána se z nejrůznějších příčin v těle štěpí, např. teplem. Prostřednictvím kontaktu mezi okysličenou vodou a mitochondriálními útvary v buněčném plazmatu (žlázy, střeva, ledviny, mozek, srdce atd.) se tato vodní membrána trhá, kyslík se uvolňuje a poslouží tak ke zlepšení energetické bilance buněk.

  Obohacení vody kyslíkem

 • snižuje buněčnou hypoxii (nedostatečný obsah kyslíku)
 • stoupá energetická bilance buněk
 • zvyšuje se vitalita
 • zlepšuje se kvalita života

  Kyslík - zdroj životní energie

  Zdraví, vitalita, výkonnost a dobrý stav jsou zdrojem tělesné energie a kyslík je předpokladem této energie. Kyslík je nevyhnutelný pro veškeré procesy látkové výměny, přičemž si jej nemůžeme ukládat do zásoby. Neustálý optimální přísun kyslíku je předpokladem správné výměny látek.


  Naše tělo přijímá kyslík především vdechováním, ale kyslík může tělo přijímat prostřednictvím veškerých pór. Vzduch, který vdechujeme, obsahuje asi 21% kyslíku. Příjem kyslíku závisí na parciálním tlaku kyslíku (pO2). Ten odpovídá procentuálnímu podílu kyslíku na tlaku vzduchu a to činí asi 160 mm Hg (21% aktuálního tlaku vzduchu). To, jaká je podnota pO2 v licích, závisí na objemu vdechnutého vzduchu. Čím je větší objem vdechnutého vzduchu, tím více se do plic dostane čerstvého vzduchu a tím vyšší je také hodnota pO2 v běžném případě zdravého těla je to asi 100 mm Hg v plicích.
  Kyslík v plicích přechází difúzí (přes plicní sklípky) do krve a zde se uvolňuje, resp. váže na červené krevní barvivo hemoglobin. Bezprostřední distribuce kyslíku na buňky je zajištěna prostřednictvím perfúze. Hybnou sílu tvoří pO2 tepenné krve, což je spolehlivým indikátorem režimu kyslíku a okamžitým potenciálem kyslíku a energie.
  V buňce je kyslík potřebný pro biologickou oxidaci (spalování). Při této biochemické reakci s vícestupňovým průběhem (dýchací řetězec) vznikají z kyslíku a živin v buňkách různé formy energie, zužitkovatelné pro člověka, především ATP (kyselina adenosintrifosforečná). Čím je tedy vyšší hodnota pO2 v krvi, tím dochází k lepšímu a kompletnějšímu průběhu této biologické oxidace.

  Nedostatek kyslíku

  S přibývajícím věkem se omezuje kyslíkový režim a tím i energetický potenciál, když klesá výkonnost plic a krevního oběhu. Tento kyslíkový režim negativně ovlivňují rovněž nemoci, stres, škodliviny z životního prostřední, nesprávná výživa a nedostatek pohybu.

  Fyziologické účinky

  Mechanickým kontaktem se stěnami orgánů, oteplováním na tělesnou teplotu 37° a pohybem vody se v žaludečním a střevním traktu uvolňují iontově fyzikální vazby a trhají se vodní membrány, obalující kyslík a kyslík se tak uvolňuje.  Část kyslíku se dostává přímo do svazků buněk žaludečního a střevního traktu, ve kterém se odehrává mnoho energeticky náročných procesů. Kromě přijímání výživy, vitamínů, minerálních látek a stopových prvků také metabolizmus a látková výměna jsou energeticky náročným procesem.  V oblasti žaludečního a střevního traktu se nachází asi 60% imunitních orgánů, které se jako energeticky náročné systémy vyznačují zvláště vysokou spotřebou kyslíku.  Zlepšené zásobování střev kyslíkem stimuluje růst prospěšné a nezbytné flóry bakterií:stimuluje aerobní bakterie (milující kyslík), zatímco zabraňuje růstu anaerobních bakterií (odmítajících kyslík) a hniloboplodných bakterií a plísní.  Žaludeční a střevní trak má díky své anatomické struktuře značnou velikost své přijímací plochy. Na ploše asi 300m2 se zde uskutečňuje celková výměna látek. Tato plocha je rovněž k dispozici pro rozptyl kyslíku a je třikrát větší než je plocha plic.  V tenkém střevě se denně vytváří např. asi 7 litrů zažívacího výměšku, bohatého na enzymy a až 70% se ho opět přijímá. Mnoho živin se může rovněž přijímat pouze za přísunu energie. Samotné vytváření kyseliny solné v žaludku je rovněž procesem, který spotřebovává energii.  Další část kyslíku se přivádí do vlásečnic, z nichž pak krev proudí vrátnicovou žílou k játrům a pak ústí opět do hlavního krevního oběhu. V této krvi lze po požití okysličené vody zjistit zvýšený podíl kyslíku. Další kyslík, který již není využit v zažívacím traktu, prospívá celkovému energetickému potenciálu.  Voda, obohacená kyslíkem, při použití v klinické praxi
  Klinické oblasti využití jsou shrnuty v následujících bodech. Předložené výsledky byly sestaveny a zveřejněny profesorem Dr. A. Pakdamanem v mnohaleté výzkumné práci.  Oblasti využití:

 • jako doplňková terapie u pacientů s rakovinou prostřednictvím následujících účinných mechanismů:
  Stimulace imunitního systému, zvláště pak leukocytů, monocytů, granulocytů a buněk NK. Kromě toho dochází k nárůstu počtu erytrocytů a trombocytů. Tím také stoupají hodnoty Hb a HCT. Je možné prokázat zlepšení buněčné hypoxie a využití O2. U rakovinových buněk dochází k přeměně anaerobní látkové výměny na výměnu aerobní.
 • antibakteriální a antivirózní vliv zvláště na anaerobní baktrie.
 • U onemocnění plic a cest dýchacích (bronchitida, dráždivý kašel, průduškové astma).
 • Jako doplňková terapie v případě gastrointenstinálních potíží (pálení žáhy, pocit plnosti, gastritida, ulkus ventriculi (žaludeční vředy), ulkus doudeni (vředy dvanácterníku). Tyto účinné mechanismy se bezpochyby zakládají na omezování tvorby a vyměšování kyselin, posílení mukózní bariéry, zlepšení mikrocirkulace, regulace koncentrace iontů vápníku v parietálních buňkách, regulace H+/K+-At pase, aktivace syntézy prostatické žlázy, regulace vyprazdňování žaludku a cytotoxický vliv na campylobakterijní pelorii (zvláště u pacientů s hypoxií, jako je např. průduškové astma,silikóza, rozedma plic a také chronická intoxikace tabákem (intenzivní kouření cigaret.
 • U migrény kvůli odstranění cerebrální hypoxie.
 • Zlepšení přísunu kyslíku do mozkových buněk v případě arteriosklerózy mozkové tepny.
 • Podílení se na procesech detoxikace těla, bezpochyby prostřednictvím indukce enzymu P-450 v játrech.
 • U angíny pectoris kvůli odstraňování hypoxie myokardu a zabránění odumírání srdeční tkáně v důsledku zužování, resp. okluze koronárních tepen.
 • U hypoventilace (omezené dýchání) v důsledku funkční slabosti dýchacího traktu, při poranění hrudníku, u omezujících onemocnění dýchacích cest, při neuromuskulárních poruchách jako je např. onemocnění svalů, poliomyelitida, ochrnutí příčným přerušením míchy a mechanické zatížení respiračního systému při silné obezitě, zkřivení páteře nahoru, dozadu a do strany (kyfoskolióza), je využití perorálního požívání kyslíku zvláště důležité, poněvadž potřebný kyslík se dostává do tělesného oběhu prostřednictvím zažívacího traktu.
 • Při poruchách vnitřního dýchání (buněčné dýchání), jako např. chudokrevnost, enzymatické vady a otravy.
 • K regulaci krevního tlaku, případně s působením na chemoreceptor v kyfotickém tělísku, u bifurkace A. karotis communis a paraganglionů na oblouku aorty.
 • Ke zlepšení skotomu a mikrocirkulace v očním pozadí (např. při zánětu rohovky).
 • Všeobecně ke zlepšení distribuce buněčné energie a ke zvýšení tělesné a psychické výkonnosti.

  Podáváním pitné vody,obohacené kyslíkem , se snižuje buněčná hypoxie, zvyšuje se energetická bilance buněk, narůstá vitalita a zlepšuje se kvalita života.


  Vodu oxyvital zakoupíte na www.001shop.cz

 • Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
  Diskuze ke článku
  Přidat komentář

  Komentáře (26)

  • Obrázek uživatele Rosa
   Rosa (anonym)

   Tuto vodu má možnost si každý sám udělat a nepotporovat ty zloděje. Jeden čas byly bombičky plněny právě kyslíkem. Je nuto pouze mít lékařský kyslík, redukční ventil a vratnou PET. Snese až 10 atm. Použít k sycení je možné živou vodu.

   Lis 29, 2006
  • Obrázek uživatele OK
   OK (anonym)

   Jasně Roso. Máš pravdu. Navíc se dá přístroj na její výrobu pořídit za pakatel. Je to asi pěkná blbost. Největší oxidant a prospívá ke zdraví?

   Lis 29, 2006
  • Obrázek uživatele asonka
   asonka (anonym)

   nikde jsem nenašla, kde se dá kyslíkovou vodu Oxyvital koupit a kolik to stojí??? Díky...

   Led 15, 2007
  • Obrázek uživatele Jabi
   Jabi (anonym)

   Všechny zahraniční vody dovážené do ČR nemají povolení k prodeji od MZ, jediná kyslíková voda která se může prokázat tímto povolením a to deklarovaným jako doplněk stravy je Český výrobek O2effect a dokonce za slušnou cenu, zájemci se podívají na www.befi.eu

   Kvě 13, 2007
  • Obrázek uživatele Marek
   Marek (anonym)

   Přečtěte si knihu Jaromíra Jágra "Skrytá cesta k vítězství", jasně se tam hovoří o ůžívání kyslíkové vody v NHL, a Jágr sám doporučuje její pravidelné pití.

   Kvě 13, 2007
  • Obrázek uživatele lenka
   lenka (anonym)

   Proboha lidi..jsme ryby nebo co myslíte?My přec e neumíme užitkovat kyslík z vody...je t jen dlaší nafouknutá rkelamní bublina..kdybyste radši šli na rpocházku,dá ávm to víc než vypít pár desítek ml..nehledě na to..víte jak by ta lahev msuela být natlakovaná aby v ní řečené množství kylsík uvube cbylo?a víte jaK rychle by ten případný kylsík vyprchal po otevření?POkud vube cneco způsobí...dostane se maximálně do bunek sliznice trávicího trkatu a tam zpusobí oxidační stres...a to není pro bunku nic dobrého....

   Říj 20, 2007
  • Obrázek uživatele vili
   vili (anonym)

   Kyslík (O3)přidaný do vody, kde je nestabilně zavázán. Voda nasycená, má krátkou životnost, O3 vytěká. Stabilnější kyslík se nachází v alkalické vodě,(až 11 pH) získané pomoci elektrolyzéru. Přidávání většího množství kyslíku (O2) do vody, nedělá vodu alkalickou Ani přidávání peroxidu vodíku (H2O2) neudělá vodu alkalickou. Mohou udělat vodu na kyslík bohatou, ale ne alkalickou, hodnota pH té vody nezvýší. Třebaže každý člověk ví, voda je H2O, dva vodíkové atomy pro každý kyslíkový atom. Neutrální voda má stejné množství OH - iontů (hydroxylových) a H+ iontů (vodíkových), udržující poměr 2:1 vodíkových a kyslíkových atomů. Alkalická voda je voda s více OH- ionty než H+ ionty. Tato voda má více kyslíkových atomů ve srovnání s 2:1 poměrem vodíku kyslíku atomu proti normální vodě. Pro tento důvod, alkalická voda je považovaná za vodu s volným kyslíkem. Nejdůležitější rys alkalické vody vyrobené vodní alkalizací je jeho redoxpotenciál (ORP). Je to voda s vysokým záporným ORP, je na specifickou protihodnotu při své schopnosti neutralizovat kyslíkové volné radikály. ORP může také být okamžitě ověřeno s použitím ORP snímače i měřiče. Čím více záporný je ORP, z podstaty (že je, vyšší jeho záporný ORP), více pravděpodobnosti je vtom, aby se zabýval chemickými reakcemi, a daroval elektrony. Tyto elektrony jsou ihned k dispozici pro angažování se v reakcích, které zneutralizují kladně nabité volné radikály. Toto je klíčová výhoda pro vody vyrobené vodní alkalizací, které nejsou prostě dostupné u pitných vod, jenž měly nějaké bikarb nebo další směsi rozpuštěné, aby vodu udělalo zásaditou. Ačkoli voda smíšená s bikarbonátem je vskutku alkalická, nemá záporný ORP; spíše má pozitivní ORP, to znamená, že není schopna neutralizovat nebezpečné kyslíkové volné radikály. Alkalická voda vyrobená z vodovodní vody, přes přístroj elektrolyzéru má vysoký záporný ORP, to znamená, že má schopnost neutralizovat kyslíkové volné radikály. ORP lze potvrdili měřením, při přímých zkouškách. Všechny chemické reakce se dějí s přenosem elektronů. Negativně nabité entity říkají, že mají prostředek redukční, významně jsou poměrně elektronově bohaté a jsou schopni darovat elektrony, odkysličující zatížení entity, se kterým reagují. Relativní elektrony chudé entity se nazývají okysličovadla, smysl, že se kloní k odtáhnutí elektronu. Tak, každá substance v našem tělu může působit buď jako okysličující nebo prostředek redukční. Tak nebo onak, právě nějaký negativně nabitý iont bude schopný zabývat se specifickými chemickými reakcemi potřebnými neutralizovat kyslíkové volné radikály. HCO3- (bikarbonát) ionty v alkalické vodě, nemá tento potenciál, zatímco OH-- je minerálně bohatá voda získaná z elektrolýzy (z vodovodní vody)a má tento potenciál. Skrývá záporné hodnoty "redoxpotenciálu.

   Pro 05, 2007
  • Obrázek uživatele Jery
   Jery (anonym)

   Ak chcete prirodne okyslicenu vodu a v top kvalite tak skuste vodu Bohatier je na trhu rok a je fakt bomba.Ma 0,39mg Sodika a to nema ziadna ma 98,5 percent kyslika.Na netu Zadaj Aquadol.sk tam maju stranky alebo napis meil seby38"volny.cz

   Čer 02, 2008
  • Obrázek uživatele Jery
   Jery (anonym)

   Jo a este mam skusenost s Bohatierom vodou a je rozdiel pit vodu a vodu pramenitu z hlbky 402m.Hram hokej profesionalne a ta voda je zazrak.Pomaha jak v regeneracii tak pri treningu a dost znacne.Dostat ju v Inersparu a stoji 8kc co je smiesna cena na taku kvalitu.

   Čer 02, 2008
  • Obrázek uživatele Oxyman
   Oxyman (anonym)

   Podivejte - mame cesku kyslikovu vodu O2 Effect. Vice na www.watermarket.cz a na www.oxylife.cz

   Srp 20, 2008
  • Obrázek uživatele Zdeněk Formánek
   Zdeněk Formánek (anonym)

   ORP -800mV ???? Proboha, to musí být voda v redukčních podmínkách septiku!!!! Tj. veškerý kyslík vyčerpaný !!! Pokud nemá voda ORP alespoň +400mV, tak bych se jí nenapil. Znamená to totiž, že je v ní přebytek kyslíku - ne kvůli tomu že je tam ten kyslík (žízeň nezažene), ale jeho koncentrace říka - VE VODĚ NEJSOU ¬ÁDNÉ OXIDOVATELNÉ (nežádoucí) LÁTKY, protože kdyby tam byly, kyslík by se na jejich oxidaci spotřeboval!!! A ještě k http://www.mrtva-ziva-voda.er.cz větší a složitější bláááábol jsem nečetl. Tomu nerozumím i s 6ti lety hydrochemie. Blá blááá bláááá napsat to co nejsložitěji, nikdo se neozve, protože se bude stydět že tomu nerozumí. No a označit pana Kožíška ze SZÚ jako lháře je už jen perlička na závěr. Stejně ho titulují veškeří dodavatelé všech ZÁZRAČNÝCH zařízení na výrobu NAD-vody (pí-voda, "alkalická" voda, kyslíkem sicená voda, demineralizovaná voda, energizovaná voda, atd. atd. atd.)

   Pro 02, 2008
  • Obrázek uživatele Petr
   Petr (anonym)

   Pí-voda, tak jak je popsána její výroba, je podle mého názoru stejná ptákovina jako živá a mrtvá voda, diamantová voda, energie pyramid, rušiče geopatogenních zón a homeopatika.

   Pro 02, 2008
  • Obrázek uživatele oxik
   oxik (anonym)

   najviac druhov kyslíkových vôd majú v predajni oxybaru v PB www.oxybar.sk

   Led 04, 2009
  • Obrázek uživatele johana111111
   johana111111

   Kyslíkový sifón na výrobu okysličenej vody na doma je svetová novinka! Po zakúpení kyslíkového sifónu výroba 1L okysličenej vody vás bude stáť približne 0,63EUR. Je to oveľa menej ako stoja okysličené vody predávané v PEt fľašiach o ostatných nezdravých nápojoch ani nehovoriac. Kyslíkový sifón na výrobu okysličenej vody je revolučný výrobok firmy Liss. Technológia kyslíkového sifónu a domáca výroba okysličenej vody sa dostáva k spotrebiteľom pomocou sietového predaja cez Pentaquanet do celého sveta.

   Zář 21, 2010
  • Obrázek uživatele johana111111
   johana111111

   Proboha lidi..jsme ryby nebo...A to veru dokážeme vstrebávať kylík aj cez žalúdok, dokonca aj cez pokožku. Takéto veci si treba naštudovať a potom sa vyjadrovať!

   Zář 21, 2010
  • Obrázek uživatele !
   ! (anonym)

   Z popisu je jasné, že se jedná o komerční trik a ptákovinu k oblbování lidí.

   Zář 22, 2010
  • Obrázek uživatele Alkalická voda doma
   Alkalická voda doma (anonym)

   Alkalickou vodu s pH až 12 a záporným ORP je možné vyrobit doma s přístrojem za 15.950,-Kč http://www.hybrid-ionizer.com/cs

   Feb 09, 2011
  • Obrázek uživatele Oxylife
   Oxylife (anonym)

   Vice najdete na www.barokomora.cz

   Lis 27, 2015
  • Obrázek uživatele Oxylife
   Oxylife (anonym)

   www.oxylifewater.cz - stabilni kyslikova voda.

   Lis 27, 2015
  • Obrázek uživatele kyslikova voda
   kyslikova voda (anonym)

   www.oxylifewater.com - novy design, nove baleni. Kyslikova voda Oxylife Water

   Feb 24, 2016
  • Obrázek uživatele chemik
   chemik (anonym)

   Tohle ještě ve sbírce prákovin nemám. Zařadím si to s živé a mrtvé vodě, pí vodě atd.

   Feb 24, 2016
  • Obrázek uživatele TB
   TB (anonym)

   Já osobně dávám přednost okysličené vodě Oxywell. Mám s ní dobré zkušenosti i s firmou, která ji dodává :) http://eshop.aquel.cz/okyslicena-voda-oxywell/kyslikova-voda-oxywell/

   Zář 14, 2016
  • Obrázek uživatele Straka
   Straka (anonym)

   naprosto s tebou souhlasím ! :) Jinou vodu už nepiji :)

   Zář 14, 2016
  • Obrázek uživatele !
   ! (anonym)

   Vaše starosti bych chtěl mít.

   Zář 14, 2016
  • Obrázek uživatele OxyMan
   OxyMan (anonym)

   Oxylife Water has the best volume of Oxygen for human body. www.oxylifewater.com

   Kvě 19, 2017

  Přidat komentář

  Reklama

  Reklama