Objev védy v lidské fyziologii

Každý člověk je kosmický. Mahariši védský přístup ke zdraví je založen na vědění Přírodního zákona. Jak objevil americký lékař prof Nader, je to inteligence, která řídí všechny fyziologické funkce a zároveň celý vesmír. Tento objev rozšiřuje již dříve představené vědění o vědomí-vědu tvořivé inteligence včetně jejího praktického aspektu - techniky Transcendentální meditace (TM) a programu TM Sidhi. TM meditace zlepšuje zdraví, pomáhá odbourávat stres a zpomaluje stárnutí.

Lidská fyziologie - výraz Védy a védské literatury


Prof. Dr. T. Nader a jeho kolektiv objevili pod vedením a inspirací Mahariši Maheše Jogi, že tělo každého člověka je vyjádřením Védy a védské literatury. Moderní věda a starodávná védská věda tak objevily "vlákna nesmrtelnosti" v lidské fyziologii. Bylo zjištěno, že zákony, které budují lidskou mysl a tělo jsou tytéž jako zákony, které budují slabiky, verše, kapitoly a knihy védské literatury. Tento objev osvětluje fyziologii ve smyslu její vnitřní inteligence, jejíž impulzy jsou dostupné ve formě zvuků Védy a védské literatury. Byla objevena přesná souvztažnost 1:1 ve struktuře i funkci mezi Védou, védskou literaturou a lidskou fyziologií. Například obrázek vlevo ukazuje přehled 192 sukt první mandaly Rk védy jak koreluje s nervovým systémem a celou fyziologií.

Tento objev odhalil tajemství uspořádaného fungování všech orgánů v těle a jak může být tato uspořádanost rozvinuta do nejvyšší kvality, což je vyjádřeno absolutním řádem v nekonečné rozmanitosti vesmíru. Tento objev otevřel pro lidskou existenci možnost povstat do úrovně toho řádu, který udržuje vesmír a poskytnout každému prožitek "Aham Brahmasmi" - "Já jsem celost, úplnost." Tento objev a jeho praktická aplikace nabízí lidstvu dokonalost. Nabízí vytvořit společnost bez nemocí, bez zločinnosti, bez problémů. Tento objev hlásí úsvit nové civilizace a naplnění dlouhověkého hledání dokonalosti v životě - "Nebe na zemi".

Mahariši Maheš Jogi


Mahariši Maheš Jogi, zakladatel vědy tvořivé inteligence a jejího praktického aspektu techniky Transcendentální meditace (TM) a pokročilého programu TM Sidhi je považován za nejpřednější autoritu v oblasti vědomí.

Mahariši védská věda a technologie, která rozvíjí plný potenciál Přírodního zákona v lidském vědomí je základem zlepšení všech oblastí života, a je považována za nejúčinnější program rozvoje lidských zdrojů.

Mahariši založil po celém světě vzdělávací a výzkumné organizace, jako jsou např. Mahariši univerzity managementu, Mahariši védské univerzity, Mahariši ajurvédské univerzity, Mahariši evropský výzkumný institut a globální satelitová Mahariši otevřená univerzita.

Mezi nejvýznamnější Maharišiho objevy patří objev Védy v lidské fyziologii a Aparušeya Bhašya, což zkráceně znamená, že Véda je svůj věčný nevytvořený komentář.

Transcendentální meditace (TM)


TM je účinná a nenáročná technika pro péči o svoje zdraví a svůj růst. Umožní každému člověku, aby se osvobodil od stresů a načerpal radost, tvořivost a vitalitu zevnitř sebe a tímto obohatil a zkvalitnil svůj každodenní život.TM rozvíjí úplný potenciál mysli, těla a prostředí. TM je jednoduchá, přirozená a nenamáhavá technika, která se praktikuje v pohodlné pozici v sedě se zavřenýma očima 15-20 minut ráno a večer. TM umožní zažít jemnější mentální aktivitu a systematicky dospět ke zdroji myšlenky, poli čisté tvořivé inteligence. Důsledkem toho je rozvoj tvořivé inteligence ve všech aspektech života a přirozené sladění se s Přírodním zákonem. TM je vyučována učiteli, kteří byli vyškoleni přímo pod vedením Mahariši Maheše Jogi v Centrech Transcendentální meditace. TM je vědecká metoda, ověřená asi 600 vědeckými pracemi v nezávislých organizacích celého světa. TM nevyžaduje žádnou víru ani změnu životního stylu.

Příznivé účinky pravidelného praktikování TM se projeví zlepšením v těle, mysli i prostředí. Je to například: snížení stresu, růst tvořivosti a inteligence, zlepšení paměti a schopnosti učit se, zvýšená energie, zvětšená stabilita a adaptabilita, zlepšení celkového zdraví, zpomalení procesu stárnutí atd. Lékaři doporučují TM hypertonikům a při všech srdečních onemocněních, při neurózách a depresích, při alergiích, astmatu, při nespavosti, při odvykání od kouření a ostatních drog. TM je také ověřena jako vynikající rehabilitační prostředek pro delikventy a subjekty s problematickým chováním. TM může pomoci každému člověku, aby vyrostl do svého ideálního já, dosáhl seberealizace a naplnění a neztratil přitom zájem o praktický denní život.


Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Tommye1
    Tommye1 (anonym)

    Ale jistě, to přece už dneska není žádným tajemstvvím, že je ve hře duchovně-kosmický aspekt a že jsme ve své podstatě duchovní bytostí.Problémkem tu je ovšem ono sebeuvědomění, což je proces, který obnáší práci na sobě sama, na svém sebezkvalitňování a prohlubování a zjasňování vědomí vedoucímu k tomuto sebepoznávání. Co ovšem může být velkým problémem je, když se této interpretace chopí někdo, kdo má nečisté úmysly, chce s druhými manipulovat a vlastně tak duchovní nauku zneužije k sobeckým a nízkým cílům. Jistěže je už dnes k dispozici mnoho informací, které opravdu vážně hledajícímu člověku poodhalí roušku tajemství bytí.

    Črv 18, 2006

Přidat komentář

Reklama

Reklama