Nový index upřesní prognózu a pomůže v rozhodování o smysluplné léčbě starších pacientů

Lékaři nad lůžkem pacienta ve vysokém věku často zvažují, kdy operace či nasazení dalších léků pacientovi prospěje, kdy jeho stav už neovlivní, nebo dokonce zhorší. Geriatři nyní vyvinuli ukazatel, který dokáže předvídat dopady medicínských rozhodnutí.

Vzhledem ke stárnutí populace lékaři stále častěji pečují o starší pacienty, kteří mají současně několik interních onemocnění, zároveň trpí stařeckou křehkostí či demencí a dostávají řadu léků. Stanovení správného léčebného postupu bývá v takové situaci obtížné. Zdravotníci jsou často postaveni před otázku, do kdy, a zda vůbec, konkrétní léčbu poskytovat, zda pomůže nebo pacienta jen zatíží. Zároveň musí lékaři ctít etický rozměr péče a nesklouznout v rozhodování k věkové diskriminaci (ageismu). Geriatři zdůrazňují, že u starších pacientů nelze uplatňovat medicínské postupy ověřené pouze na mladších osobách a nelze léčit pouze jednu konkrétní chorobu bez přihlédnutí k dalším onemocněním a fyzickým nebo psychickým omezením. Senioři navíc nebývají příliš zařazováni do klinických studií, často proto není zřejmé, zda při kombinaci různých nemocí daná metoda či lék v posledních letech života pacientovi vůbec prospívá

.
Odborníci z Geriatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze mají nyní pro zodpovězení řady otázek spojených s nasazením či ustoupením od léčby účinný nástroj. Zapojili se do významného geriatrického výzkumu v rámci evropského projektu MPI-Age, který po letech ověřování potvrdil, že Multidimenzionální prognostický index (MPI) dokáže s vysokou přesností určit prognózu pacienta (přežití) a také, zda zamýšlený léčebný postup bude účelný, nebo léčba naopak nepřinese očekávaný efekt a dokonce pacienta zbytečně zatěžuje.
„Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN je velmi aktivní v mezinárodním výzkumu a za posledních patnáct let získala vědecké projekty v každém vyhlášeném rámcovém programu EU. Projekt MPI-Age nepřináší převratné technologie či nový lék, ale přesto je velmi významný pro klinickou praxi. Index MPI dokáže totiž přesněji identifikovat ty pacienty, kterým léčba ještě může pomoci, a naopak nezatěžuje ty, u nichž už nemá žádný efekt. Vnáší tak vědecké světlo do eticky náročného medicínského rozhodování,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

MPI pomůže pacientům i lékařům ?Index MPI se v rámci evropského projektu ověřoval u více než tisíce hospitalizovaných geriatrických pacientů v 9 zemích. Významné zprávy o účinnosti léčby u seniorů přinesly nejprve observační (pozorovací) studie velkých skupin pacientů. Jejich závěry jsou shodné: lékaři u starších nemocných omezovali léčbu, která mohla život těchto pacientů prodlužit. Ustupovali od léčby z důvodu fyzických omezení, křehkosti a vysokého věku pacientů, i když tato léčba mohla být prospěšná.

V čem konkrétně může MPI zdravotníkům pomoci? Výsledky projektu potvrdily, že MPI  index dokáže u geriatrických pacientů předpovědět riziko úmrtí během hospitalizace, předpovídá také délku jejich pobytu v nemocnici a navíc dokáže stanovit i úmrtnost během dalších 12 měsíců po propuštění z nemocnice.  
MPI index lze snadno vypočítat na základě komplexního posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik, které zahrnuje 8 oblastí - multimorbiditu (současný výskyt více nemocí), stav výživy, paměť a další poznávací funkce, množství užívaných léků, riziko dekubitů, sociální podporu a soběstačnost v sebeobsluze a náročnějších denních činnostech.

Zhodnocení trvá asi 20 minut a rozdělí pacienty podle očekávaného rizika úmrtí během tří měsíců a během jednoho roku. Současně MPI rozřadí pacienty do tří skupin podle pravděpodobnosti přežití na „robustní“, ohrožené křehkostí a křehké nemocné. „Tyto znalosti ovlivní lékařovo rozhodování, zda a jak intenzivně pacienta léčit, zda léčebné postupy bude modifikovat, anebo dokonce od léčby upustí a zvolí postupy, které udrží kvalitu života pacienta. Lékařům, kteří se dosud rozhodovali na základě klinické zkušenosti, bude nyní MPI index poskytovat oporu v rozhodování na základě vědeckých důkazů. Sama jsem po letech geriatrické praxe překvapená, že i u velmi starých pacientů ve věkové skupině nad 85 let s komplexními zdravotními problémy dokládá MPI u některých léčiv vliv na prodloužení života. U mnoha z nich bychom bez těchto znalostí nad zahájením léčby dlouho váhali. Navíc pro lékaře je kalkulátor pro výpočet MPI indexu volně k dispozici na webových stránkách projektu.“ říká přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Jako příklad uvádí dosavadní praxi při podávání antikoagulačních léků u poruch srdečního rytmu. „U starých pacientů lékaři ,intuitivně' omezují podání antikoagulační léčby při fibrilaci síní u rizikových pacientů, kteří jsou indexem MPI zařazeni do skupiny křehkých. Naše studie však potvrdila, že riziko úmrtí v následujících 2 letech bylo při podávání warfarinu (léku na ředění krve) sníženo o 32 % u robustních, 36 % u křehkostí ohrožených a dokonce o 45 % u křehkých seniorů,“ popisuje prof. Topinková nečekané benefity pacientů, u nichž se doposud od léčby v takovém stadiu často upouštělo.

Nákladná léčba bez efektu bude minulostí.? Obor geriatrie přinesl lékařům všech odborností řadu nástrojů pro komplexní (geriatrické) posouzení seniora - v oblasti křehkosti, výživy, sebeobsluhy či seznamů léků, které jsou ve stáří nevhodné pro vyšší riziko nežádoucích účinků. Zejména větší nemocnice posuzování u komplikovaných geriatrických pacientů již využívají, například před onkologickými, urologickými nebo kardiologickými zákroky. MPI index ale hodnocení standardizuje a zpřesňuje a lze jej aplikovat bez ohledu na diagnózu. Navíc je vhodným nástrojem i pro organizaci zdravotní péče. „MPI neslouží k rozhodování jen klinikům, ale umožňuje i efektivnější využití omezených zdrojů ve zdravotnictví a lepší plánování zdravotní péče. Pokud je například nákladná biologická léčba nasazena pacientům, kteří z ní neprofitují, a pouze je zatěžuje vedlejšími účinky, pomůže index MPI k racionálnímu rozhodnutí od léčby ustoupit, nebo ji vůbec nenasazovat, což vedle úspory přináší především zvýšení kvality v závěru života pacienta,“ uzavírá prof. Eva Topinková.

Index lze stáhnout na stránkách projektu: www.mpiage.eu

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (13)

 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Cílem je zbavit se co největšího počtu starých lidí, aby zbytečně nečerpali důchody ze státní kasy. Nesplníš index, máš smůlu - nechají tě zemřít.

  Srp 31, 2017
 • Obrázek uživatele Další multihovadina :-(
  Další multihova... (anonym)

  Cílem je zbavit se co...Multidimenzionální prognostický index (MPI ) dokáže s vysokou přesností určit prognózu pacienta (přežití) a také, zda zamýšlený léčebný postup bude účelný, nebo léčba naopak nepřinese očekávaný efekt a dokonce pacienta zbytečně zatěžuje.

  Zář 01, 2017
 • Obrázek uživatele ?
  ? (anonym)

  Cílem je zbavit se co...A co Hippokratova přísaha? Bývalo zvykem, že ji doktoři skládali po ukončení studia. Jstli to je dosud pravda nevím. Nějaké indexy léčitelnosti pacienta ale asi vymýšlejí ekonomové, ne lékaři. Připomíná to postupy v koncentrácích: kdo nebyl schopen práce, byl zplynován nebo "zastřelen na útěku". Proč by se měla držet při životě neproduktivní pracovní síla?

  Zář 02, 2017
 • Obrázek uživatele no
  no (anonym)

  nevím. Naše známá se pokusila o sebevraždu, tělo zůstalo, mozek odešel. Je to 8 let a pořád zabírá místo na velice drahém lůžku. Její děti už nevědí co mají dělat, aby konečně "našla svůj klid". Tady si zase důchodci myslí, že je to proti nim, ale uvědomte si zásady paliativní péče a třeba vám dojde, že je to pro vás.

  Zář 02, 2017
 • Obrázek uživatele no
  no (anonym)

  Nejde tu spíš o to, že u...právě. Stejně jako některá předoperační vyšetření jsou pro starého člověka nejen bolestivá, ale i ponižující. Poté po operaci musí ležet, kolikrát je jeden dekubit "hodí" do naprosté vyděšenosti, deprese. Velice si vážím toho, že moji prarodiče mohli zemřít jako lidi a né pokusní králíci. A bylo to právě rozhodnutí lékařů (ve dvou případech), kdy už jim dali klid a nepárali je. Stejně by to bylo k ničemu.

  Zář 02, 2017
 • Obrázek uživatele Teda
  Teda (anonym)

  Nicméně, na druhou stranu,...V tý Anglii máte bordel. Zlaté Česko, kde i umírající stařík dostane v 88 letech drahé ICD.

  Zář 03, 2017
 • Obrázek uživatele Hanka
  Hanka (anonym)

  V tý Anglii máte bordel....A to vám přijde v pořádku, pokud je opravdu umírající (věk 88 sám o sobě neznamená, že je někdo umírající)?

  Zář 03, 2017
 • Obrázek uživatele co by ne?
  co by ne? (anonym)

  A to vám přijde v...Onkologové řekli, že umírá, ale u starých lidí se to vleče, rakovina není tak agresivní jako u mladých. Může umírat na raka plic třeba 10 let. Tak ICD dostal, aby ho nezradilo srdce.

  Zář 03, 2017
 • Obrázek uživatele Hanka
  Hanka (anonym)

  Onkologové řekli, že...Onkologové by nikomu neměli říkat, že umírá, pokud není opravdu v posledním tažení a když vědí, že se to může vléct 10 let. Pokud by se to bralo takt, tak umíráme všichni.

  Zář 03, 2017
 • Obrázek uživatele déčko,
  déčko, (anonym)

  ICD je snad běžná...jestliže je ICD běžná elektronika, nevím co v tom případě je v Anglii MZ. Že na ní 4 leté dítě smíšeného původu musí čekat 18 měsíců. I přes to, že ho epi záchvaty ohrožují denně na životě. Ale ICD v Anglii berou jako normální věc. Že se nám doktoři nepochlubili...

  Zář 03, 2017
 • Obrázek uživatele tak
  tak (anonym)

  jestliže je ICD běžná...jsem si našel diskusi, protože mne zajímala tvá odpověď. A ono nic. Hlavně, že je ICD běžná elektronika. Vím 100%, že tady je dosažitelnější než v Anglii.

  Zář 09, 2017
 • Obrázek uživatele Marta
  Marta (anonym)

  Zase další metodiky, předpisy, a paragrafy. Máme jich tu už tolik, že poskytovat lékařskou péči podle nejlepšího vědomí a svědomí je nemožné, tak ještě přidat.

  Zář 10, 2017

Přidat komentář

Reklama

Reklama