Novinky v přijímacím řízení na medicínu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK) zkvalitňuje přijímací řízení a podporuje nadané adepty náročného studia medicíny. Pro následující akademický rok připravila fakulta řadu náborových novinek, které kultivují nejen samotné přijímaní, ale následně i studium a výuku.

„Cílem přijímacího řízení je vybrat nejlepší kandidáty s nejvyšší šancí na úspěšné zvládnutí cesty od zapsaného studenta medicíny po kvalitního lékaře. Proto podmínky výběru stále kultivujeme a zpětně hodnotíme účinnost jeho nastavení. Snížit touto cestou počet neúspěšných studentů představuje možnost více se věnovat talentovaným medikům a uspořit nejen náklady za nedokončená studia, ale i čas těch studentů, kteří mohou být úspěšní v jiném oboru,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Hladké studium bez opakování zkoušek či celého ročníku je komfortní nejen pro studenty, ale i pro učitele ?a odborně i ekonomicky pro celou fakultu. V akademickém roce 2019/2020 se již do chodu školy promítne navýšení prostředků českým lékařským fakultám o celkovou částku 7 miliard pro dalších deset let. 1. LF UK tak bude moci od tohoto roku přijmout o 15 % studentů všeobecného lékařství navíc a tomuto nárůstu uzpůsobí také prostorové a technické zázemí.

Změny, které 1. lékařská fakulta UK připravila pro akademický rok 2019/2020 pro obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
- snížení na 70 otázek z každého předmětu (chemie, fyzika, biologie) - celkem max. 210 bodů
- bonifikace za účast v krajském kole olympiády vyhlašované MŠMT ČR (chemie, fyzika, biologie, matematika) - 30 bodů za 1. až 3. místo
- bonifikace za matematiku - 30 bodů
- zvýšení počtu přijímaných uchazečů na prospěch na střední škole u oboru Všeobecného lékařství
- navýšení počtu přijímaných studentů o 15 %

Fakulta již čtvrtým rokem bonifikuje adeptům o studium jejich dobré znalosti matematiky. Z analýz přijímacích řízení vyplývá, že právě výborný prospěch v matematice na střední škole předurčuje kvalitní studenty. Pro příští akademický rok je jednou z novinek zvýšení bonifikace za matematiku z 20 na 30 bodů. Další je bonifikace za úspěchy ve znalostních olympiádách z předmětů, které jsou základem pro přijímací řízení (chemie, fyzika, biologie).?Stále kvalitnější výběr adeptů znamená, že přijatí medici poté studují úspěšněji a je méně těch, kteří školu nedokončí. Na 1. LF UK podle aktuálního porovnání prospěchu dokončí 1. ročník úspěšně celkem 85 % studujících mediků, kteří se sami nevzdají ještě před skládáním zkoušek.

Medici 1. LF UK mají u zkoušek úspěch: Úspešnost našich studentů 1. ročníků, kteří přišli ke zkoušce z anatomie i histologie, je 85 %!

Programy studia na 1. LF UK pro rok 2019/2020
Všeobecné lékařství - v českém i anglickém     
Zubní lékařství - v českém i anglickém
Adiktologie - bakalářský a magisterský
Ergoterapie - bakalářský a magisterský
Fyzioterapie
Nutriční terapie - bakalářský a magisterský
Porodní asistentka
Více na: https://www.lf1.cuni.cz/uchazeci

Aktuální termíny přijímacích zkoušek na 1. LF UK
Bakalářské a navazující magisterské programy: 18. června 2019
Magisterské programy (všeobecné a zubní lékařství): 20. června 2019
Náhradní termín: 27. června 2019
Přihlášky ke studiu: elektronicky do 28. února 2019
Den otevřených dveří: 5. ledna 2019

Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu zde:
https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-uvod

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult - navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.
Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV - evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny - a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých ?a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.
 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související diskuze: 
Zařazení na fórum: 

Komentáře (6)

 • Obrázek uživatele Vítězslav
  Vítězslav (anonym)

  No,tak hlavně aby je něco naučili,neboť úroveň našich lékařů je tristní a o chování k pacientům ani nemluvím (platí i pro sestry).Myslím,že kdyby jim byl snížen plat o 10% (v žádném případě ne zvýšen),tak by se to snad naučili.O jejich problémech určit správnou diagnozu snad není potřeba ani psát.A kolik tím zabili lidí také ne.

  Lis 21, 2018
 • Obrázek uživatele Magda
  Magda (anonym)

  Tak nechci se lékařů zastávat, ale věřím, že důvod proč jsou naštvanější a nepříjemnější než jejich zahraniční kolegové je i v jejich přepracovanosti- to jak lékaři či sestry v ČR slouží, není normální. Od známé, co má dceru doktorku v Německu vím, že po noční musí jít vždy doktor domů. U nás je běžné, že doktor nastoupí v pátek a v pondělí ráno jde domů. Ano má tam pokoj, kde se může vyspat, ale ne vždy se to asi podaří. I v jiných povoláních lidé dělají dvanáctky, možná i čtnácky, ale pak mají prostě volno a jdou domů a ne spát někde v nemocnici s tím, že mne můžou kdykoliv zavolat k pacientovi. Je to tak zodpovědné povolání a dělají ho přepracovaní, nevyspalí lidé. Nedovedu si představit, že by takto třeba pracovali řidiči autobusů.

  Lis 21, 2018
 • Obrázek uživatele Magda
  Magda (anonym)

  Já jsem mluvila o lékařích v nemocnicích, vy mluvíte o lékařích v praktických ordinacích. Ti samozřejmě tak předření nejsou, ale to co píšete vy je pravda jen z části - lékaři mají plno administrativy, kterou musí vykonávat po ordinačních hodinách, mnozí mají ordinační hodiny i na jiných pracovištích (třeba na vesnicích), někteří slouží i v nemocnici a též ještě existuje návštěvní služba, kdy jezdí po pacientech, kteří se nemohou do ordinace dostavit. Takže se na to nemůžete dívat jen z pohledu, co mají napsáno na dvěřích. Jinak znám lékařku, která pracuje ve své ordinaci jen 5 hodin 2x týdně, ale je jí přes sedmdesát a je již pracující důchodce.

  Lis 22, 2018
 • Obrázek uživatele leoš
  leoš (anonym)

  bohužel hodně lékařů je u nás v důchodovém věku a mladí chybí

  Lis 22, 2018
 • Obrázek uživatele Roman
  Roman (anonym)

  Začarovaný kruh: nespokojení, unavení lékaři se nechovají dobře k pacientům, ti jsou nespokojení a naštvaní na lékaře, kteří jsou tím ještě více otráveni...

  Lis 28, 2018

Přidat komentář

Reklama

Reklama