Reklama

Internetová příručka o bezpečnosti při prostituci

Pomoci šířit zásady bezpečného sexu při prostituci má nový internetový nástroj Světové zdravotnické organizace (WHO). Organizace umístila na celosvětové počítačové síti "balíček" studií, výzkumů a rad týkajících se zdravotních a bezpečnostních zásad při prostituci.

Lze jej najít na adrese www.who.int/hiv/toolkit/sw a je určen hlavně nevládním organizacím a sociálním pracovníkům, kteří s prostitutkami pracují.

Sbírka obsahuje na 130 dokumentů, příruček, zpráv a studií. Její autoři úmyslně vynechali obrázky, grafiky a podobné náročné datové soubory. "Chtěli jsme, aby i v zemích, kde je přístup na internet obtížnější, bylo možné texty rychle a snadno zpřístupnit," vysvětlila novinářům Manuela Möllerová z WHO.

Organizace tvrdí, že jen 16 procent prostitutek na celém světě má přístup k prevenčním programům a bezpečnostním opatřením při své práci. Internetový nástroj má pomoci zabránit dalšímu šíření viru HIV a ušetřit chyby a váhání nevládním organizacím a dalším institucím, které se snaží připravovat a provádět projekty na ochranu "sexuálních pracovnic".

"Ve světě se zvyšuje počet žen nakažených virem HIV," vysvětlil dnes Thomas Kirsch-Woik z německé poradenské společnosti gtz, která s WHO spolupracovala. "Nazývá se to 'feminizace' HIV. Předloženou on-line příručkou lze efektivně podpořit výměnu informací Severu s Jihem a Východu se Západem," dodal. Příručka ale nejen shrnuje dokumenty, projekty a studie v této oblasti, nýbrž se také snaží poskytnout návod sociálním pracovníkům a nevládním organizacím, jak lze v této oblasti připravovat prevenční projekty, provádět je a vyhodnocovat.

Reklama

"V této oblasti stále chybí dostatek studijního a výzkumného materiálu a je velmi roztroušený. Spousta informací o prevenci HIV u prostitutek dosud nebyla zveřejněna," vysvětlila Möllerová.

Balíček obsahuje například i studie o hlavních problémech prostitutek v Asii, v Africe nebo v zemích bývalého Sovětského svazu, kde se zatím podle Moniky Ciupageaové, pracovnice další nevládní organizace, na bezpečnost dbá jen velmi málo.

Zdroj: ČTK

Reklama

Komentáře

Reklama