Reklama

Nebojte se UV záření!

„Chcete na sluníčko? Pak jedině se slunečními brýlemi a mohutnou vrstvou opalovacího krému!“ Podobná varování slýcháme často, obsahují však jen část pravdy. UV záření může ve vysokých dávkách poškodit naše oči či způsobit rakovinu kůže, zároveň je však pro naše zdraví zcela nezbytné.

Všechny složky slunečního záření jsou totiž pro život na zemi stejně důležité a UV záření není výjimkou. Britský vědec John Marsal například prokázal, že je nezbytné pro správné dělení buněk očních receptorů  a jeho nedostatek proto může vést ke vzniku řady degenerativních očních onemocnění. Spálení kůže sice poškozuje DNA kožních buněk a může tedy přispět ke vzniku rakoviny kůže, osoby, které tráví hodně času pod umělým osvětlením (například úředníci v kancelářích), jsou však touto chorobou ohroženi dvakrát více než lidé pracující venku. Nekvalitní zářivky jsou totiž zdrojem radiace, která se spolupodílí na vzniku zhoubných nádorů. Existuje navíc celá řada výzkumů, které souvislost mezi sluněním a kožním melanomem zpochybňují.

Některé studie dokonce naznačují, že UV záření může léčbu zhoubných nádorů podporovat. Dr. John Ott se například zúčastnil experimentu, při němž bylo patnácti pacientům s rakovinou doporučeno, aby co nejvíce pobývali na slunci, nenosili přitom sluneční ani dioptrické brýle a pokud možno se vyhýbali umělému osvětlení a televizi. U čtrnácti z nich následně došlo k zastavení šíření choroby (ten patnáctý ovšem nerespektoval doporučení nenosit brýle) a u několika dokonce k výraznému zlepšení stavu.

UV záření má navíc řadu pozitivních účinků na zdraví: ničí bakterie, podporuje imunitu, zvyšuje výkonnost srdce, umožňuje syntézu vitaminu D, podporuje hormonální rovnováhu, či pomáhá léčit kožní choroby.


Při ochraně před sluncem je proto třeba řídit se především zdravým rozumem. Vydat se k moři či na lyžovačku do Alp bez opalovacího krému a slunečních brýlí je samozřejmě hazard se zdravím. Každodenním používání obojího ovšem svému zdraví neprospějeme o nic více.

Reklama

Autor: Peter Sale

Reklama

Komentáře

Reklama