Reklama

Moderní metoda dialýzy při selhání ledvin zvyšuje šance na aktivní život

Nemoci ledvin se netýkají pouze omezeného množství lidí. Většina z nich, až 90 %, o své nemoci neví, dokud se neobjeví vážné problémy. Určitá forma poškození ledvin se dle statistik České nefrologické společnosti vyskytuje u přibližně 10 % populace. Při zanedbání léčby dochází k jejich postupnému selhávání.

Pro pacienty, u kterých dojde k selhání ledvin až na úroveň 10ti a méně procent jejich původní funkce, to znamená, že se stanou závislými na dialyzačním přístroji (umělé ledvině) nebo jim musí být provedena transplantace ledviny. V České republice bylo ke konci roku 2008 evidováno celkem 5 633 dialyzovaných pacientů, přičemž meziroční nárůst v posledních třech letech představuje 5 -10% každý rok. 

Ti mají na výběr ze dvou dialyzačních metod. Konzervativnější  hemodialýzy - tou je léčeno přibližně 92 % pacientů, a dosud méně časté peritoneální dialýzy, kterou využívá přibližně 8 % dialyzovaných pacientů. Na rozdíl od jiných evropských zemí je metoda peritoneální dialýzy v České republice využívána stále výrazně minoritně (pro srovnání – v Holandsku využívá peritoneální dialýzu 20 % pacientů, ve Velké Británii 36 % či ve Skandinávii - různé dle země 22 - 38 %).

Reklama

Nicméně právě peritoneální dialýza (neboli též domácí dialýza), přináší pacientovi i s tímto vážným onemocněním větší šanci na aktivní a plnohodnotný život. Na rozdíl od rozšířenější hemodialýzy, kdy pacient několikrát týdně dojíždí do dialyzačního centra na čistění krve, si může pacient sám nebo za pomoci svých blízkých provádět dialýzu doma, například v noci ve spánku. Pacienti s peritoneální dialýzou (PD) díky tomu mnohem častěji vykonávají zaměstnání, studují, aktivně tráví svůj volný čas.

Doc. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D., docentka LF UK v Plzni a vedoucí lékařka odd. peritoneální dialýzy I. interní kliniky  FN Plzeň
říká: „Naši pacienti s peritoneální dialýzou si tuto metodu pochvalují zejména pro možnost plnohodnotnějšího života, co do možnosti jejich uplatnění. Mohou pracovat, studovat a věnovat se svým koníčkům. Řada nemocných pokročilého věku s přidruženými onemocněními a horší pohyblivostí velmi oceňuje možnost být dialyzován doma, s pomocí profesionálních ošetřovatelských agentur případně rodiny.“ Nemálo důležitá je i možnost cestování na delší dobu, včetně cest do zahraničí, které je s hemodialýzou komplikované. Pacienti, kteří si zvolili peritoneální dialýzu, se profilují jako ti, kteří jsou aktivní, samostatní, kteří si nechtějí nechat narušit svůj životní styl ani takovýmto onemocněním. Pravdou je, že peritoneální dialýza není vhodná pro všechny pacienty. Kontraindikace je nutné posuzovat individuálně. Není jich však tolik, jak je stále mylně v povědomí. Mezi ty, kdy by měla být zcela jistě preferována hemodialýza, patří pacienti se srůsty peritonea, akutními záněty či s morbidní obezitou. Doc. Opatrná doplňuje: „Pro většinu nemocných (70 %) je vhodná jak hemodialýza, tak peritoneální dialýza – je potřeba si uvědomit, že ti všichni mají právo na výběr a vlastní rozhodnutí o typu léčby.“

Zdroj: Native PR, s. r. o.

 

 

 

 

 

Reklama

Komentáře

Reklama