Metoda mesodiencefalické modulace (MDM) pomáhá lidem trpícím nenádorovou CHRONICKOU BOLESTÍ

Závěry nové lékařské studie potvrdily, že metoda mesodiencefalické modulace (MDM) pomáhá lidem trpícím CHRONICKOU BOLESTÍ. 75 procent pacientů uvedlo, že po absolvování terapie skončilo jejich utrpení, které lékaři nebyli schopni jinými způsoby potlačit.

Zdravotnické statistiky uvádějí téměř půl milionu lidí s touto diagnózou. Lékaři však odhadují, že dlouhodobými bolestmi trpí až dva miliony Čechů.

Praha 6. září 2013
Čtrnáct let trpěla paní Jitka Fišerová bolestmi, které byly následkem úrazů po těžké automobilové nehodě. Nemohla dlouho stát na nohou, ani se dotýkat obličeje. Neustále ji bolela hlava, upadala do depresí.
Dnes sedmdesátiletá žena žije aktivní život. Bolesti jí po mnoha letech ustaly až po absolvování nové léčby MDM. Ta pomohla i dalším 21 lidem z 28, kteří byli zahrnuti do lékařské studie1 na potvrzení účinků mesodiencefalické modulace u pacientů trpících chronickými nenádorovými bolestmi. Lékaři pod vedením profesora Milana Kvapila potvrdili, že tato forma fyzikální léčby má 75procentní účinnost. Na rozdíl od silných tlumících léků pomáhá MDM bez vedlejších účinků a dlouhodobě.

Pacientům se snížila bolest z úrovně 6 na 2 na desetibodové stupnici
„U pacientů zahrnutých do studie jsme zaznamenali zlepšení zdravotního stavu v závislosti na lepší mikrocirkulaci periferních tkání. Po ukončení léčení metodou MDM u nich došlo k významnému snížení intenzity bolesti2,“ potvrdil garant výzkumu prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA přednosta Interní kliniky Fakultní nemocnice v Motole.
Potvrzení účinků MDM na léčbu chronických bolestí je nadějí pro více než půl milionu evidovaných českých pacientů. Problém je však podle lékařů mnohem rozšířenější: Chronické bolesti podle zdravotnických statistik trápí až dvacet procent Evropanů. V Česku jsou lidé s bolestmi nejčastěji léčeni farmaky -  ankonvulzivy, antidepresivy, analgetiky a opioidy. Pomáhá i akupunktura nebo další formy neuromodulace.
Právě pro pacienty, kteří reagují na farmakoterapii hůře, je vhodná terapie MDM. Navíc je mnohem šetrnější, například pro pacienty ve vysokém věku s mnoha dalšími diagnózami a užívanými léky. Léčba je bez prokázaných vedlejších účinků a je ji možné podle potřeby opakovat. Terapie kromě léčby bolesti zlepšuje i imunitu a upravuje i s bolestí spojené symptomy, například poruchy spánku.
Vedle ověřování účinků terapie na tlumení dlouhodobých bolestí zkoumali lékaři také vliv MDM na léčbu erektilních dysfunkcí. „Přestože výsledky po ukončení terapie byly pozitivní, zaznamenali jsme téměř osmdesátiprocentní účinnost, účinek se však u některých pacientů postupně vytrácel. Čtyřicet dnů od absolvování kúry pomohla MDM 60 procentům mužů,“ doplnila ředitelka MDM Center Alena Svátová.

Naděje pro pacienty s diagnózou amputace nohy
V současné době probíhá další lékařská ověřovací studie s cílem prokázat významný vliv terapie při léčbě těžce hojitelných ran. Jedním z cílů je například potvrdit vliv terapie na léčbu takzvané diabetické nohy. Tímto poškozením trpí v Česku přes třicet tisíc osob. Téměř dvaceti procentům postižených lidí hrozí amputace dolní končetiny.
„Do studie jsme vybrali pacienty s ulceracemi dolních končetin, které se dlouhodobě standardními postupy nedařilo zhojit, nebo již byli pro nezhojitelnost indikováni k amputaci končetiny. První výsledky jsou velmi nadějné. Z třinácti dosud léčených pacientů musela být amputace provedena pouze ve dvou případech,“ říká Emil Záhumenský, přední český diabetolog a podiatr.

MDM pomáhá českým pacientům už tři roky
Výsledky prezentované studie vědecky potvrdily praktické zkušenosti ze stávajících ordinací, kde přístroj MDM používají. Metodou mesodiencefalické modulace se v Česku doposud léčila zejména diabetická neuropatie3. „Za poslední tři roky podstoupilo terapii MDM přes tisíc diabetiků. Téměř osmdesát procent z nich se po jejím absolvování cítilo dlouhodobě lépe,“ připomněla Alena Svátová.

V České republice je diabetikům k dispozici devět MDM Center v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Zlíně, Sedlčanech, Mariánských Lázních, Novém Městě na Moravě a v Hradci Králové.

Metoda MDM (mesodiencefalická modulace)
Mesodiencefalická modulace je metoda fyzikální léčby, která upravuje a harmonizuje poruchy způsobené funkčními i organickými chorobami či traumaty. Jde  o neinvazivní elektrofyziologickou stimulaci centrálního nervového systému.
Metoda MDM je zlomová v léčbě diabetické neuropatie a nově i chronických nenádorových bolestí, jelikož léčba medikací je celosvětově téměř neúčinná. Klinické studie i lékařská praxe prokázaly, že se příznivé účinky terapie MDM u pacientů projevují již po několika prvních výkonech a výsledný efekt je dlouhodobý. Výkon je zcela neinvazivní, nebolestivý a pacienta nijak nezatěžuje. Metoda je účinná také jako prevence vzniku diabetu a diabetické neuropatie a nemá žádné vedlejší účinky. Může být používána samostatně i v kombinaci s farmakoterapií.

Přístroj MDM je schválený pro použití v medicínské praxi pro léčbu diabetické polyneuropatie a normalizace funkce organismu na území Evropské unie a Ruské federace. Použití přístroje schválilo v Česku Ministerstvo zdravotnictví.

Terapie pro diabetiky se skládá z 13 procedur v trvání 10 po sobě jdoucích dnů včetně víkendu, (první 3 dny probíhá procedura 2x denně, poté 1x denně), procedura trvá přibližně 30 minut.

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Přednosta Interní kliniky Fakultní nemocnice v Motole, UK 2. lékařská fakulta a místopředseda České diabetologické společnosti. O vliv MDM terapie na léčbu bolestivých projevů diabetu (diabetické neuropatie) se zajímá již několik let. V roce 2010 provedl v pořadí již druhé úspěšné klinické zkoušky na použití přístroje MDM pro léčbu poruch spojených s mikrocirkulací ve FN Motol.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související produkty na 001shop.cz: 

Komentáře (3)

 • Obrázek uživatele Sisa
  Sisa (anonym)

  Dendroterapie mně zbavila roztroušené sklerózy. Využívat léčivou energii stromů jsem se naučila v Peru, tam je to běžné.

  Říj 01, 2013
 • Obrázek uživatele Nofran
  Nofran (anonym)

  Vím jen jedno,že diabetickou nohu v pohodě vyléčí ozon..Zlikviduje patogeny a nohu zahojí a amputace není nutná..A protože zde z nějakých důvodů není řádně vysvětleno co MDM je..Tak jdu na webové stránky Ruské federace a snad tam se dočtu co ta léčivá metoda MDM vlastně je..

  Pro 24, 2021
 • Obrázek uživatele Nofran
  Nofran (anonym)

  Mechanismy působení mesodiencefalické modulace. Mesodiencefalická modulace jako moderní modifikace transkraniální elektroterapie (TET) je primárně zaměřena na zlepšení fungování adaptačního systému prostřednictvím aktivace řídicích center opioidního a hypotalamo-hypofyzárního systému mozku. Úkolem je nejen posílit adaptivní reakci v případě již existujícího poškození organismu (akutní onemocnění nebo exacerbace chronického, trauma, otrava, fyzické nebo psycho-emocionální přetížení atd.), ale také zvýšit adaptivní potenciál převedením fungování neuroendokrinně-imunitního komplexu na vyšší úroveň na dlouhou dobu, aby se zabránilo exacerbacím chronických patologických procesů a dosáhlo se stabilní remise. Tento přístup lze umístit nad patogenetickou terapii, protože mluvíme o korekci obecné biologické nespecifické reakce, která může chránit tělo bez ohledu na etiologii patogenního faktoru. A najednou vám léčení frekvencí nevadí????? A co to zhnilé maso na té diabetické noze?? To ty vaše drátky v hlavě nezachrání,to se amputuje,že??? Tak potěš koště!! To ozon nemá chybu proti této metodě MDM!!!!!

  Pro 24, 2021

Přidat komentář

Reklama

Reklama