Reklama

Lidské energetické pole

Všechno živé pulsuje energií, která obsahuje informaci. Nikoho nepřekvapí, že toto pojetí přijímají lidé praktikující alternativní nebo doplňkovou medicínu, ale existenci elektromagnetického pole vytvářeného biologickými procesy těla uznávají také někteří kvantoví fyzikové. Vědci přijímají skutečnost, že lidské tělo vytváří elektrickou energii, neboť živá tkáň vytváří energii.

Naše fyzické tělo obklopuje energetické pole zhruba ve vzdálenosti natažených paží. Jedná se o jakési informační centrum a vysoce citlivý systém vnímání. Prostřednictvím tohoto systému neustále "komunikujeme" se vším, co nás obklopuje. Jedná se o jakousi vědomou elektrickou energii vysílající a přijímající informace z těl ostatních lidí. Lidé s intuitivními schopnostmi vnímají právě tyto informace přicházející z energetického pole.


Lékaři praktikující energetickou medicínu jsou přesvědčeni, že energetické pole každého člověka obsahuje a odráží jeho energii. Obklopuje nás a uchovává v sobě emocionální energii vytvořenou našimi vnitřními a vnějšími zkušenostmi -- jak pozitivními, tak negativními. Tato emocionální síla ovlivňuje fyzickou tkáň v našem těle. Naše biografie -- neboli souhrn zkušeností, které tvoří náš život -- se tak stává naší biologií.


Zkušenosti, které přinášejí emocionální energii do našeho energetického systému, zahrnují: minulé a současné vztahy jak osobní, tak pracovní; hluboké a bolestivé zážitky a vzpomínky; přesvědčení a postoje, což se týká rovněž víry a pověr. Emoce vzešlé z těchto zkušeností se ukládají v našem biologickém systému a podílejí se na vzniku buněčné tkáně, která vytváří kvalitu energie odrážející tyto emoce. Takové energetické vjemy představují řeč energie obsahující doslovnou a symbolickou informaci, kterou intuitivní lékař umí číst.


Uveďme si příklad informace, jakou může energetické pole poskytnout. Dejme tomu, že jste měli na základní škole problémy s matematikou. Znalost násobilky sama o sobě neobsahuje žádný emocionální náboj, který by mohl mít vliv na stav naší buněčné tkáně. Kdyby vás ovšem učitel ponižoval, protože vám násobilka nešla, taková zkušenost by obsahovala emocionální náboj, který by mohl poškodit buňky, zvlášť pokud byste na té vzpomínce lpěli až do dospělosti nebo se podle ní rozhodovali, jak nakládat s kritikou, autoritami, vzděláním nebo neúspěchem. Člověk s intuitivními schopnostmi by dokázal zachytit doslovný obraz vaší zkušenosti s učitelem nebo jakýkoli jiný negativní symbol spojený s takovou zkušeností.


Pozitivní obraz a energie pozitivních zkušeností se v energetickém poli také uchovávají. Vzpomeňte si na situaci, kdy vás někdo chválil za dobře vykonanou práci, na projev laskavosti nebo pomoci. Cítíte pozitivní energii -- příval osobní síly ve vašem těle. Pozitivní a negativní zkušenosti zanechávají stopu v buněčné tkáni i v energetickém poli. Neurobioložka dr. Candace Pertová dokázala, že neuropeptidy, tj. chemické látky aktivované emocemi, jsou myšlenky převedené v hmotu. Naše emoce fyzicky přebývají v těle a působí na buňky a tkáně. Doktorka Pertová tvrdí, že ve skutečnosti není možné oddělit mysl od těla, protože stejné buňky, které vytvářejí a přijímají emocionální chemické látky v mozku, se nacházejí v celém těle. Tělo někdy reaguje emocionálně a vytváří emocionální molekuly, dokonce ještě dřív než mozek zaznamenal nějaký problém. Vzpomeňte si například, jak často vaše tělo reaguje na hlasitý zvuk dřív, než o tom stačíte přemýšlet.


Zdroj: Caroline Myssová, Anatomie ducha, nakl. Dharmagaia

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama