Léčitelé bojují za své uznání

Odpůrci léčitelství a alternativních způsobů léčení zdůvodňují zrušení podnikání léčitelů na základě živnostenského zákona (ŽZ) tvrzením, že chrání nemocné před nekvalifikovanými zásahy léčitelů, které ve většině případech považují za šarlatány.

Podnět k projednávání společného postupu na základě přijetí novely živnostenského zákona k 1. 3. 2000

Nastalou situaci Česká psychoenergetická společnost (ČEPES) projednávala na valné hromadě dne 26. 2. 2000. Na ní vedení ČEPES pozvalo řadu hostů z českých zemí i Slovenské republiky a bylo přesvědčeno, že najdeme postupy jak společně vzniklý problém (tj. především podnikání léčitelů) řešit.

Odpůrci léčitelství a alternativních způsobů léčení zdůvodňují zrušení podnikání léčitelů na základě živnostenského zákona (ŽZ) tvrzením, že chrání nemocné před nekvalifikovanými zásahy léčitelů, které ve většině případech považují za šarlatány.

Vedení ČEPES předpokládá, že vzniklou situaci budou chtít mnozí léčitelé a představitelé mnoha léčitelských směrů (škol) řešit hledáním nějakého způsobu, jak oddělit skutečné léčitele od těch, kteří si o sobě myslí, že jsou léčitelé, anebo těch, kteří na léčitelství parazitují. Ve své podstatě to znamená, pověřit někoho nebo vytvořit nějaké organizace, které by nějakým způsobem tento úkol splnily. Znamená to přezkušování a ten kdo to bude zajišťovat k tomu bude potřebovat oprávnění a to buď na základě pověření léčitelů anebo Ministerstva školství ČR. Protože první možnost je v tak krátké době neuskutečnitelná, zbývá možnost druhá. Vedení ČEPES si uvědomuje, že toto je situace, které by skeptikové pravděpodobně využili k dalšímu zasahování státních orgánů do léčitelství.

Vedení ČEPES je přesvědčeno, že i v současné době může léčitel podnikat. Pokud totiž někdo provozuje činnost (v tomto případě léčitelskou službu), která není upravena jinými právními normami, provozuje ji oprávněně. Nese však za svou činnost plnou osobní odpovědnost a musí dodržovat určité povinnosti (např. vést účetnictví a odvádět daně).

Vedení se snaží v současné době najít způsob, jak by léčitel mohl podnikat bez jakéhokoliv skrývání se za jinými profesemi (např. masérskými) a tento způsob předpokládáme vyřešit do září 2000. Prvořadou snahou však bude léčitele zařadit do živností volných, které stanovuje vláda svou vyhláškou. Při řešení vycházíme z katalogu povolání, ve kterém je léčitel charakterizován takto:

"Léčení tělesných a duševních nemocí přírodními látkami, bylinami, léčivými rostlinami a jinými tradičními postupy nebo mimořádnými schopnostmi léčitele (sugescí a obdobnými metodami, zpravidla nepoužívanými v lékařské praxi). Poskytování rad jednotlivcům i veřejnosti v otázkách správné výživy, ochrany a zlepšování zdravotního stavu tradičními postupy založenými na léčebných účincích přírody a přírodních produktů nebo schopnostech léčitele. Příprava léků z přírodních zdrojů."

Tuto charakteristiku jsme navrhli upravit pouze ve třech formulacích:

 • léčení tělesných ? bylo nahraženo - Poskytování pomoci při léčení ?.
 • ? mimořádnými schopnostmi léčitele (sugescí ? ) bylo nahraženo - mimořádnými schopnostmi léčitele (mentálním ovlivňováním, sugescí ?)
 • Příprava léků z ? byla nahražena - Příprava podpůrných prostředků ?.


  Charakteristika léčitele v katalogu povolání vychází z číselníku povolání (zaměstnání) ISCO 88, který zpracovala organizace International Labour Office v Ženevě v roce 1996. Jedná se o publikaci, která se nachází v ČR v omezeném počtu a je napsána anglicky. Tento číselník obsahuje převážnou část uznávaných povolání ve světě. Léčitele dělí na dvě základní skupiny:
 • léčitele, kteří používají tradiční způsoby
 • duchovní léčitele.


  Podíváte-li se na charakteristiku v našem katalogu povolání, vidíme, že jsou v ní obsaženy obě dvě skupiny. Zmiňujeme se poměrně podrobně o charakteristice léčitele, protože z toho se odvíjí i následné prokazování léčitelských schopností.
  Vedení ČEPES je si vědomo toho, že by si léčitel ve svém osobním zájmu měl ověřit svoje schopnosti. Nepředpokládáme, že stačí se spoléhat pouze na subjektivní pocity léčitele či nemocného. Ověřování by se mělo týkat především terapeutických a diagnostických schopností. Podle dosavadních zkušeností navrhujeme zatím tyto tři způsoby:

 • spoluprací léčitele s lékařem se mohou ověřit obě discipliny tj. terapie i diagnostika a jejich účinnost
 • přístrojové ověření (BICOM, VOL, SEGMENT ELEKTROGRAF a další), kdy srovnáním hodnot před zahájením terapie a po působení (někdy i několika) možno hodnotit terapeutické schopnosti léčitele
 • posouzení odbornou skupinou léčitelů.

  Zatím k některým používaným praktikám (např. používání bylinek, minerálů, hudby, vůně atd.) neznáme způsob, který by vedl k prokazování schopností.

  Dalším faktorem, kterým je třeba se zabývat, je prokazování znalostí, které souvisejí s uskutečňovanou činností léčitele. Jeví se jako nutné, aby léčitel při určitých disciplinách byl schopen prokázat svoje znalosti - např. léčitelská diagnostika vyžaduje znalosti anatomické. Na druhé straně jsou některé discipliny (duchovní léčitelé), kdy znalosti lidského těla nejsou potřebné.

  Návrh Josefa Zentricha na zřízení univerzity alternativních léčitelských umění považujeme za velice podnětný, avšak každý léčitel by se měl sám svobodně rozhodnout, kterou disciplinu bude chtít studovat a v žádném případě vykonávání léčitelské činnosti by nemělo být závislé na absolvování této univerzity.
  Nicméně považujeme za nutné, abychom se dohodli na stanovení minima znalostí, které léčitel pro svou léčitelskou činnost potřebuje.

  Proto žádáme všechny, kterým zasíláme tento podnět k zamyšlení, pomozte najít společné postupy. Při svém zamyšlení Vás prosíme, zaměřte se i na další aspekty (např. stanovení léčitelského kodexu, stavu léčitelství v zemích EU a jinde ve světě atd.). Současně doporučujeme dodržovat zásadu, že každý léčitel zodpovídá za svoji činnost sám a ne nějaká organizace.

  Prosíme Vás o zaslání připomínek a námětů na adresu: ČEPES, Ing. V. Bažant, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

  Po zpracování všech námětů hodláme zúčastněné seznámit s konečným návrhem a případně vyvolat společná jednání pravděpodobně hned po prázdninách.
  Vedení ČEPES souhlasí se zveřejněním tohoto dokumentu za podmínek, že tento text nebude upravován nebo krácen bez předchozí konzultace s vedením ČEPES.


  Vedení ČEPES

 • Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
  Diskuze ke článku
  Přidat komentář

  Komentáře (82)

  • Obrázek uživatele Dalibor
   Dalibor (anonym)

   Nedivím se, že máte...Ahoj Radku,pokud děláš do léčitelství,tak by mě zajímalo co a jak děláš?Já se kolem toho už pár let taky motám a pomalu zjišťuji,co vše to může lidem dát.Nebavím se nějakém daru,ale o využití všeho možného,co nám dává příroda a jak si člověk může pomoci sám a td.

   Kvě 17, 2015
  • Obrázek uživatele Radek
   Radek (anonym)

   Ahoj Radku,pokud děláš do...bylinky částečně,potom masáže,působení pomocí energie a visualizace na základě čínských metod qi gong atd.

   Kvě 18, 2015
  • Obrázek uživatele M
   M (anonym)

   působení pomocí energie,to by mě zajímalo.

   Kvě 18, 2015
  • Obrázek uživatele Radek
   Radek (anonym)

   proč tě to zajímá?Z jakého důvodu?

   Kvě 18, 2015
  • Obrázek uživatele M
   M (anonym)

   To je jako kdybych se zeptala já tebe,proč to děláš? To je úpně to stejné.Zajímá mě to,jak to působí,pomocí té energie.

   Kvě 18, 2015
  • Obrázek uživatele Radek
   Radek (anonym)

   proč tě to zajímá?Z...myslel jsem,jestli máš zdravotní problém,nebo se to učíš,nebo chceš naučit atp.

   Kvě 18, 2015
  • Obrázek uživatele Pepek
   Pepek (anonym)

   My kteří to umíme nepotřebujeme aby nám někdo něco dovoloval. Když chci někomu pomoci tak mu pomůžu a nepotřebuju se někoho dovolovat! Moji známí když potřebuji pomoci, tak nikdy neodmítnu ale odmítám jakoukoliv raklamu. Z vlastní zkušenosti vím, že lidé když potřebují všechno slíbí a když jím pomůžete a otrne jim, tak vás ještě pomluví. A proto ať se každý obráti na svého chemického lékaře! Naše zdravotnictví je určitě vyléčí i z nadějí a ideálů!

   Kvě 18, 2015
  • Obrázek uživatele Patrik
   Patrik (anonym)

   My kteří to umíme...Bohužel máš pravdu. Je to smutné, ale je to tak.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele hilarion
   hilarion

   Nechápu boj o léčitel.Jsem pro, že někdo vystuduje lékařství a to může být různé, kromě toho co jsme měli po celou dobu před revoluci, léčit se dá i jinými metodami a to byliny,homeopatie a podobně Jsem za tím, aby člověk co tvrdí že léčí má řádně ukončené vzdělání. Organismus člověka jde hlavně znát na jakém základě funguje a podporovat to.Vliv na člověka má hodně vše i prostředí a způsob života.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele Patrik
   Patrik (anonym)

   Nechápu boj o léčitel.Jsem...Víš,ono to tak zcela nefunguje. Byly bylinarky, lecitelky, které měly takové znalosti a výsledky, že k nim chodily i univerzitní profesoři. A to měly sotva ukončené základní vzdělání. Naproti tomu jsou lékaři co mají diplom, a jsou to tupci.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele To
   To (anonym)

   Víš,ono to tak zcela...ano,ale dnes je naopak moc takových těch šarlatánů.To dříve tolik nebývalo,dnes by chtěl každý zbohatnout.Znala jsem jednu kartářku,nebyla špatná,výklad opravdu seděl,ale asi se tím neuživila,byla jsem v šoku,když jsem jí později viděla u popelnic.Normální člověk chodí do práce a ve svém volném čase třeba dělá výklad karet-stejně tak by to mělo být i u léčitelů.Krom toho,je to dar od Boha a žádný léčitel by to neměl dělat pro peníze.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele M
   M (anonym)

   Zná někdo z vás někoho,komu léčitel opravdu pomohl? Já ne,ale věřím,že takový existuje,ale je jich opravdu jenom špetka.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele nessik
   nessik

   Já léčitele nechci znehodnocovat, ale podle mě vyléčit nedokáže. Jen čistě můj nenucený názor.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele Patrik
   Patrik (anonym)

   ano,ale dnes je naopak moc...Že to je dar od Boha, by se dalo pochybovat. Ostatně, většina náboženství to zakazuje. Proč? Je to jednoduché, člověka to ovládne, a většinou schlamstne. Pak už se nevěnuje tomu podstatnému. Zadarmo se to většinou nikdy nedělalo. Ovšem, má to být za rozumnou cenu.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele Patrik
   Patrik (anonym)

   Já léčitele nechci...Je to tvá zkušenost, nebo jsi to jen slyšel?Já znám někoho, komu léčitel pomohl, a nebyl to jeden člověk.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele Pavla
   Pavla (anonym)

   Zná někdo z vás...Ahoj, tak pokud tě zajímá práce s energií, zkus čínské taichi a chikung. Je to pěkné, a prospěšné pro tělo a psychiku.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele ??
   ?? (anonym)

   Ahoj, tak pokud tě zajímá...V jakých jednotkách se ta energie měří?

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele Pavla
   Pavla (anonym)

   V jakých jednotkách se ta...Já ji nepotřebuji měřit já ji vnímám, a pracuji s ní. Pokud patříš ke skeptikum, nevadí mi to. Každý máme názor. Zkus to, a poznáš to.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele Pavla
   Pavla (anonym)

   V jakých jednotkách se ta...Ale rozhodně sebe tebou o tom nemíním přít. Dělám to 30let, a mám to vyzkoušené. Vše se nedá měřit. Údajně jde i to. Ale mě to nezajímá. Pokud to někoho uspokojí, ať si měří.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele ??
   ?? (anonym)

   Takže už 30 let pracuješ s energií u které neznáš ani jednotku? Pokud někomu nevadí, že sám sebe obelhává, proč ne ale já to dělat nebudu. Až ti příjdou odečítat elektroměr, tak zkus říct, že energie se nedá měřit.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele Pavla
   Pavla (anonym)

   Takže už 30 let pracuješ s...Na tohle nemá cenu reagovat. Jsi k smíchu.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele Pavla
   Pavla (anonym)

   Ani se nedivím, jak svět vypadá, pokud mu vládnou technokrate jako ty.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele ??
   ?? (anonym)

   Na tohle nemá cenu reagovat....Kde dojdou argumenty, začne výsměch?

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele Patrik
   Patrik (anonym)

   Takže už 30 let pracuješ s...Nutí ti to někdo fakulto?

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele Patrik
   Patrik (anonym)

   Kde dojdou argumenty, začne...S omezencem nemá cenu polemizovat.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele ??
   ?? (anonym)

   Ani se nedivím, jak svět...I ten počítač do kterýho datluješ a vůbec mu nerozumíš, vymysleli technokraté.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele ??
   ?? (anonym)

   Nutí ti to někdo fakulto? Pokud píšou minutu po sobě dva lidi stejný názor se stejným slovníkem, s největší pravděpodobností to píše ve skutečnosti jeden člověk!

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele s
   s (anonym)

   Takže už 30 let pracuješ s...Bavíš se o něčem,o čem nic nevíš,tak mlč.Tu energii dokáže cítit každý,jenže aby to člověk mohl nějak pocítit,musí proto něco udělat a to je zmíněné cvičení.Je to v podstatě velmi snadné,horší je,že málokdo není líný,aby si deně pár minut zacvičil.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele Patrik
   Patrik (anonym)

   Pokud píšou minutu po sobě...Jistě, pokud nemá tvůj názor, je to špatně.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele Pavla
   Pavla (anonym)

   I ten počítač do kterýho...Jak můžeš vědět, čemu rozumím? S ti to podal/a dobře. Jsi asi líný to vyzkoušet.Asi tak,pokud by ta energie se kterou se v taichi pracuje neexistovala, tak by si nežil. Něco si o tom zjisti. Číňané s tím pracují několik tisíc let.

   Kvě 19, 2015
  • Obrázek uživatele miro
   miro (anonym)

   vsetko len je zatas cloveka preto clovek musi zit vlaske abi dostal dar od boha abi liecil ludi ale ktori clovek bi dostal taki dar od boha abi liecil ludi vsak sme vsetki na jednej lodi vsetki sme len hriesnici ziadni liecitel neni andel ani nebude lebo neziju tak ako oni sa tvaria nikto este nevikiecl nikoho tak preto lebo to tak ide jak je povolena hra na tomto svete kazdi len veri slovom ale ine daco robi neni to nijaka zasluha k bozi ti ktori ovladaju nieco mi onich ani nevieme ti sa schovaju za nasmi chrptom oni maju to preseba a nikomu to nerospravaju otom co vediaoni su ti pravi co onich nevieme dakujem

   Čer 17, 2015
  • Obrázek uživatele peter
   peter (anonym)

   ja bi som vedel o jedneho liecitela vola sa tibor pacan je velmi zajimavi clovek a ma schopnosti mislim ze sa tak narodil jeho ruki su velmi horuce ja som si mislel ze moje brucho mi prepali ano je to ten previ ktori sa s chovava pred ludmi malo on koho bere ale vie velmi skusat cloveka naozaj je vinikajuci liecitel

   Říj 14, 2015

  Stránky

  Přidat komentář

  Reklama

  Reklama