Vážení uživatelé - pracujeme na migraci do nového systému. Je možné, že může být web v některých chvílích pomalejší. Pokud se tak stane, omlouváme se a věříme, že se vám nová verze bude líbit. Děkujeme!

Léčitelé bojují za své uznání

Odpůrci léčitelství a alternativních způsobů léčení zdůvodňují zrušení podnikání léčitelů na základě živnostenského zákona (ŽZ) tvrzením, že chrání nemocné před nekvalifikovanými zásahy léčitelů, které ve většině případech považují za šarlatány.

Podnět k projednávání společného postupu na základě přijetí novely živnostenského zákona k 1. 3. 2000

Nastalou situaci Česká psychoenergetická společnost (ČEPES) projednávala na valné hromadě dne 26. 2. 2000. Na ní vedení ČEPES pozvalo řadu hostů z českých zemí i Slovenské republiky a bylo přesvědčeno, že najdeme postupy jak společně vzniklý problém (tj. především podnikání léčitelů) řešit.

Odpůrci léčitelství a alternativních způsobů léčení zdůvodňují zrušení podnikání léčitelů na základě živnostenského zákona (ŽZ) tvrzením, že chrání nemocné před nekvalifikovanými zásahy léčitelů, které ve většině případech považují za šarlatány.

Vedení ČEPES předpokládá, že vzniklou situaci budou chtít mnozí léčitelé a představitelé mnoha léčitelských směrů (škol) řešit hledáním nějakého způsobu, jak oddělit skutečné léčitele od těch, kteří si o sobě myslí, že jsou léčitelé, anebo těch, kteří na léčitelství parazitují. Ve své podstatě to znamená, pověřit někoho nebo vytvořit nějaké organizace, které by nějakým způsobem tento úkol splnily. Znamená to přezkušování a ten kdo to bude zajišťovat k tomu bude potřebovat oprávnění a to buď na základě pověření léčitelů anebo Ministerstva školství ČR. Protože první možnost je v tak krátké době neuskutečnitelná, zbývá možnost druhá. Vedení ČEPES si uvědomuje, že toto je situace, které by skeptikové pravděpodobně využili k dalšímu zasahování státních orgánů do léčitelství.

Vedení ČEPES je přesvědčeno, že i v současné době může léčitel podnikat. Pokud totiž někdo provozuje činnost (v tomto případě léčitelskou službu), která není upravena jinými právními normami, provozuje ji oprávněně. Nese však za svou činnost plnou osobní odpovědnost a musí dodržovat určité povinnosti (např. vést účetnictví a odvádět daně).

Vedení se snaží v současné době najít způsob, jak by léčitel mohl podnikat bez jakéhokoliv skrývání se za jinými profesemi (např. masérskými) a tento způsob předpokládáme vyřešit do září 2000. Prvořadou snahou však bude léčitele zařadit do živností volných, které stanovuje vláda svou vyhláškou. Při řešení vycházíme z katalogu povolání, ve kterém je léčitel charakterizován takto:

"Léčení tělesných a duševních nemocí přírodními látkami, bylinami, léčivými rostlinami a jinými tradičními postupy nebo mimořádnými schopnostmi léčitele (sugescí a obdobnými metodami, zpravidla nepoužívanými v lékařské praxi). Poskytování rad jednotlivcům i veřejnosti v otázkách správné výživy, ochrany a zlepšování zdravotního stavu tradičními postupy založenými na léčebných účincích přírody a přírodních produktů nebo schopnostech léčitele. Příprava léků z přírodních zdrojů."

Tuto charakteristiku jsme navrhli upravit pouze ve třech formulacích:

 • léčení tělesných ? bylo nahraženo - Poskytování pomoci při léčení ?.
 • ? mimořádnými schopnostmi léčitele (sugescí ? ) bylo nahraženo - mimořádnými schopnostmi léčitele (mentálním ovlivňováním, sugescí ?)
 • Příprava léků z ? byla nahražena - Příprava podpůrných prostředků ?.


  Charakteristika léčitele v katalogu povolání vychází z číselníku povolání (zaměstnání) ISCO 88, který zpracovala organizace International Labour Office v Ženevě v roce 1996. Jedná se o publikaci, která se nachází v ČR v omezeném počtu a je napsána anglicky. Tento číselník obsahuje převážnou část uznávaných povolání ve světě. Léčitele dělí na dvě základní skupiny:
 • léčitele, kteří používají tradiční způsoby
 • duchovní léčitele.


  Podíváte-li se na charakteristiku v našem katalogu povolání, vidíme, že jsou v ní obsaženy obě dvě skupiny. Zmiňujeme se poměrně podrobně o charakteristice léčitele, protože z toho se odvíjí i následné prokazování léčitelských schopností.
  Vedení ČEPES je si vědomo toho, že by si léčitel ve svém osobním zájmu měl ověřit svoje schopnosti. Nepředpokládáme, že stačí se spoléhat pouze na subjektivní pocity léčitele či nemocného. Ověřování by se mělo týkat především terapeutických a diagnostických schopností. Podle dosavadních zkušeností navrhujeme zatím tyto tři způsoby:

 • spoluprací léčitele s lékařem se mohou ověřit obě discipliny tj. terapie i diagnostika a jejich účinnost
 • přístrojové ověření (BICOM, VOL, SEGMENT ELEKTROGRAF a další), kdy srovnáním hodnot před zahájením terapie a po působení (někdy i několika) možno hodnotit terapeutické schopnosti léčitele
 • posouzení odbornou skupinou léčitelů.

  Zatím k některým používaným praktikám (např. používání bylinek, minerálů, hudby, vůně atd.) neznáme způsob, který by vedl k prokazování schopností.

  Dalším faktorem, kterým je třeba se zabývat, je prokazování znalostí, které souvisejí s uskutečňovanou činností léčitele. Jeví se jako nutné, aby léčitel při určitých disciplinách byl schopen prokázat svoje znalosti - např. léčitelská diagnostika vyžaduje znalosti anatomické. Na druhé straně jsou některé discipliny (duchovní léčitelé), kdy znalosti lidského těla nejsou potřebné.

  Návrh Josefa Zentricha na zřízení univerzity alternativních léčitelských umění považujeme za velice podnětný, avšak každý léčitel by se měl sám svobodně rozhodnout, kterou disciplinu bude chtít studovat a v žádném případě vykonávání léčitelské činnosti by nemělo být závislé na absolvování této univerzity.
  Nicméně považujeme za nutné, abychom se dohodli na stanovení minima znalostí, které léčitel pro svou léčitelskou činnost potřebuje.

  Proto žádáme všechny, kterým zasíláme tento podnět k zamyšlení, pomozte najít společné postupy. Při svém zamyšlení Vás prosíme, zaměřte se i na další aspekty (např. stanovení léčitelského kodexu, stavu léčitelství v zemích EU a jinde ve světě atd.). Současně doporučujeme dodržovat zásadu, že každý léčitel zodpovídá za svoji činnost sám a ne nějaká organizace.

  Prosíme Vás o zaslání připomínek a námětů na adresu: ČEPES, Ing. V. Bažant, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

  Po zpracování všech námětů hodláme zúčastněné seznámit s konečným návrhem a případně vyvolat společná jednání pravděpodobně hned po prázdninách.
  Vedení ČEPES souhlasí se zveřejněním tohoto dokumentu za podmínek, že tento text nebude upravován nebo krácen bez předchozí konzultace s vedením ČEPES.


  Vedení ČEPES

 • Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
  Diskuze ke článku
  Přidat komentář

  Komentáře (82)

  • Obrázek uživatele Standa
   Standa (anonym)

   Zdravim Vás. Stále se hovorí o rakovině.Jestě jsem však nezaznamenal co to vlastně je. Je to jednoduché až triviální. Mechanismus lidského těla se dostal do stavu své neschopnosti samostatně a v souladu se zákonitostmi pohybu energie v těle dále pracovat. Tělo není schopno přijímanou potravu správně rozkládat a vyuřívat. Neumí přebytky stravy řádně vylučovat. Samo sebe zanáší toxiny a samosebe likviduje.Je pravda že každé tělo má své dimenze a každého z nás svým způsobem čeká rozklad. Lidské tělo má několik obranných linií a jde jen o to jak se s nimni zachází. Osobně mám vyzkoušeno, že práce s těmito liniemi je možná. Vyžaduje však přísný dietetický reřim, ochotu pozřívat i nepopulární bylinkové čaje a podrobit se spolupráci s tělem ve smyslu pravidelně chodit na cyklus masáží, které tělo otvírají a navozují správný regenerační proces. Jinak dále řečeno každá akce přináší reakci, a někdy i takovou, že člověk ulehne do postele a těž ce se potí a potí, až vše vypotí. Všechny toxiny musí z těla ven a místo nich musí tělo vytvořit zdravou tkáň. Jinak to ani nejde . A kdo toto nepochopí tak ať se na MNE NEZLOBÍ, kdo nepochopí jak funguje lidské tělo tak ten musí zákonitě z kola ven.A nepomůže mu žádný byť sebelepší léčitel nebo doktor. Ani západní pilulky či zázračné čajíčky. Tělo je prostě nestráví. A operace jakéhokoliv zypu. V daném okamřiku řeší jen krize, a mnohdy stejně i ve stavu ůplného kolapsu těla. Tak kde je rovina zdravého rozumu o lidském těle. V současné době je to jen hra o peníze, těžký byznys a člověka jako takového vůbec nejde. Ten je naprospoto mimo hru a jen tupě zírá co se vlastně děje. Dnes vím že i mdicína, a hlavně ona dělá fatální chybu v tom, že člověka jen dělí na kousky, jednotlivé části a celek jí utíká. Jejda to se živí lidí.A jak jim to všem jde. A Abych byl upřímný. Je pravdou že věda pokročila. Chybí mi však prevence a odhalování neduhů již v počátku živoza jako takového. Jen si kladu otázku? Kdo umí co? Jsme všichni tak hloupý? Jen mám pocit, že jsme moc daleko od přírody. Ta novodobá chemie nás stejně jednou všechny zničí. Zdraví Vás srdečně STANDA

   Říj 20, 2008
  • Obrázek uživatele jindřich
   jindřich (anonym)

   Žádný léčitel nedělá zázraky a nemá zázračné schopnosti.Má dané,jakou nemoc a stádium nemoci zvládne.Stoprocentní úspěšnost neexistuje.

   Lis 11, 2008
  • Obrázek uživatele Jans
   Jans (anonym)

   Zdravím. Nádor je ve skutečnosti obranný systém lidského těla. Být zdráv a žít bez nádorů, CFS a jiných žávažných nemocí je až neuvěřitelně jednoduché. Poukazujem na podvodné léčitele a co drahé chemické léky, které neléčí? Při srazu spolužáků mi jeden oznámil "Já mám leukémii". "S toho si nic nedělej, to spravíme". Odpověděl jsem. Zpracoval jsem návod léčby, poslal poštou, poslechl a byl zdráv. Za půl roku volám "Stáňo, léčbu musíš opakovat. "Hele, já nemohu, sanita mě vozí na léčbu do nemocnice 100km, léčba je drahá". Neposlechl. Za 3 měsíce Stáňa zemřel na chronickou BL. Amen.

   Črv 01, 2009
  • Obrázek uživatele Jans
   Jans (anonym)

   Zdravím. Nádor je ve skutečnosti obranný systém lidského těla. Být zdráv a žít bez nádorů, CFS a jiných žávažných nemocí je až neuvěřitelně jednoduché. Poukazujem na podvodné léčitele a co drahé chemické léky, které neléčí? Při srazu spolužáků mi jeden oznámil "Já mám leukémii". "S toho si nic nedělej, to spravíme". Odpověděl jsem. Zpracoval jsem návod léčby, poslal poštou, poslechl a byl zdráv. Za půl roku volám "Stáňo, léčbu musíš opakovat. "Hele, já nemohu, sanita mě vozí na léčbu do nemocnice 100km, léčba je drahá". Neposlechl. Za 3 měsíce Stáňa zemřel na chronickou BL. Amen.

   Črv 01, 2009
  • Obrázek uživatele Petr
   Petr (anonym)

   Co je to za zmatky? Podle návodu léčby zaslaného poštou Stáňa *byl zdráv*, ale za půl roku bylo nutno *léčbu opakovat*. Tak byl zdráv nebo nebyl? Protože *neposlechl*, za 3 měsíce zemřel. Amen. Takové léčitele by měli soudně stíhat.

   Črv 01, 2009
  • Obrázek uživatele Josef
   Josef (anonym)

   Kazdy jen kritizuje ale nelogicky, polozme otazky Lečitelum ktere tvrdi ze sve schopnosti maji od boha či jezise, v tom pripadě musi byt silně věrici, to semnou bude souhlasit asi kazdy jinak by mu tu moc uzdravovat lidi i s tězkou nemoci buh či jezis nedal ale pokladam si otazku proč potom lečitele ktere jsou věrici a tvrdi ze sve schopnosti dostali od boha berou od nemocnych i tisice desetitisice peněz je to vubec etnicke i od těch chudych myslite ze opravdu buh by takovem lidem dal takove schopnosti aby se obohacovali a byli z některych milionari to at mě někdo vysvětli protoze ja jsem take věrici a muj otec je v současne době na tom moc spatně prodělal zastavu srdce i klinickou smrt a ma malou sanci napreziti s některima lečitelema jsem tele.hovoril ktere o sobě tvrdi ze dokazou zazraky nemozne ze jim tito schopnosti dal buh a co mě sdělili ze jim to je lito ze maji hodně pacientu ktere si zaplatili asi nemale a tučne finance myslite ze takovim by buh dal takove schopnosti samozrejmě nic neni zadarmo ale věrici lečitel ktere schopnosti dostal od boha by měl ponechat na pacientech co mu daji jako dar at uz to jsou finance copak jezis take bral za vylečeni nebo lečeni penize nebo majetky at mě tohle někdo vysvětli byl jeden lečitel a ten se jmenoval jindrich paseka ze svratouchu nad sazavou ktery dokazal zazraky a dochazeli k němu pro radu a i jako pacienti i doktori z fakultni Nemocnice Hradec Kralove at se optate ktereho koliv doktora kolem 50 let tak ho znali vsichni a jeho schopnosti uznavali věrim tomu ze za to ho buh v nebi odměnil za jeho laskavost nebot umrel na vyčerpani lečil lidi az 20 hod deně tak ze vubec prakticky nespa a vyčerpal se odevzdal se jen aby mnoha lidem zachranil zivoty a udělal z nich opět stasne to byl opravdovi věrici člověk a měl srdičko na pravem mistě dal prednost pred sebou raději pacientum jen aby je zachranil lečil je udajně ve sve garazi takoveho člověka si musi lide moc vazit je skoda ze jsem ho nepoznal osobně a chtěl jsem

   Feb 05, 2011
  • Obrázek uživatele Pavla
   Pavla (anonym)

   Ale je také trapné,když si lidé platí celý život pojistku u VZP a pak jim pomůže léčitel například srovnat záda a nahodit dráhy celého těla.A tomu předchází léčba lékaře a rehabilitace a jim to platí pojiťovna.Kolik stojí stát pak ty následující invalidní důchody. A co KAMENICKÁ ta to přece uměla.Tak laskavě ti co jim nevěříte je nedávejte do jednoho PYTLE.Vždyť jsou i lékaři lěčiteli.Zameťte si před vlastním prahem.

   Bře 01, 2011
  • Obrázek uživatele Miroslav Provod
   Miroslav Provod (anonym)

   Pan Pačan významu slova... Miroslav Provod - statická elektřina - nové poznatky Léčitelé - megalitické stavby - nové pojetí historie - nová energie V době, kdy Aristoteles obeznámil svět fyziky s novým pojmem „Éter“, byl tento fenomén již několik tisíciletí využíván. Éter je součástí energie, která v každé kultuře měla své pojmenování. Taoisté ji nazývali „Čchi“, Babyloňané „Ti“, Indové „Ódžas“, Japonci „Rei ki“, Hebrejci „Ruach“, Tibeťané „Šugs rlung“, védské náboženství „Prána“. O čtyři tisíce let později přidělil okultista Reichenbach prostorovému vyzařování životní energie jméno „Ód“. V mnoha případech novodobé historie, byla energie živé hmoty vyzařující do okolí označována jako „Magnetismus“. V průběhu empirického výzkumu jsem dospěl k poznatku, že veškeré energie dávných civilizací lze dát do souvislosti s dosud neznámými vlastnostmi statické elektřiny, které dále vysvětluji na http://www.miroslavprovod.com Následující tři články uvádím jako příklad tematického obsahu webových stránek. Jeruzalémský rybník Budování megalitických staveb s regulací energie vyplynulo pravděpodobně z poznatku, že uzdravovací procesy prostřednictvím menhirů, dolmenů, kromlechů a hliněných valů mohly být využívány pouze nepravidelně. Povětrnostní podmínky vytvářely různé průtoky vodních toků a tím i změny v hodnotách energetických složek. Regulací vodního průtoku bylo umožněno udržovat požadovanou energetickou hladinu a velká hmota stavby zajišťovala její stabilitu. Skutečnost, že ozdravné účinky vodních toků měly souvislost s jejich energetickou hodnotou, lze odvodit z provozu jeruzalémského rybníka. Rybník Bethesda v Jeruzalémě byl zčásti vytesán a částečně vystavěn ve vyschlém korytu potoka, které se naplňovalo vodou pouze za deště. Jeho rozměry byly asi 60x 80 m a byl 7 m hluboký. Rybník excentricky rozdělovala 6,5 m široká kamenná hráz, takže vznikl menší severní a o něco větší jižní rybník. Dvojitá nádrž byla na všech čtyřech stranách obklopena sloupovými halami, pátá hala byla postavena na dělící hrázi. Je předmětem dohadů kdo a kdy rybník postavil, ale předpokládá se, že byl pohanskou svatyní. Informace, která je zachycena na měděném plechu z třetí jeskyně v Kurmánu, naznačuje, jak známá byla tehdy tato svatyně, v níž docházelo k zázračným uzdravením. Důležitá a pozoruhodná je okolnost, že Janovo evangelium (J 5,2) zde prozrazuje autorovu výbornou znalost místních poměrů, kterou archeologie beze zbytku potvrdila. Jan ve zmíněném textu uvádí, že v pěti halách leželi nemocní a očekávali hnutí vody. Po naplnění rybníka čekali nemocní před koupelí „jistý čas až anděl upraví vodu“. Jeruzalémský rybník nebyl umístěn ve vyschlém korytu potoka náhodně. Kdyby jím neustále protékala voda, nebyl by k dispozici "jistý čas" na její úpravu. Voda, která po dešti zaplnila nádrže, měla nějakou energetickou hodnotu, která se postupně snižovala nebo se mohla také zvyšovat. Mohly zde být ještě další vlivy, které přispěly k energetické úpravě vody, jako např. zvýšená koncentrace energetických zón ve spolupůsobení s okolní horninou apod. Když voda nabyla optimální hodnotu, oznámil duchovní vůdce všem přítomným, že „anděl již vodu upravil“ a uzdravující koupel mohla začít. Okolí rybníka, zastavěné sloupovými halami pro čekající poutníky, nasvědčuje tomu, že voda skutečně ozdravný účinek měla, v opačném případě by poutníci k rybníku nedocházeli. Obelisky První obelisk byl pravděpodobně umístěn ve svatyni egyptského slunečního boha v Heliopoli. Později byly páry obelisků stavěny ke vchodu do jiných velkých staroegyptských chrámů. V období Staré Říše byly malé obelisky stavěny také před hroby, uplatnily se též v Babyloně a Asýrii. Jako architektonický prvek byly obelisky uplatněny v Evropě až v baroku. Z hlediska naší civilizace byly obelisky ve všech dobách považovány jako architektonický dekorativní prvek. Ve starém Egyptě měly obelisky hlavně význam energetický, fungovaly jako menhiry. V případě, že bylo nutné doplnit energetickou hmotu chrámu, prostřednictvím obelisků to bylo velice snadné. Obelisky lze tedy také považovat za regulační prvek. Lidé megalitické kultury využívali přírodní zákony, které naše civilizace poznala až v 19. století. Anglický fyzik Michael Faraday v roce 1824 objevil, mimo jiné také jev sání hrotem. Jeho funkce je popsána následovně: Přiblížíme-li kouli s hrotem k nabitému tělesu, stane se po určité době trvale elektrickou. Na hrotu se indukuje nesouhlasný náboj o velké plošné hustotě, takže elektrony z hrotu přecházejí na molekuly vzduchu, a tak vzniknou záporné ionty, které jsou přitahovány kladně nabitým tělesem, jehož náboj se tím zmenšuje, a na kouli s hrotem převládne náboj kladný. Děj se jeví tak, jako by hrot elektřinu z tělesa vysál, a proto se tomuto jevu říká sání hrotem. Na tomto jevu je založen Divišův hromosvod s mnoha ostrými hroty. Uvedený jev je od 19. století popisován v učebnicích, ale nikdo neměl ani tušení, že to funguje na všech umělých hrotech, které vyčnívají z povrchu zemského. Zjistil jsem to náhodou při prověřování informace o neobvyklém zavěšování zvonů. V 15. a 16. století bývaly zvony zavěšovány také opačně, než je obvyklé – srdcem nahoru. To bylo výhodné zvláště pro těžké zvony, které tak bylo snadné rozhoupat – zvon se rozhoupal vlastní vahou a v pohybu dále udržoval šlapáním. Protože tento způsob zavěšování byl v 17. století považován za nekatolický, na většině věží byly takto umístěné zvony zavěšeny srdcem dolů. Zdůvodnění "nekatolický" se mi jevilo málo přesvědčivé pro množství pracných rekonstrukcí, zejména když se to netýkalo zvukového efektu a zavěšení nebylo viditelné. Abych se přesvědčil, jaký mohl být jiný důvod pro změnu v zavěšení zvonů, rozhodl jsem se celou věc prověřit. Výsledek se dostavil rychleji, než jsem očekával, k důvodu nekatolický je nutné přidat důvod energetický. Jako maketu věže jsem použil jeden metr vysoký mramorový šestihran o hmotnosti asi 200 kg a postavil jsem jej do energetické zóny. Pro přehlednost nebudu jeho energetickou hodnotu konkretizovat a označím ji jako základní. Bronzový odlitek zvonu o hmotnosti 1,5 kg jsem umístil na maketu věže (srdcem dolů) a po krátké době se její základní hodnota zvětšila téměř na trojnásobek. Při umístění opačném, (srdcem nahoru) se základní hodnota věže zmenšila asi o 20%. Tento pokus jsem mnohokrát opakoval, vždy se stejným výsledkem. Hodnocením historických věžových staveb z energetického hlediska nelze začít jinak než v Babylóně. V centru každého babylónského města se nacházel posvátný okrsek s chrámy, královským palácem a věžovou stavbou, kterou nazývali zikkuratem. Největším zikkuratem byla Babylónská věž, postavená na základech devadesát metrů širokých, a devadesát metrů byla i výška této věže. Třicet tři metrů bylo vysoké první poschodí, osmnáct druhé, po šesti metrech třetí, čtvrté, páté a šesté. Patnáct metrů byl vysoký chrám babylónského boha Madruka, pokrytý zlatem. Uvnitř chrámu byla umístěna socha boha Madruka z ryzího zlata. Stavba věže byla ohrazena okružní zdí, o kterou se opíraly nejrůznější budovy sloužící kultovním účelům. Stavebním materiálem pro babylónské stavby byly nepálené cihly, v některých případech byly použity cihly vytvrzené chemickými procesy. Egyptské pyramidy se v podstatě vyznačují podobnými charakteristickými znaky – velkou hmotností a výškou. Vrcholy pyramid byly obloženy kovem. Pyramidy byly rovněž ohrazeny a v jejich blízkosti byly umístěny budovy sloužící kultovním účelům. První pyramida byla postavena z cihel, ale její tvar oproti babylonským věžím zajišťoval mnohem větší stabilitu. Stavitelé pravděpodobně pochopili, že babylonské věže byly budovány z cihel pouze z nedostatku vhodnějšího stavebního materiálu, a že kámen je ze statického i energetického hlediska lépe vyhovuje. Energetické zdůvodnění staveb ale vyvolává další otázku: Od koho Sumerové získali informace o energii hrotů, existovala Atlantida nebo má pravdu pan Daniken? Babylonské věže, pyramidy, menhiry, obelisky, hliněné valy a jakékoliv věže mají stejnou energetickou funkci, ve své hmotě shromažďují energii, kterou následně od nich přebírá hmota s menším energetickým potenciálem – včetně organismů. Na rozdíl od našich dávných předků si toho nejsme vědomi a budujeme stavby, které svým energetickým přepětím mohou negativně a plíživým způsobem ovlivňovat naše zdraví. Fyzika v době megalitů V průběhu více než dvaceti let jsem zrealizoval stovky experimentů, které byly ve většině případů motivovány snahou odhalit důvody a příčiny nedostatečně osvětlených a ne vždy přesvědčivě vysvětlených pracovních činností dávných civilizací. Při těchto pokusech jsem dospěl ke zjištění, že mnohé prehistorické pracovní aktivity zaniklých kultur byly evidentně motivovány snahou využít poznatky o atributech statické elektřiny. Ani v odborných publikacích jsem se nedozvěděl žádné informace o škále následně zjištěných vlastností statické elektřiny. Nelze tedy vyloučit, že ani do současnosti nebyly nikde publikované. Z tohoto důvodu připouštím, že by se mohlo jednat o zcela nové poznatky. Čtyři pravděpodobně dosud nepublikované vlastnosti statické elektřiny ukázaly na motiv realizace mnoha megalitických a sakrálních staveb. Bez spojitosti s těmito novými poznatky o vlastnostech statické elektřiny nebylo možné přesvědčivě a logicky vysvětlit mnohdy zdánlivě zbytečné stavební aktivity našich předků. Při odůvodňování vzniku mnoha staveb naší historie si historici i archeologové často vypomáhali všemohoucím souslovím "rituální", či "kalendářní důvod". Všichni badatelé, či vědci, kteří se "opovážili" spojovat vědomosti dávných kultur s novodobými fyzikálními poznatky o energiích, byly mnohdy v oboru všeobecně uznávanými kapacitami zesměšňováni a puncováni kacířským cejchem učebnicové nevědomosti. Předestřené čtyři vlastnosti statické elektřiny nejsou však ani zdaleka spásou pro všechny obtížně vysvětlitelné záhady naší historie. V některých případech nové poznatky o vlastnostech hmoty ve spojitosti s nábojem statické elektřiny umožňují vysvětlení stavebních záhad historie pouze částečně, což nám nepřímo napovídá, že dosud nezjištěných vlastností statické elektřiny, může být podstatně více. Je nade vší pochybnost, že při vysvětlování motivů vzniku mnoha složitějších, ale i těch nejjednodušších dávných staveb, dochází k nesprávné interpretaci některých částí historie. Je tedy nezbytné posuzovat logické důvody vzniku předmětných staveb v kontextu s novými fyzikálními poznatky, z čehož vyplyne fakt, že nevědomost, resp. "vědomost"zaniklých kultur předčila v mnoha sférách historie poznatky novodobé. "Rituální dogmata" bude nutno nahradit novými energetickými poznatky, čímž vytvoříme v některých historických etapách nejen reálný obraz vývoje světových kultur, ale také "odrazový můstek" pro další výzkum. Zde ale často vzniká již výše předestřená "vědecká" překážka, která mnohého zájemce o moderní výzkum odradí. Tou překážkou, která psychologicky svazuje myšlení mnoha po pravdě prahnoucích badatelů, jsou skeptici. Skeptici, ve snaze se zviditelnit, nelze-li toho dosáhnout na poli vědy jinak, zastávají funkci vědeckých inkvizitorů. Být skeptikem je velice snadné, na nové myšlenky lze paušálně odpovídat "Nelze posuzovat to, co nelze dát do souvislosti se známými skutečnostmi". Odmítají respektovat fakt, že všechna nová poznání se ve většině případů nacházely za mantinely známých skutečností. Zarmoutilo mne například, když skeptici v České Republice udělili bludný balvan Erichu von Danikenovi. I kdyby Daniken nepřinesl ve své tvorbě ani jednu zásadně převratnou myšlenku, učinil pro propagaci historie více, než všichni inkviziční skeptici dohromady. Daniken svým rozsáhlým dílem inspiroval ve světě statisíce badatelů - tisíce jiných si zásluhou jeho práce zvolili svůj životní badatelský obor. A v neposlední míře po staletí opomíjené Danikenem popsané historické památky v současnosti téměř praskají pod nátlakem zvědavých turistů ve švech. Daniken ve svých spisech dokonale a poutavě popsal megalitickou kulturu. Literární díla Ericha Danikana novými myšlenkami vysoce převyšují spisy jiných autorů, ve kterých se neustále opakují informace mnohokráte publikované. Prostudoval jsem všechny spisy Ericha Danikena a mohu konstatovat, že jsem získal více znalostí o megalitech, než bych získal osobní návštěvou míst, která popisuje. Podobných případů je více, nebudu se jimi zde zabývat, bludný balvan pro Ericha Danikena pokládám za křivdu nejvyšší. Skeptikům nemohlo vadit, jak pan Daniken popisuje megalitickou kulturu, pravděpodobně nesouhlasili pouze s jeho názorem, že ji nemohla vytvořit učebnicová civilizace, že dávné kultury získaly informace z vesmíru od kultur vyspělejších. A zde se nachází jablko sváru, skeptici uznávají současný výklad historie, pan Daniken, stejně jako logicky uvažující lidé, jej neuznává. Je přece lhostejné, odkud dávné kultury získaly informace, skutečnost je taková, že odněkud je získat musely. Názor pana Danikena, že dávné kultury mohly získat informace z vesmíru, nelze hodnotit jinak, než jako tvůrčí myšlenku. Případné pochybnosti o kosmonautech z jiných planet, mohou podněcovat k zamyšlení o jiných eventualitách. Podstatou v literárním díle pana Danikena není pouze získání zdroje informací, ale celá megalitická kultura. Reagovat na názor pana Danikena pouhým udělením bludného balvanu se jeví jako diletantsky neúrovňové. Od vědců veřejnost očekává, že své rozhodnutí vědecky a přesvědčivě zdůvodní. Pokud skeptici uvažují tak, že lidé budovali současně po celé Zemi statisíce megalitů jak je uvedeno v historii (pro účely rituální a kalendářní), pouze se tím kompromitují, stejně jako archeologové. Pokud nebude vysvětleno jakými nástroji byla opracována nejtvrdší hornina diorit, pokud nebude experimentem prokázáno, že lze lidskou silou a tažnými lany přesunout celistvý blok horniny o hmotnosti jednoho tisíce tun na vzdálenost dva kilometry, pokud nebude vysvětleno, jakým způsobem lidé mezi sebou komunikovali, když ve stejné době po celé Zemi budovali megalitické stavby zcela stejného druhu, není možné úvahy pana Danikena jednoznačně a kategoricky zpochybnit. V tomto případě dopadl zamýšlený předpoklad skeptiků přesně naopak. Udělením bludného balvanu Erichu von Danikenovi docílili stavu, že veřejnost začala o soudnosti skeptiků pochybovat. Nová poznání o statické elektřině, která vyplynula z výzkumu megalitů, se jeví jako velká nápověda nejen pro výzkum dávných kultur, ale také pro více dalších oborů. Navíc lze očekávat další poznatky o neznámých vlastnostech statické elektřiny. Další desítky článků s touto tématikou naleznete na, www.miroslavprovod.com po kliknutí na českou vlajku 2011-07-22 Miroslav Provod (81) centrum11@volny.cz

   Črv 22, 2011
  • Obrázek uživatele !
   ! (anonym)

   Provod, nech se vyšetřit.

   Črv 22, 2011
  • Obrázek uživatele J.
   J. (anonym)

   Před čase se mi svěřila jedna pacientka, která měla žlučové kameny, že doktorům nevěří a jde k léčiteli. Blahem jsem nadskočila a čekala s jakou se vrátí. Vrátila se s tím, že léčitel jí mávnul před žlučníkem rukou a řekl, že kameny jsou pryč. Mávnul ještě jednou a odstranil ji navíc cystu na vaječníku. Dotyčná chtěla mít jistotu a tak si vynutila další vyšetření ultrazvukem. Ve žlučníku měla o jeden kámen víc a co zjistili gynekologové nevím. Stálo jí to naštěstí, jen dvě stovky. To, co nechápu, je drzost lidí, kteří něco takového vypustí z úst. Vždyť zaslouží zavřít, až budou černí. Jsou to obyčejní zloději a podvodníci. Etika je pro ně cizí, nepoznané slovo. Hnus.

   Črv 22, 2011
  • Obrázek uživatele !
   ! (anonym)

   "Léčitelé" jsou podvodníci, kteří hyenizují na neštěstí druhých. Buhužel naše zákony to nezakazují, a tak spousta zoufalců nebo blbců solí peníze za pochybnou psychoterapii, která jim stejně nepomůže.

   Črv 24, 2011
  • Obrázek uživatele Kesss
   Kesss (anonym)

   léčitelé, neboli...Ach Bože, nechápu jak v dnešní "pokročilé" době jsou lidé více zaostalejší než byli dříve. Lidé kteří léčitelé a vše s tímto tak jednoznačně zavrhují tomu se jen směju. Je vidět že nic nevíte. Nebudu tady ani nikoho přesvědčovat. Jsem normální holka žijící normální život, nejsem vegetariánka, neodsuzuju klasickou medicínu i když mi jen ublížila a zachránila mě alternativní medicína. Neodsuzuju a neupínám se na nic. Tyto dva směry by měly jít v ruku v ruce. Ani nevím jestli mám přát lidem jako jste vy, aby jste zažili co je to energie, protože bysme mohli skončit taky celkem blbě. Ne všichni léčité jsou poctiví - to je odraz naší doby - ALE BOŽE MUJ DOKTOŘI ZKORUMPOVÁNÍ NEJSOU??? pardon!!! přála bych Vám nahlédnout co se děje v medicíně a co nevíte :))))

   Srp 22, 2011
  • Obrázek uživatele petr
   petr (anonym)

   znáte někdo mistra reiki Tomáše Brože? Žena u něj byla na přednášce, pak na základě jeho "blábolů" se nechala zasvětit. Cena 1300,- výsledky NULA - jen manželka totálně zblázněná. Certifikát už 3 týdny po zasvěcení nedostala. ˇučtenka není psaná na "zasvěcení", ale na Kurs Reiki, takže reklamovat nelze. Panáček ze víkend vydělal 5200,- Teď ještě uvažuje o druhém stupni. Už fakt nevím co dělat.

   Pro 11, 2011
  • Obrázek uživatele ludovy liecitel
   ludovy liecitel (anonym)

   Rakovina sa vyliecit aj ludovym liecitelom, ale sa mi zda nie za 5-10 dni a ak je uz v zlom stadiu,neskoro tak asi nie,avsak Pacan a iny ludovy liecitelia ak tvrdia ze chemoterapia tiez nepomaha,ale prave zabija pacienta tak tiez maju v tom pravdu.chemoterapia je cista velmi silna chemia ktora zabija nie len nadory,ale aj vsetko ine takze ta totalne znici ako pacienta a keby si sa ozaj vyliecil z nadoru tak ti znicila ine ustrojenstvo a zomries v kratkej dobe na chorobu ineho organu v tvojom tele,alebo inu chorobu ako je rakovina,nemas to potom jedno??? Farmaceuticky priemysel si z vas roby tiez kazdy den prcu a vy mu tak verite.Dve baby vydu z lekarne a chvalia sa jedna druhej ake oni maju drahe lieky. HA-HA-HA,smeje sa farmaceutika. Mozno ten pan Pacan viac pomoze ako ta chemoterapia,aspon tym,ze ludi povzbudi vo vieru v nieco,alebo niekoho. Prajem vsetkym stastne a skore vyzdravenie???

   Čer 18, 2012
  • Obrázek uživatele Ruda
   Ruda (anonym)

   Musím konstatovat, že 99 procent léčitelů jsou sprostí podvodníci, kteří ždímou peníze ze zoufalých nemocných lidí.

   Pro 30, 2012
  • Obrázek uživatele Petr Volšík
   Petr Volšík (anonym)

   Je nezbytně nutné, aby spolu začali léčitelé a odborníci z dalších profesí (lékaři, psychologové) namísto válčení spolupracovat. Jedině jejich spolupráce může pacientům pomoci. Vím o čem mluvím, protže zároveň jsem z lékařské rodiny a zároveň mám určité léčitelské schopnosti, takže vím, že všechny poruchy spolu souvisejí a že léčit hardware aniž by se léčil zároveň software je jen půlka léčby která má jen dočasný účinek a naopak. Léčitelství není šarlatánstvím - je to využití elektromagnetického vlnění, které vyzařuje lidská nervová soustava a ve kterém je zakódován právě ten "software" - to už se dá dneska přesně změřit a diagnostikovat (např. na přístroji BICOM). Máme ty schopnosti všichni a všichni nevědomky to děláme 24 hodin denně, ale jak říkám, je nezbytná nutnost spolupráce mezi léčiteli, lékaři a psychology. Znám jednoho léčitele, který vsugeruje lidem s depresí, že jsou v pohodě a ukecá je, aby přestali brát antidepresiva - oni přestanou brát antidepresiva a onen léčitel si myslí jakej je borec - pacient se tři týdny cítí v pohodě a čtvrdý týden si hodí mašli. Z toho je jednoznačné, že léčitelství bez spolupráce s lékařem či psychologem opravdu může mít pro neinformovaného pacienta nemalá rizika. Zároveň tvrdím, že řadu obtíží "západní" medicína či psychologie bez spolupráce s léčiteli nevyřeší - některé potíže umí "západní" medicína jen kompenzovat a na některé je zcela krátká. Vše výše uvedené uvádím z vlastní zkušenosti a tvrdím, že je potřeba uzákonit, aby léčitel nezrazoval svého pacienta od docházení k normálnímu doktorovi či psychologovi a aby léčitel s pacientovým ošetřujícím lékařem spolupracoval a konzultoval svoje případné kroky a naopak, aby lékař a psycholog nejen toleroval ale i vítal, že pacient "normální" léčbu podporuje i jinak a napomáhal léčiteli - samozřejmě s výjimkou případů, kdy lékař shledá, že neschopný či nezkušený léčitel pacientovi nepomáhá, ale spíše škodí.

   Led 09, 2013
  • Obrázek uživatele Q.
   Q. (anonym)

   Je nezbytně nutné, aby...Proč by měli lékaři spolupracovat se skvadrou, jejíž značnou část tvoří podvodníci a zbytek psychotici postižení extrapotenčním bludem? Proč by měli skuteční odborníci pracující na základě faktů a postižitelní za jakoukoliv chybu spolupracovat s šarlatány bez zodpovědnosti a bez jediného skutečně prokazatelného úspěchu? Proč by si měli lékaři dobrovolně věšet na krk parazity?

   Led 09, 2013
  • Obrázek uživatele protože
   protože (anonym)

   Proč by měli lékaři...věci nejsou tak jednoduché. Mezi oběma skupinami, lékaři i léčiteli existují gauneři i slušní lidé, kterým záleží na člověku

   Led 09, 2013
  • Obrázek uživatele !
   ! (anonym)

   Dobré věci se prosadí samy, podvodníci musí za svoje uznání BOJOVAT (zřejmě s pacientem nebo s kým?)

   Led 10, 2013
  • Obrázek uživatele 999999
   999999 (anonym)

   Prečo sa nevytvorí nezávislá skúšobná komisia,ktorá vyskúša schopnosti takzvaných "liečiteľov".Ak uspeje,tak nech mu dajú certifikát o jeho schopnosti liečiť.Ak neuspeje,tak vstupenku do ústavu na preliečenie.

   Led 10, 2013
  • Obrázek uživatele vesničan
   vesničan (anonym)

   Proč by měli lékaři...bohužel i lékaři jsou podvodníci a vůbec nepracujete s fakty, příkladem může být např. chemoterapie,kdy je terapie prováděná jedem, takže už konečně přestaňte machrovat neboť toho moc neumíte, kdyby vám stát nepřihrával peníze, pak by jste se neměli ani jak živit, takže největším parazitem je doktor, který ví, že klientu např. chemo nepomůže, ale aby měl finanční prostředky, pak bude do pacientů valit cokoliv jen, aby se měl dobře. Utrpení pacientů mu nic neříká.

   Led 10, 2013
  • Obrázek uživatele Dalibor
   Dalibor (anonym)

   Chcel by som reagovať na...Migrénové bolesti hlavy většinou nikdo nevyléčí,na to musíte něco udělat sám,jde o cvičení na uvolnění krční páteře,od které tyto potíže vznikají, rád naučím a nebude Vás to stát ani korunu.

   Feb 11, 2013
  • Obrázek uživatele T
   T (anonym)

   Potlouct je všechny jako myši a je klid. Je to jen a jen výdělek na lidském neštěstí

   Feb 17, 2013
  • Obrázek uživatele majo
   majo (anonym)

   Naprosto s Vámi souhlasím a...ano byva na domasi v chatovej oblasti tam sa zasiva aj mna oklamal dobytok jeden obohacuje sa na chorych ludi obicajni podvodnik.

   Kvě 18, 2013
  • Obrázek uživatele Dalibor
   Dalibor (anonym)

   Doktori mi diagnostikovali...Co by ne,já znám taky člověka,který takové věci dokáže,dokonce spolupracuje s lékaři,protože jeho metoda opravdu funguje.Až mě něco takového potká,určitě se nesvěřím do rukou doktora.Dnes už dobře vím,že je víc metod,jak porazit rakovinu a chemoterapie mezi ně určitě nepatří.

   Kvě 18, 2013
  • Obrázek uživatele miro
   miro (anonym)

   vsetko zalezi na cloveku ako si veriale nigdi neponizujte ale postavte sa tvar tvarunie az povojne je kazdi generalsame hluposti pisete a nemate prvdu v nicom lebo pravda neegzustuje ale aj tak nemali bi tak pisat o liecitela lebo pravdu nemaju tak jak to neezstuje su ludia co maju vsebe hadoch preto budu si vimioslavat lebo su zaujati proti tomu a potom ukazu pravu tvar tak aki su veriaci su to satani ktori vedia n icit vsetko sa im vrati dakuijem

   Lis 18, 2013
  • Obrázek uživatele Dotaz
   Dotaz (anonym)

   V jakém jazyce je tato diskuse?

   Bře 11, 2014
  • Obrázek uživatele Katsumoto
   Katsumoto (anonym)

   V jakém jazyce je tato...myslím že to bude jazyk Maorčina :-D či?

   Bře 29, 2014
  • Obrázek uživatele diana
   diana (anonym)

   myslím že to bude jazyk...ten kto tu tak preklina nech sa tesi lebo na kazdeho pride vsetko sa vraca ked niekto druhemu praje zle tak praje zle sam sebe vsetko sa odraza bozie mlyni melu pomali ale isto ti co tak preklinas tebe sa ruky zaseknu aj ta smradlava papula pan bosko us stebov ma svoj plan lem vickaj potresta ta lem tomu daj cas na kazdeho ras pride ti blbecku ako mozes verit sylu v lieceni boha ked tak hnusne preklinas sy satan ako aj ten tvoj pačan ruka ruku myje vrana k vrane sada podajte sy ruky.

   Dub 23, 2014
  • Obrázek uživatele diana
   diana (anonym)

   takeho cloveka ktori pise sab...ten komentar o preklinani a otom ze sa to všetko vracia odosielateľovi patri tebe.a ešte niečo chod do školy a nauč sa pisat si trapny ubožiak.a ešte nieco to nieje zavysť voči pačanovi ale pravda ti tatar ved on oklamal aj kopu romov podviedol ich nenavidia ho.tak čo tu potom taraš o zavisťi a rasizme blazon boch ta najde zato ako prajes druim zle zapametaj sy ten kto inemu zle praje tomu sa to aj stane sa modli aby ti boch odpustil truľo.

   Dub 23, 2014
  • Obrázek uživatele Adolf
   Adolf (anonym)

   Na youtube si najděte Otec Kodet, také Otec Mareta a ti vám otevřou oči o léčitelích vesměs jsou léčitelé napojeni na zlé síly, které nejdou od Boha.

   Kvě 28, 2014
  • Obrázek uživatele j
   j (anonym)

   Píšete kraviny. Pokud někdo je opravdový léčitela a ne podvodník, ta schopnost je od Boha.

   Kvě 28, 2014
  • Obrázek uživatele Daša
   Daša (anonym)

   Píšete kraviny. Pokud...Pačan ty si blbec

   Zář 12, 2014
  • Obrázek uživatele Pipinko
   Pipinko (anonym)

   Pačan ty si blbecProč je blbec?

   Zář 13, 2014
  • Obrázek uživatele Q.
   Q. (anonym)

   Proč je blbec?Protože "opravdový léčitel" je něco jako "hranatý kruh" (v Eukleidovské metrice)?

   Zář 19, 2014
  • Obrázek uživatele magda
   magda (anonym)

   tibor pacan je osobnost doporucujem ho kazdemu kto veri a nema ziadne pochibnosti vjemu ten clovek mi pomohol a ma velku energiju narodil sa stim aja mu budem verit dokonca mokho zivota kebo ma ten clovek schopnosti a ma energiju presvecil som sa sam nebudem pocuvat ineho kim sa clovek nepresveci sam dakujem

   Lis 14, 2014
  • Obrázek uživatele milan
   milan (anonym)

   pani magdalena ja som tiez bola u pacana tibora a verim vam aj mne pomohol dakujem ze aspon jeden clovek ked je aj rom ze pomaha tak ludom ma velke schopnosti ma dar od boha dakujem mu za vsetko nech boch ho zehna

   Lis 14, 2014
  • Obrázek uživatele darinka
   darinka (anonym)

   kto uveri ten nech neveri tato skutocnost je zahal u pacana tibora je pravda ze pacan tibor pomaha ludom ale vsetko zalezi na neho daktorim ludom nasval nepomoze preto lebo nesu preneho zajimavita tak aspon viem ho posudit ja lebo ho poznam inak ako ostatni inac mozem povedat je to zajimavi clovek a ma velke schopnosti ale dakedi sa mu nechce ani liecit preto som tu napisala len to jak ho poznam ten clovek je vinimocni ama schopnosti liecit ale on sam vie ako fuguje svet a ludia aki su podla toho aj su uneho visledki vidi do cloveka atak zacne liecit a ako to sa nechame prekvapit dakujem

   Lis 14, 2014
  • Obrázek uživatele Lucka
   Lucka (anonym)

   Já se teda léčím bylinkama(alergie,ekzémy,PMS atd.),ale léčím se sama(výrobky firmy energy) a nemám s tím problém ,ale rakovina je vážná nemoc a to víte léčitel i lékař chce vydělat.Byla jsem u jednoho léčitele a šílený magor,takže nedoporučuji.

   Lis 18, 2014
  • Obrázek uživatele Zdeněk
   Zdeněk (anonym)

   Tento pátek pořádáme demonstraci za práva léčitelů. Trasa vede z václavského náměstí až k parlamentu. Více info na 605351203.

   Lis 18, 2014
  • Obrázek uživatele Zdeněk
   Zdeněk (anonym)

   Tento pátek pořádáme demonstraci za práva léčitelů. Trasa vede z václavského náměstí až k parlamentu. Více info na 605351203.

   Lis 18, 2014
  • Obrázek uživatele Zdeněk
   Zdeněk (anonym)

   Tento pátek pořádáme demonstraci za práva léčitelů. Trasa vede z václavského náměstí až k parlamentu. Více info na 605351203.

   Lis 18, 2014
  • Obrázek uživatele Zdeněk
   Zdeněk (anonym)

   Tento pátek pořádáme demonstraci za práva léčitelů. Trasa vede z václavského náměstí až k parlamentu. Více info na 605351203.

   Lis 18, 2014
  • Obrázek uživatele Zdeněk
   Zdeněk (anonym)

   Tento pátek pořádáme demonstraci za práva léčitelů. Trasa vede z václavského náměstí až k parlamentu. Více info na 605351203.

   Lis 18, 2014
  • Obrázek uživatele rudo
   rudo (anonym)

   najlepsi je ten ktori je ponizeni potom bude podviseni pacan tibor je znami liecitel jeho kazdi ponizuje a za dobro a jeho skutki boch mu dava silu a ludia tomu neveria co pisete o pacana tibora lebo pacan tibor je velmi dobri liecitel a uzdravuje a vela ludom pomohol dakujem

   Feb 03, 2015
  • Obrázek uživatele lida
   lida (anonym)

   volam sa lida trpela som nadorom creva mala som velke bolesti brucha preto som slubila panu pacanovi ak ma vilieci odmenim sa mu ale nemusi to bit finacne ale rosirim jeho schopnosti vsade lebo mi pomohol a toto sa neda zabudnut bolo to pred dvoma rokmi teraz sa citim dobre a zijem chvala bohu panu pacanovidakujem mu za vsetko

   Bře 02, 2015
  • Obrázek uživatele !
   ! (anonym)

   Myslím, že éra léčitelů už skončila. Většina lidí už konečně pochopila, že jde pouze v lepším případě o psychoterapii a v horším o podvod.

   Bře 03, 2015
  • Obrázek uživatele Těch
   Těch (anonym)

   kteří umějí opravdu léčit je pouze hrstka.Spousta lidiček toho zneužívá.

   Bře 03, 2015
  • Obrázek uživatele jitka
   jitka (anonym)

   Ale je také...Vazeny pane je me lito vaseho tatinka ,,ale jen vam piši a chci napsat svuj nazor na dotaz toho ze lečitel by mel delat kdyz to ma dar od Pana Boha za darmo ano kdyby fungovalo to ze mohu zaplatit svičky ,eletriku,mydlo ,a ostatni co potrebujete na praci z lidma,,dobry lečitel v prvni rade nema na starosti penize ale zdravi cloveka to je jeda vec a tym ze dojde k vam vy snim pacujete i na dale a z praktickeho hlediskase vas zepam vy by jste dal svou chalupu lidem ,kde mate stale otevrene???lidi se pohybuji po vasim dome pouzivajivase postele pouzivaji vasi toaletu a mydlo ručnik a ostatni ,,,udelal by jste to vy?????pro druhy a cizi a nemocny lidi????? asi ne protože toto je takzvane otrokem cizich nemocnych lidi,kteri hledaji pomoc uz tam kde doktori nejsou schopni nic udelat,,a tet lehl by jste si kdyby jste potreboval pomoct u nekoho do spinave postele ???na toto potebuji almuznu ktera je 20 eu a z tohoto musim ja i žit tak nevim ve vasich očich jestli bych prošla ,, ale jeste bych vam chtela napsat pujdete namasaz kde zaplatite maserovi 20 eu za hodinu tim to hasne,,lečitala obvolavate treba kazdy tyden a ten se musi na vas soustredit a td,, a venuje vam svuj čas ten nema pavo na nic ,,,,tet dobry lecitel neni k nikomu lhostejny kdyz mu je dovoleno lečit tak leči ale neudela zadny zazrak kdyz ten klient nebo pacient nechce a nebo mu neveri neni to jen čary mary fuk je to obrovska zodpovednost za zivot toho cloveka a delate z lidskym organismem ne ze šroubky nebo ze drevem ,,,vy by jste tak chtel žit ano vybrala jsem si tento život po druhe trpi stym me deti ma rodina vždy je neco nebo nekdo prednejsi ktery potrebuji pomoct než oni,,me deti me vnoučata ma rodina ale taky vi že kdyz neco se stane vždy me mužou duverovat a vi ze jim pomohu ,,,jsme lidi tak jak kazdy druhy tym ze mame taky osud nebo životni cestu nejsme horši nez druzi ,,bohuzel jsou nekteri co zneuživaji pacienty ke svemu obohaceni ale oni si sami vybrali to zle

   Kvě 17, 2015
  • Obrázek uživatele Radek
   Radek (anonym)

   Myslím, že éra léčitelů...Nedivím se, že máte takový názor. Bohužel, většina lecitelu,kartaru atp.neumí skoro nic většinu toho co člověku řeknou, si zjisti po přečtení jedné knihy a pár pokusech sám.Ale jsou lidé, kteří opravdu něco umí, a ti doplácí na podvodníky. Je to jako u jógy a podobných disciplín. V každém městě je řada učitelů, ale dle osobních zkušenosti je těch kvalitních v rámci celé republiky jen několik. Vím o čem mluvím. Dělám do toho celý život. Publicitu nechci. Jen reaguji.

   Kvě 17, 2015

  Stránky

  Přidat komentář

  Reklama

  Reklama