S léčením si můžete pomoci sami

Energetická medicína je holistická filosofie, která učí: "Jsem zodpovědný za své zdraví. Na jisté úrovni jsem se proto podílel na vzniku této nemoci. Mohu se podílet na jejím vyléčení, tím že vyléčím sebe sama neboli svoji emocionální, psychickou, fyzickou a duchovní bytost."

Vyléčení ovšem neznamená uzdravení z fyzické nemoci, které nastane, když jsme úspěšně zastavili nebo ukončili fyzický postup nemoci. Odstranění nemoci na fyzické úrovni však nemusí znamenat, že pominulo emocionální a psychické napětí, které bylo součástí této nemoci. V takovém případě je možné, a často pravděpodobné, že se nemoc znovu objeví.

Proces léčení v rovině fyzického těla je pasivní; to znamená, že pacient má sklon podrobit se předepsané léčbě, místo toho aby se aktivně postavil nemoci a opět nabyl zdraví. Léčení v pravém slova smyslu je naopak aktivní vnitřní proces, který zahrnuje přehodnocení vlastních postojů, vzpomínek a přesvědčení s cílem zbavit se všech negativních vzorců, které brání plnému emocionálnímu a duchovnímu uzdravení. Taková vnitřní "inventura" vede nevyhnutelně k přezkoumání vnějších poměrů a k snaze udělat takové změny v životě, které uvedou v činnost vůli -- vůli vidět a přijmout pravdy o vlastním životě a o tom, jak jsme užívali své energie, ale také vůli začít používat energii k vytváření lásky, sebeúcty a zdraví.

Jazyk konvenční medicíny zní více vojensky než jazyk energetické medicíny: "Pacienta napadl virus," nebo: "Nějaká substance narušila buněčnou tkáň a vyvolala zhoubný nádor." Konvenční medicína považuje pacienta za nevinnou -- nebo doslova bezbrannou -- oběť bezdůvodného útoku.

V konvenční léčbě pacient postupuje podle pokynů lékaře, na něhož tak přechází veškerá odpovědnost za léčení. Během takové léčby je jistě důležité vzít v úvahu skutečnost, zda pacient s lékařem spolupracuje, ale jeho postoj je vzhledem k tomuto procesu považován za bezvýznamný -- léky a chirurgické zákroky mají vykonat většinu práce. V holistických terapiích je naopak nezbytná pacientova ochota plně se podílet na úspěšném vyléčení.

Holistická a konvenční medicína zaujímají rozdílné postoje k síle: aktivní a pasivní. Konvenční léčba chemickými prostředky nevyžaduje žádnou vědomou účast ze strany pacienta, ale holistické techniky, jako je například vizualizace, umocňují aktivní přístup pacienta. Jinými slovy, dochází ke spojení energií mezi vědomím pacienta a léčivou schopností terapie a někdy také lékaře. Je-li člověk pasivní a odevzdaný, nemůže se plně vyléčit; může se uzdravit, ale nikdy se zcela nevypořádá s původem nemoci...

Naši připoutanost ke zdrojům síly neovládá mysl, nýbrž emocionální potřeby. Pascalův výrok, že "srdce má své důvody, které rozum nezná", dokonale vystihuje tuto dynamiku. Kořistníci docházejí ke zjištění, že je pro ně nesmírně obtížné používat vlastní intuici. Jejich sebeúcta je natolik závislá na názoru zdroje síly, že automaticky odmítají jakoukoli informaci, kterou jim jejich intuice předává. Čistá intuice vyžaduje, abychom byli schopni respektovat své vlastní vjemy. Jestliže potřebujete, aby vám vaše vjemy schválila další osoba, výrazně zasahujete do schopnosti intuitivního poznání.

Vzhledem k tomu, že léčení je nepřenosné, představuje pro kořistníky mnohem náročnější úkol než pro lidi, kteří mají vědomí aktivní síly. Léčení je především individuální úkol. Nikdo se nemůže vyléčit za jiného člověka. Můžeme samozřejmě pomoci ostatním, ale nikdo nemůže někomu za jiného člověka odpustit. Stejně tak nikdo z nás nemůže zařídit, aby se někdo jiný zbavil bolestivých vzpomínek nebo zážitků, které potřebuje uvolnit, aby se mohl vyléčit. Pasivní síla je ze své podstaty závislá na vnějším zdroji, a proto působí proti úsilí celého kořistníkova biologického organismu oprostit se ode všeho, co z něj vysává energii. Kořistníci jsou prakticky naprogramováni na konvenční léčbu, což nemusí být vždy špatné, protože zůstávají-li pasivní, je to pro ně nejvhodnější způsob léčení.


Zdroj: Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčen. Nakladatelství DharmaGaia

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (2)

 • Obrázek uživatele Martina H.
  Martina H. (anonym)

  Jenže lidé nechtějí mít zodpovědnost za své zdraví, jsou nedůslední, k čemuž je špatně odmalička vedou rodiny ve výchově. Také tato společnost je tlačí - výkony, žádné marodění atp. Kdo této "černé magii" podlehne, je společností pohlcený a pomalu ničený.

  Říj 14, 2005
 • Obrázek uživatele coroner
  coroner (anonym)

  V článku se často objevuje v souvislosti se zdravím pojem intuice, což ovšem v dnešní době není tak zcela samozřejmá věc, kterou by byl "obdařen" každý. Většina lidí v postmoderní společnosti nemá intuici prakticky žádnou, když pomineme tu materiální, uměle vytvořenou, která spočívá např. v tom, že včas prodáme akcie firem, které jsou před krachem. Z hlediska zdraví je i dnešní intuice do značné míry poplatná tomu, co se pravidelně objevuje v televizní reklamě. Řekl bych, že skutečná intuice vzniká teprve v těsném sepětí člověka s přírodou, kdy se člověk stává její součástí. To dnes už skoro nikde na světě "nehrozí". Rodina dnes zaznamenává ve vyspělých zemích totální úpadek, protože parametry společností jsou nastaveny tak, že rodina představuje zbytečnou zdržovačku v kariérním rozletu. Otázkou také je, zda v tomto ohledu zmůže ještě něco školství, protože to je dnes také poněkud mimo. Holistická medicína lidstvo asi také zrovna nespasí, protože ji provozují převážně lidé, kteří jsou zase většinou bez intuice, mají špatné informace, ...nebo obojí.

  Říj 14, 2005

Přidat komentář

Reklama

Reklama