Krev je vzácný dar - Solidarita zdravého s nemocným

Aplikace krevní transfuze je mnohdy nezbytná pro záchranu zdraví a života – po těžkých úrazech, při léčbě otrav, nádorových onemocněních, při řadě operací. Na aplikaci krve nebo jejích složek jsou celoživotně odkázáni lidé s nemocemi krve. Z krve se vyrábějí léčiva nezbytná pro nemocné s poruchami srážlivosti krve, k léčení poruch obranyschopnosti i popálenin.

Správné darování krve je dobrovolné bezplatné a bezpříspěvkové. Každý by si měl uvědomit, že se sám může stát pacientem. Darování krve by mělo být formou solidarity zdravého s nemocným. V rámci získávání nových dárců je potřeba neustále intenzivně komunikovat s potenciálními klienty, vychovávat mládež k dárcovství, apelovat na společenskou zodpovědnost každého jedince.

Každý, kdo někdy dostal darovanou krev, některou její složku nebo léčivo z ní vyrobené, by měl alespoň v duchu poděkovat těm, kteří nezištně pomáhají a nikdy se nedozví, komu a jak jejich dar pomohl. Každý, komu to umožňuje zdravotní stav, by měl darovat krev, a pomoci tak někomu jinému. Nikdo neví, kdy bude krev sám nebo někdo z jeho blízkých potřebovat, a nemůže automaticky spoléhat, že lékaři budou mít vhodnou krev k dispozici.

V České republice se ročně provede 410–420 tisíc odběrů krve. Toto množství odpovídá doporučení, které uvádí 45 odběrů na 1 tisíc obyvatel za rok, odebraná krev pokrývá potřebu krve ve zdravotnických zařízeních. Obecně platí, že čím rozvinutější země (a zdravotnictví), tím větší ochota jejích obyvatel k bezpříspěvkovému dárcovství. V roce 2017 registrovala zdravotnická zařízení v ČR transfuzní služby bezmála 248 tisíc dárců. K dosažení doporučovaného počtu dárců registrovaných v zařízeních transfuzní služby, tj. 4–6 dárců na 100 obyvatel, chybí 170 tisíc dárců. V roce 2017 přišlo do zařízení transfuzní služby 27 378 nových dárců krve, oproti roku 2016 se ale registrovaný počet dárců zvedl jen o 11 581 dárců. Problém tedy není v množství darované krve, ale v počtu dárců – na jednoho dárce připadá více odběrů, než by bylo optimální.

MUDr. Jaroslav Hornych
Programové oddělení Úřadu Českého červeného kříže

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama