Kontraindikace (nevhodnost) saunování

Platí zejména pro každé akutní či akutně zhoršené chronické onemocnění.

K usnadnění rozhodnutí, zda se saunovat, či ne, pomůže tradiční finské úsloví: "Kdo do sauny dojde, ten ji také snese." Zdravotní stav těch, kteří už nemohou ani chodit, je přesným ukazatelem vhodnosti či nevhodnosti saunování. Ovšem s jedinou výjimkou - tou je akutní lumbago (ustřel, "houser"), kdy postiženého musí do saunové lázně donést, aby z ní pak mohl vyjít sám.

Absolutní kontraindikace (nevhodnost) saunování platí především pro:

 • dekompenzaci (těžké formy nedostatečnosti) srdce (podle klasifikace NYHA III);
 • vysoký krevní tlak s postižením ledvin, léky těžko ovlivnitelný;
 • tepenné blokády (aterosklerotické) s trofickými změnami regionu pod blokádou;
 • srdeční arytmii, podmíněnou poškozením cév a nervových vláken převádějících rytmické impulzy srdečnímu svalu komor z bioelektrických uzlů v srdeční předsíni;
 • onemocnění srdce se zvýšeným odporem v plicním oběhu (následek zúžení dvoj-cípé chlopně, ale i CHOPN);
 • akutní zánět žil;
 • zánětlivá onemocnění vnitřních orgánů (jater, ledvin, slinivky aj.); 5 zhoubné nádory;
 • ischemickou chorobu mozku s projevy poruch prokrvení mozku; I epilepsii nereagující na léky;
 • nevyléčenou tuberkulózu;
 • akutní infekty horních i dolních dýchacích cest;
 • akutní zánětlivá stadia revmatických onemocnění.

  Mezi nutnou kontraindikaci patří kouření v průběhu saunování, a to kvůli tomu, že zvýšené prokrvení sliznic během saunování a ještě krátce po něm vede k vyššímu proniknutí nikotinu a jiných škodlivin do dýchacích cest. Dlouhodobá inhalace dehtových látek se počítá k sebepoškozujícím příčinám chorob dýchacích cest (od bron-chitid ke karcinomu plic).To se týká i nikotinu, který ochrnuje řasinkový epitel sliznic průdušek, takže vniknuvší škodliviny nemohou být v dostatečné míře vykašlány. Navíc způsobuje zužování cév životně důležitých orgánů a vede ke zvýšení krevního tlaku, k infarktu myokardu, mozkové příhodě, tzv. kuřácké noze.

  Relativní kontraindikace přicházejí v úvahu u chronicky nemocných. Dnes se již ví, že saunování nijak nebrání průběhu řady chronických onemocnění, ba naopak může přispět kjeho zlepšení. Vzhledem k častému zájmu veřejnosti uvádím indikace u chorob těch tělních systémů, které byly ověřeny. Saunovou lázeň nelze považovat za kauzální léčebný prostředek systémových onemocnění, ostatně jako všechny další fyzikální metody, ale je jí možno využít k ovlivnění některých funkčních obtíží. Týká se to především nespecifických chronických systémových onemocnění.

  Zdroj: Antonín Mikolášek - Saunováním ke zdraví, nakladatelství Era

   

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související produkty na 001shop.cz: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama