Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Terapie jmelím

Terapie jmelím je v Německu nejčastěji využívanou komplementární onkologickou metodou. Je realizována standardizovanými extrakty v rámci antroposofického terapeutického směru nebo prostřednictvím fytoterapeutických extraktů (Mistellektin -I/ML -I -standardizovaný).

I s ohledem na požadavky vědecky založené medicíny můžeme říci, že experimentální a předklinické výzkumy antroposofi ckých a fytoterapeutických výtažků z jmelí (ML -I -standardizovaný), případně z jejich jednotlivých složek (mimo jiné přírodní ML -I; ML -II; ML -III; rekombinovaný ML) jsou na velmi pokročilé a vysoké úrovni.
Protinádorové a antimetastatické účinky
Jeden pracovní tým v roce 1997 zveřejnil data z laboratorních výzkumů u krys, která naznačují možná rizika terapie jmelím:
o mistellektin, případně cytokiny (zvláště potom interleukin -6) indukují v laboratorních podmínkách proliferaci nádorových buněk;
o předklinické údaje získané v přirozených podmínkách poukazují na zvýšenou agresivitu chemicky indukovaného nádoru močového měchýře u krys.
Vědecká relevance těchto údajů je však sporná, protože:
o laboratorní testy a výzkumy se zvířaty neodpovídají klinické situaci u člověka;
o další pracovní týmy nepotvrdily v laboratorních podmínkách proliferaci nádorových buněk ani uvolňování interleukinu -6, ani v přirozených podmínkách zvýšený růst nebo zvýšenou tendenci k metastázám u daného tumoru nebo jiných tumorů typických pro myši.
A v mnoha výzkumech tumorů různého druhu typických pro myši byly potvrzeny signifi kantní protinádorové a antimetastatické účinky standardizovaných a normovaných výtažků ze jmelí.
Reaktivace imunitního systému
Studie EBM stupně I a II dokazují (a to zejména u pacientek s rakovinou prsu), že při aplikaci standardizovaných výtažků ze jmelí dochází ke zmírnění vedlejších účinků standardní onkologické léčby (a tím i ke zvýšení kvality života) a rovněž k reprodukovatelnému znovunastolení imunity a k její stimulaci (viz tabulka 1.3).
Nařízení týkající se preparátů ze jmelí
Vzhledem k relevanci studií standardizované terapie jmelím zapsal Společný spolkový výbor (nejvyšší grémium německé lékařské samosprávy) tyto preparáty do seznamu léčiv používaných ve smluvních lékařských zařízeních (v rámci směrnice týkající se léčiv; AMR). Oficiální stanovisko z roku 2004 zní:
„Existují studie prokazující zlepšení kvality života prostřednictvím terapie jmelím, které při fytoterapeutickém zpracování přinášejí dostatek důkazů pro to, aby byly ohodnoceny kladně.“
Vzhledem k tomu jsou fytoterapeutické preparáty ze jmelí (ML -I standardizované) podle čísla 16.4 AMR zařazeny do seznamu léčiv, které je možno předepisovat v rámci paliativní terapie maligních nádorů za účelem zlepšení kvality života.
Antroposofické preparáty ze jmelí mohou být podle čísla 16.5 AMR předepisovány u indikace „maligní nádor“ s ohledem na jejich schválení v souladu s terapeutickým standardem tohoto „zvláštního terapeutického směru“.
Studie a hodnocení EBM
S ohledem na doložené studie, které se zabývají terapií fytoterapeutickými (ML- -I) a antroposofickými standardizovanými preparáty ze jmelí a v souladu s Ge- -BA (Der Gemeinsame Bundesausschuss ) je tato komplementární onkologická metoda považována za podloženou (EBM):
o ke zlepšení kvality života mimo jiné prostřednictvím zmírnění nežádoucích vedlejších účinků chemoterapie a ozařování;
o a k vyrovnání imunosuprese po chemoterapii a ozařování.
Tip
Další informace o terapii jmelím naleznete např. v knihách autorů Kienle a Kiene:
Die Mistel in der Onkologie (Jmelí v onkologii) a Bopp: Die Mistel als Heilpfl anze in der Onkologie (Jmelí jako léčivá rostlina v onkologii).
Zdroj:  Psychoonkologie v praxi (Portál 2010)

Komentáře (3)

 • Obrázek uživatele Karel Novák
  Karel Novák (anonym)

  Onkologové jsou největší současní vrazi! Více lidí svou pseudoléčbou zabijí, než kolika lidem pomohou. Již jsem takto přišel o dva blízké příbuzné. Průběh je vždy stejný. Řeknou ti, že nádor je v počátečním stádiu vývoje. Odoperují ho, nebo ozařují, a pak ti řeknou, že dají pár kol tzv. zajišťovací chemoterapie. To proto abys jim na tu jejich pseudoléčbu kývl. Když toto proděláš a řádně tě to již zdravotně podlomí, tak ti řeknou, že "léčba" se nevyvíjí podle předpokladu, a že musí přidat další kola chemo. A TÍM TĚ DORAZÍ.

  Říj 16, 2017
 • Obrázek uživatele .....
  ..... (anonym)

  Když jsou vrazi, tak proč je žádali o léčbu. Každý má možnost léčbu odmítnout.

  Říj 16, 2017
 • Obrázek uživatele to nic
  to nic (anonym)

  Když jsou vrazi, tak proč...to jenom debil spamuje diskuse.

  Říj 16, 2017

Přidat komentář

Reklama

Reklama