Reklama

Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Terapie jmelím

Terapie jmelím je v Německu nejčastěji využívanou komplementární onkologickou metodou. Je realizována standardizovanými extrakty v rámci antroposofického terapeutického směru nebo prostřednictvím fytoterapeutických extraktů (Mistellektin -I/ML -I -standardizovaný).

I s ohledem na požadavky vědecky založené medicíny můžeme říci, že experimentální a předklinické výzkumy antroposofi ckých a fytoterapeutických výtažků z jmelí (ML -I -standardizovaný), případně z jejich jednotlivých složek (mimo jiné přírodní ML -I; ML -II; ML -III; rekombinovaný ML) jsou na velmi pokročilé a vysoké úrovni.

Protinádorové a antimetastatické účinky

Jeden pracovní tým v roce 1997 zveřejnil data z laboratorních výzkumů u krys, která naznačují možná rizika terapie jmelím:

o mistellektin, případně cytokiny (zvláště potom interleukin -6) indukují v laboratorních podmínkách proliferaci nádorových buněk;

Reklama

o předklinické údaje získané v přirozených podmínkách poukazují na zvýšenou agresivitu chemicky indukovaného nádoru močového měchýře u krys.

Vědecká relevance těchto údajů je však sporná, protože:

o laboratorní testy a výzkumy se zvířaty neodpovídají klinické situaci u člověka;

o další pracovní týmy nepotvrdily v laboratorních podmínkách proliferaci nádorových buněk ani uvolňování interleukinu -6, ani v přirozených podmínkách zvýšený růst nebo zvýšenou tendenci k metastázám u daného tumoru nebo jiných tumorů typických pro myši.

A v mnoha výzkumech tumorů různého druhu typických pro myši byly potvrzeny signifi kantní protinádorové a antimetastatické účinky standardizovaných a normovaných výtažků ze jmelí.

Reaktivace imunitního systému

Studie EBM stupně I a II dokazují (a to zejména u pacientek s rakovinou prsu), že při aplikaci standardizovaných výtažků ze jmelí dochází ke zmírnění vedlejších účinků standardní onkologické léčby (a tím i ke zvýšení kvality života) a rovněž k reprodukovatelnému znovunastolení imunity a k její stimulaci (viz tabulka 1.3).

Nařízení týkající se preparátů ze jmelí

Vzhledem k relevanci studií standardizované terapie jmelím zapsal Společný spolkový výbor (nejvyšší grémium německé lékařské samosprávy) tyto preparáty do seznamu léčiv používaných ve smluvních lékařských zařízeních (v rámci směrnice týkající se léčiv; AMR). Oficiální stanovisko z roku 2004 zní:

„Existují studie prokazující zlepšení kvality života prostřednictvím terapie jmelím, které při fytoterapeutickém zpracování přinášejí dostatek důkazů pro to, aby byly ohodnoceny kladně.“

Vzhledem k tomu jsou fytoterapeutické preparáty ze jmelí (ML -I standardizované) podle čísla 16.4 AMR zařazeny do seznamu léčiv, které je možno předepisovat v rámci paliativní terapie maligních nádorů za účelem zlepšení kvality života.

Antroposofické preparáty ze jmelí mohou být podle čísla 16.5 AMR předepisovány u indikace „maligní nádor“ s ohledem na jejich schválení v souladu s terapeutickým standardem tohoto „zvláštního terapeutického směru“.

Studie a hodnocení EBM

S ohledem na doložené studie, které se zabývají terapií fytoterapeutickými (ML- -I) a antroposofickými standardizovanými preparáty ze jmelí a v souladu s Ge- -BA (Der Gemeinsame Bundesausschuss ) je tato komplementární onkologická metoda považována za podloženou (EBM):

o ke zlepšení kvality života mimo jiné prostřednictvím zmírnění nežádoucích vedlejších účinků chemoterapie a ozařování;

o a k vyrovnání imunosuprese po chemoterapii a ozařování.

Tip

Další informace o terapii jmelím naleznete např. v knihách autorů Kienle a Kiene:

Die Mistel in der Onkologie (Jmelí v onkologii) a Bopp: Die Mistel als Heilpfl anze in der Onkologie (Jmelí jako léčivá rostlina v onkologii).

Zdroj:  Psychoonkologie v praxi (Portál 2010)

Reklama

Komentáře

Karel Novák (Po, 16. 10. 2017 - 11:10)

Onkologové jsou největší současní vrazi!
Více lidí svou pseudoléčbou zabijí, než kolika lidem pomohou.
Již jsem takto přišel o dva blízké příbuzné.
Průběh je vždy stejný. Řeknou ti, že nádor je v počátečním stádiu vývoje. Odoperují ho, nebo ozařují, a pak ti řeknou, že dají pár kol tzv. zajišťovací chemoterapie. To proto abys jim na tu jejich pseudoléčbu kývl. Když toto proděláš a řádně tě to již zdravotně podlomí, tak ti řeknou, že "léčba" se nevyvíjí podle předpokladu, a že musí přidat další kola chemo. A TÍM TĚ DORAZÍ.
bohuš (St, 5. 12. 2018 - 14:12)
Anonyme, máš to trochu pošahaný v myšlenímjá jsem 9 roků po operaci rakoviny,pro 33 ozářkách a 6 terapiích a jsem v pohodě,asi mám silnou vůli tu na tom světě být a tak mi nebylo jak po ozářkách ani po chemošce špatně a jsem dnes v pohodě.Holt jak mi říkala lékařka když jsem šel domů" Když se vám bude chtít žít, tak jsme tu pomalu zbyteční" ale jestli to vzdáte,tak vám nepomůže ani 100 lékařů !!
..... (Po, 16. 10. 2017 - 11:10)
Když jsou vrazi, tak proč je žádali o léčbu. Každý má možnost léčbu odmítnout.
to nic (Po, 16. 10. 2017 - 12:10)
Když jsou vrazi, tak proč...to jenom debil spamuje diskuse.
Reklama