Reklama

Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Tělesná aktivita

Nedostatek pohybu představuje vedle nesprávné výživy zdravotně politický a ekonomicky velmi závažný problém současné společnosti, který je spoluodpovědný za různé civilizační choroby, mimo jiné i za nádorová onemocnění.

Sport, tedy individuálně uzpůsobená tělesná aktivita, plní především následující úkoly:

- Prevence: středně zátěžový vytrvalostní trénink může signifikantně snížit riziko vzniku nádorového onemocnění.

- Rehabilitace: obnovení tělesných funkcí, pohyblivosti, síly a vytrvalosti. Individuálně uzpůsobený středně zátěžový vytrvalostní trénink může po ukončení terapie mimo jiné:

- stabilizovat a případně i aktivovat imunitní, hormonální a srdeční systém;

Reklama

- zmírnit terapií indukovaný únavový syndrom;

- zlepšit psychické rozpoložení a kvalitu života;

- usnadnit, případně zlepšit psychosociální integraci;

- obnovit, případně stabilizovat pocit vlastní hodnoty.

Současné studie zabývající se prevencí a rehabilitací karcinomu prsu prostřednictvím sportu potvrzují pozitivní vliv středně zátěžového vytrvalostního tréninku.

První vědecky podložené údaje, které pocházejí z kontrolovaných studií (EBM stupeň I) týkajících se hodnoty a významu tělesné aktivity (sportu) pro pacienty s rakovinou v procesu chemoterapie a ozařování, dokumentují signifikantní snížení únavového syndromu, což koreluje se signifikantním zlepšením kvality života. Doporučuje se středně zátěžový vytrvalostní trénink

Podle doporučení Německého svazu sportovců přispívá sportovní aktivita k zachování, případně ke zlepšení fyzické, psychické a sociální výkonnosti. Středně zátěžový vytrvalostní trénink by měl probíhat výhradně v aerobní oblasti. Orientačně tomu odpovídá dosažení tepové frekvence 180 úderů za minutu minus věk v letech. Tréninková jednotka by měla trvat déle než 20 minut, protože kratší intervaly nejsou efektivní.

Tip

Poté co stanovíte pacientovu sportovní výkonnost, mu můžete doporučit např. dvakrát až třikrát týdně provozovat po dobu 30-60 minut středně zátěžový vytrvalostní trénink. Odpovídá to spotřebě zhruba 2000 kalorií týdně. 

Zdroj:  Psychoonkologie v praxi (Portál 2010)

Reklama

Komentáře

Reklama