Reklama

Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Psychoonkologická péče

V okamžiku stanovení a sdělení diagnózy se u pacientů s rakovinou objevuje značné množství psychických traumat a obtíží. Psychoonkologie je profesionální doprovázení a léčba psychických obtíží během nádorového onemocnění a po něm.

Účinnost v praxi využívaných psychoonkologických metod (redukujících individuální obtíže v tělesné, duševní a duchovní oblasti) ještě není zcela jednoznačně doložena. Doposud chybějí vědecky fundované klinické studie EBM stupně I nebo II, které by dokazovaly účinnost psychoonkologického doprovázení pacientů s rakovinou.

Na základě pilotních studií a kazuistik nicméně můžeme předpokládat velmi slibné účinky psychoonkologického poradenství, a to zejména u pacientek s karcinomem prsu. Jsou to např. tyto účinky:

o zlepšení psychosociální kompetence;

o odpovědnější jednání;

Reklama

o prodloužení doby bez recidivy nebo doby přežití.

Podle definice KV Nordrhein chápeme pod pojmem psychoonkologická péče „obnovení schopnosti postiženého jedince účastnit se profesního a sociálního života“. Psychoonkologická péče by měla být poskytována všem pacientům s rakovinou a měla by zahrnovat zejména na pacienta orientované (empatické) doprovázení během celého procesu.

Kdo potřebuje psychoonkologickou péči?

Zahájení psychoonkologické léčby je indikováno tehdy, pokud pacient vyjádří přání psychologického doprovázení nebo péče, případně pokud se v rámci nádorového onemocnění objeví tělesné nebo psychické obtíže. Psychoonkologická léčba by měla začít pokud možno co nejdříve po stanovení diagnózy, v případě potřeby však i po ukončení všech terapeutických opatření. To samozřejmě předpokládá, že jsou pacienti o psychoonkologických terapeutických metodách informováni tak, jak se to důsledně vyžaduje ve spolkové zemi Nordrhein -Westfallen v rámci DMP Karcinom prsu.

Psychoonkologická péče by měla být prováděna psychology nebo speciálně vyškolenými lékaři. Jaká forma psychoonkologické péče (např. rozhovory, relaxační cvičení, vizualizace) je pro daného pacienta nejvhodnější, musí být stanoveno individuálně a po dohodě s pacientem.

Jaké cíle je nutné sledovat?

Za terapeutické cíle psychoonkologického doprovázení pacientů s rakovinou jsou považovány:

o stabilizace a zlepšení psychické situace;

o rozpoznání, osvojení a využití obranných strategií;

o obnovení a zlepšení pocitu vlastní hodnoty;

o vyrovnání se s vlastním tělesným obrazem, tělesnými funkcemi a tělesnými pocity;

o zprostředkování strategií zvládání (zvládání krizí);

o zlepšení sociálních vztahů a aktivit, případně chování v rámci citových vazeb;

o posílení vlastní zodpovědnosti;

o podpora při hledání nového smyslu života, případně nových životních cílů.

Psychoonkologie v praxi (Portál 2010)

Reklama

Komentáře

tonca (Pá, 21. 1. 2011 - 18:01)
http://www.youtube.com/watch?v=PTrO-1CWylY
Reklama