Reklama

Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Enzymatická terapie

Bromelain a papain (surové výtažky z ananasu, případně z papáji) jsou rostlinné, proteolytické enzymy (tzv. cysteinové proteázy), jejichž léčivé účinky jsou známy již po mnoho tisíciletí. Přestože je účinnost jejich podstatných složek a základních mechanismů prozkoumána pouze částečně, jsou jejich protizánětlivé, antidematózní, antitrombotické a fi brinolytické účinky experimentálně a klinicky doloženy.

Rostlinné enzymy se v podobě monopreparátů (bromelain) nebo v podobě kombinovaných preparátů (v kombinaci s enzymy živočišného původu, jako je trypsin nebo chymotrypsin - v rámci systémové enzymatické terapie) využívají mimo jiné v komplementární onkologické terapii rakoviny prsu.

U definovaných proteolytických enzymů a enzymatických směsí byly prokázány experimentální a předklinické účinky, mimo jiné imunologická, protiinfekční, protinádorová a antimetastatická aktivita. V budoucnosti je ještě potřeba zajistit dobře zdokumentovaná sledování aplikace standardizovaných monoenzymů a enzymatických směsí, která by prokázala vliv této terapie na imunitu a kvalitu života (mimo jiné na zmírnění vedlejších účinků chemoterapie a ozařování). Tato sledování byla vědecky potvrzena prostřednictvím GEP (good epidemiological practise) kohortových studií (EBM stupeň II), které jsou Evropskou agenturou pro léčiva EMEA akceptovány jako důkaz jejich nezávadnosti a účinnosti.

U pacientů s kolorektálním karcinomem, pacientek s rakovinou prsu a pacientů s rakovinou krve komplementární terapie prostřednictvím enzymatické směsi (papain, trypsin, chymotrypsin) vede mimo jiné k signifikantnímu zlepšení kvality jejich života zmírněním nežádoucích vedlejších účinků chemoterapie a ozařování.

Studie a hodnocení EBM

Reklama

U podávání dávek standardizované enzymatické směsi papainu, trypsinu a chymotrypsinu v rámci komplementární léčby během chemoterapie a ozařování byla GEP kohortovými studiemi prokázána jejich nezávadnost a účinnost (EBM stupeň II).

U terapie proteolytickými monoenzymy (např. bromelain) či dalšími enzymatickými směsmi (např. bromelain, trypsin, chymotrypsin, pankreatin) jako komplementární onkologické metody zatím nemáme k dispozici validní data, která by prokazovala její účinnost. Terapeutické využití těchto proteolytických enzymů, které je podloženo studiemi EBM stupně III-IV může být vhodné v konkrétních případech u konkrétních pacientů. Dříve než bude možné tuto metodu všeobecně doporučit, je však nutné další testování v rámci relevantních studií.

Tip

Další informace o enzymatické terapii naleznete v knize autorů Wrba, Kleine a Miehlke: Systemische Enzymtherapie (Systemická enzymová terapie).

Zdroj:  Psychoonkologie v praxi (Portál 2010)

Reklama

Komentáře

Reklama