Vážení uživatelé - pracujeme na migraci do nového systému. Je možné, že může být web v některých chvílích pomalejší. Pokud se tak stane, omlouváme se a věříme, že se vám nová verze bude líbit. Děkujeme!

Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Dietetika a optimalizace výživy

Všechny dostupné výzkumy naznačují, že nevyvážená a nadměrná strava (např. příliš málo ovoce, zeleniny, obilných produktů a vlákniny; mnoho živočišného tuku, masa a alkoholu) může významnou měrnou přispívat ke vzniku nádorových onemocnění. Změna stravování a stravovacích zvyklostí může až o 30-40 % snížit četnost vzniku karcinomu.

Obecné výživové poradenství a optimalizace výživy, mimo jiné podle směrnic Německé společnosti pro výživu (DGE), se tedy jeví jako smysluplná prevence.

Přestože neexistuje takový výživový koncept, který by s jistotou dokázal zamezit vzniku rakoviny, a přestože jsou vědecky ověřené údaje týkající se vztahu rakoviny a výživy ještě neúplné, i tak můžeme sestavit určitá výživová pravidla, jejichž dodržování alespoň snižuje vznik nádorového onemocnění. Ovšem mechanismy, které jsou základem vztahu výživy a vzniku rakoviny jsou stále ještě předmětem výzkumu.

Ovoce a zelenina jako prevence rakoviny

Protirakovinotvorné účinky některých potravin, např. ovoce a zeleniny, nejsou pravděpodobně způsobeny určitými konkrétními látkami. Riziko vzniku rakoviny spíše ovlivňuje celkový stravovací vzorec, tedy výběr potravin, jejich příprava a množství. První výzkumy naznačují, že dochází ke sčítání efektů dosažených prostřednictvím jednotlivých součástí výživy, a tím ke snižování rizika vzniku rakoviny. O jaké relevantní účinné mechanismy se u člověka jedná stále ještě není jednoznačně vysvětleno.

Za možný faktor chránící před vznikem nádorového onemocnění je považována konzumace nejrůznějších látek, které se samozřejmě nacházejí i v potravinách, např. beta karotenu, vitaminů A, C a E, kyseliny listové, stopových prvků selenu a zinku, vláknin a rovněž definovaných sekundárních rostlinných látek, např. barviv nebo aromatických látek.

V tabulce 1. vidíte, které potraviny a látky podle současného stavu vědeckých poznatků snižují, nebo zvyšují riziko vzniku rakoviny.

Tip

Německý institut pro výzkum výživy sestavil obsáhlé pojednání „Výživa jako prevence rakoviny“. Zpráva se opírá o současné poznatky a byla zpracována s ohledem na podmínky v Německu. Zprávu si můžete zdarma stáhnout na internetové adrese .*

Dosažení optimálního stravování

Odborný přístup ke stravování pacientů s rakovinou představuje základní součást multimodálního onkologického konceptu terapie, protože adekvátní strava je zásadním předpokladem zachování přiměřeného zdravotního stavu a kvality života v průběhu (pokročilého) nádorového onemocnění. Pacientovo stravování má rovněž vliv na značné množství klinických parametrů, např. morbiditu, toleranci vůči terapii, míru vedlejších účinků a imunitu.

Přestože odborné výživové poradenství pacientů s rakovinou nemůže samo o sobě způsobit uzdravení nebo ovlivnit růst nádoru, může správná výživa, pokud je nasazena včas a důsledně, výrazně ovlivnit negativní klinické efekty způsobené právě nesprávným stravováním. Rovněž může dojít ke zlepšení individuálních podmínek (mimo jiné spolupráce při léčbě či dodržování optimálního času a dávkování indikované standardní terapie) a mohou být sníženy negativní vedlejší účinky terapie.

Stále znovu se setkáváme s tzv. „rakovinovými dietami“, jejichž vhodnost dokáže pacient sám pouze velmi těžko posoudit. Měli bychom se mít na pozoru, zejména pokud dieta garantuje stoprocentní prevenci nádorového onemocnění nebo pacientovo naprosté uzdravení. Z vědeckého pohledu nemůžeme jakékoli tyto „rakovinové diety“ doporučit, jelikož u nich není testována nezávadnost ani účinnost a mohly by tak být životu nebezpečné.

Zdroj:  Psychoonkologie v praxi (Portál 2010)

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama