Reklama

Mějte znovu zdravé srdce

Jediný systém svého druhu, jehož účinnost byla prokázána vědeckými metodami. Systém, který je s to zvrátit směr vývoje ischemické choroby srdeční bez užití medikamentů a chirurgických metod.

Poprvé jsem uvažoval o výzkumu ischemické choroby srdeční roku 1975, když jsem studoval medicínu na Baylor College v Houstonu. Roku 1977 jsem měl výsadu studovat u dr. Michaela DeBakeyho, jemuž jsem asistoval na operačním sále u operace koronárního bypassu. Jeho chirurgické umění bylo obdivuhodné, technologie působivá a okolnosti operace dramatické. Po nějaké době jsem však byl poněkud deprimován, když jsem si uvědomil omezení technického přístupu. Ten doslova a do písmene obchází (bypass znamená anglicky obchvat - pozn. překl.) příčiny problému. Uvědomil jsem si rozdíl mezi odkladem a skutečným léčením.

Chirurgie bypassů se pro mne stala metaforou pro nesprávný přístup k problému, kdy se skutečné příčiny ponechávají v skrytu. Provede se operace, pacientovy bolesti hrudníku obvykle ustoupí a lékař mu pak řekne, že byl vyléčen. Většina pacientů odejde domů a naváže na ten životní styl, který problém způsobil. Kouří, živí se stravou s vysokým obsahem tuků a cholesterolu, špatně zvládají stres a vedou sedavý život.

V té době bylo i ve vestibulu nemocnice několik automatů na cigarety a v tamní kavárně jste k jídlu mohli dostat skoro výhradně cheesburger, smaženou rybu a hranolky. V mnoha nemocnicích to platí i dnes. Někde dokonce udělili firmě McDonald's nebo Burger King koncesi k podnikání přímo uvnitř nemocnice (na Baylor College už dnes ovšem funguje vynikající restaurace, která vaří jídla s nízkým obsahem tuků). Před několika lety krmil dr. Robert Wissler, prvotřídní patolog z univerzity v Chicagu, paviány jídlem, které bylo v nemocnici podáváno pacientům. Paviáni onemocněli blokádami tepen.

Zamyslel jsem se: co by se stalo, kdyby pacienti začali měnit to, co se zdálo být příčinou jejich srdečního onemocnění? Šel jsem do knihovny a začal studovat. Našel jsem mnoho studií, které dokazovaly, že strava s vysokým obsahem tuků a cholesterolu působí vzestup hladiny cholesterolu v krvi a krevního tlaku, zatímco strava s nízkým obsahem týchž látek vyvolává její pokles. Epidemiologické studie zase dokazovaly, že vysoké hladiny cholesterolu v krvi zvyšují riziko vzniku ischemické choroby srdeční prakticky ve všech zemích na světě.

Reklama

Z jiných studií vyplývalo, že emoční stres zvyšuje krevní tlak a hladinu cholesterolu nezávisle na stravě. Na druhu stresu přitom nezáleží. Závodníci z 500 mil Indianopolis mají vyšší hladiny cholesterolu po závodě než před ním. Hladina cholesterolu daňových účetních je ve srovnání se zbytkem roku nejvyšší kolem 15. dubna. Studenti medicíny mají vyšší hladiny cholesterolu v průběhu zkoušek. A jiné studie zase ukazovaly, že techniky zvládání stresu mohou snížit hladinu cholesterolu a krevní tlak nezávisle na stravě. Dále jsem zjistil, že podle vědců kouření riziko srdečního onemocnění zvyšuje, pravidelné cvičení naopak přispívá k jeho snížení.

Každý výzkumník pracoval ve svém vlastním oboru, např. dr. Herbert Benson studoval meditaci, dr. Ralph Paffenbarger cvičení, dr. Frank Sacks výživu atd. Překvapující bylo, že se nikdo nezabýval komplexním programem úpravy životního stylu, který by užíval všechny tyto metody. Nikdo také nestudoval důsledky změny životního stylu ne pouze pro samotné rizikové faktory (cholesterol, krevní tlak), ale přímo pro vývoj ischemické choroby srdeční.

Jevilo se to jako vynikající příležitost. Proto jsem se roku 1977 rozhodl mezi druhým a třetím ročníkem medicíny studiu přerušit a realizovat malou pilotní studii s deseti pacienty, kteří by podstoupili tento kombinovaný program úpravy životního stylu. Ředitel nemocnice dr. Antonio Gotto mě velice podpořil a poskytl mi většinu přístrojů pro testy. Grant na podporu studie věnoval Franzheim Synergy Trust. Plaza Hotel v Houstonu nám na jeden měsíc dal k dispozici deset pokojů.

Jednou z výhod skutečnosti, že jsem studoval medicínu druhým rokem, bylo, že jsem neměl dostatek klinických zkušeností, a proto jsme neměl pocit beznaděje. Nevěděl jsem, že je "nemožné" zvrátit vývoj srdečního onemocnění, a proto jsem pacientům řekl, že by jim tenhle program mohl pomoci. Většina z nich se od svých lékařů do zvěděla, že jejich nemoc se může časem bud'stabilizovat, nebo zhoršit - to je tzv. přirozený vývoj onemocnění. Nevědomky jsem tedy mnoha z nich poprvé od okamžiku, kdy bylo jejich onemocnění diagnostikováno, ukázal naději.

Najít vhodné pacienty bylo těžké. Hledali jsme takové osoby, u nichž byla doložena ischemická choroba srdeční a bolesti na prsou, ale zároveň nepadlo rozhodnutí o bypassové operaci. V Houstonu se provádí víc bypassů než kdekoli jinde na světě. Většina pacientů s angiograficky prokázanou ischemickou chorobou srdeční a bolestmi hrudníku tedy samozřejmě podstoupila bypass. My jsme museli projít karty deseti tisíc pacientů, abychom nalezli alespoň stovku těch vhodných.

Nakonec jsme použili dobrovolníky. U všech pacientů došlo během měsíce programu k pozoruhodným změnám. Lidé, kteří trpěli nezvladatelnými bolestmi hrudníku i při minimálním úsilí - sprchování, holení, jemné sexuální aktivity, chůzi na krátkou vzdálenost, v zásadě přestali pociťovat bolest a byli schopni bez obtíží provádět všechny tyto aktivity. Ve většině případů došlo ke zlepšení během několika dnů. Mnozí z těch, kdo léta nemohli pracovat, se nyní mohli vrátit do práce na plný úvazek. Všichni udávali vzestup energie, méně deprese a větší pocit pohody.

Hladiny cholesterolu účastníků výrazně poklesly. Krevní tlak poklesl natolik, že jsme často museli snížit či úplně vysadit léky proti vysokému tlaku, které předtím užívali po mnoho let (a bylo jim řečeno, že to tak zůstane po celý zbytek života). Výkonnost všech stoupla.

Nejenže se většina účastníků cítila lépe, ale skutečně se zlepšil jejich zdravotní stav. Použili jsme tehdy nový test, thalliový sken, vynález nukleární medicíny, který dnes používá většina nemocnic. Jde o neinvazivní metodu (pň testu není narušena integrita tkání organizmu, na rozdíl např. od testů pomocí zavedeného katetru-pozn. překl.) stanovení průtoku krve srdeční tkání. Pomocí tohoto testu jsme prokázali, že u většiny pacientů došlo k výraznému zlepšení průtoku krve věnčitými tepnami, a to za pouhých třicet dní!

Dean Ornish, M. D.
Nakladatelství Pragma

Reklama

Komentáře

ida kozubová (Pá, 17. 8. 2007 - 12:08)
velmi zajímavý článek, jsem ráda, že jste jej zveřejnili
dozvěděla jsem se v něm spoustu užitečných informací, děkuji
Reklama