Reklama

Jak vznikají ledvinné kameny a jak se léčí

Hlavním úkolem ledvin je vylučování vody a přebytečných látek v těle (např. sodíku, draslíku, fosfátů nebo vápenatých iontů) a zplodin metabolizmu (např. kyseliny močové, močoviny, kreatininu). Všechny tyto odpadní látky jsou vylučovány močí. Mezi nejčastější onemocnění ledvin patří zánětlivá onemocnění, nádorová onemocnění, druhotná postižení ?při cukrovce a onemocnění ledvinovými kameny (urolitiáza).

Urolitiáza provází lidstvo celou jeho historií, v posledních dvou dekádách se však její výskyt zvyšuje(1). Prevalence urolitiázy se celosvětově pohybuje mezi 1,7-8 %(2, 3), v České republice je odhadována mezi 0,5-5,8 %(4), což znamená, že od narození do 70 let věku má každý jedinec 12% šanci onemocnět ledvinovými kameny. Velmi závažnou skutečností je recidivita tohoto onemocnění, která do jednoho roku od prvního výskytu ledvinového kamene je 10% ?a do deseti let již 50%(5). Urolitiáza postihujte všechny věkové skupiny včetně malých dětí, nejčastěji se vyskytuje mezi 20-40 lety a nad 60 let věku, více u mužů než u žen.

Ledvinové kameny pod lupou

Ledvinové kameny se vytváří ve chvíli, kdy minerály a další kamenotvorné látky v moči dosáhnou nerovnováhy nebo vyšší koncentrace a krystalizují. Většina krystalů je drobná ?a odchází močí bez problémů z těla ven. Za nepříznivých podmínek se však z krystalů vytvoří velké kameny, které mohou blokovat močové cesty, protože jimi prostě neprojdou. Následkem bývá silná bolest a je nezbytné lékařské ošetření.

Na tvorbě ledvinových kamenů se může podílet mnoho faktorů. K těm nejrizikovějším patří nedostatečný příjem tekutin, složení stravy a zvýšená koncentrace látek tvořících kameny. Jistou roli hrají také faktory geografické, klimatické a sociálně ekonomické, věk a pohlaví. Další příčinou urolitiázy mohou být překážky ve vyprazdňování močových cest, metabolické poruchy, některá celková onemocnění, některé infekce močových cest a dědičnost.

Reklama

Intenzita a charakter potíží se liší podle velikosti a lokalizace kamene a dalších faktorů, ?jako je přítomnost infekce. Spektrum projevů močových kamenů je různé, některé nemusí způsobit obtíže, ale pokud dojde k zneprůchodnění močových cest, pak způsobí ledvinnou koliku, která se projevuje bolestmi v bederní krajině. Tyto bolesti se někdy promítají ?do močovodu nebo třísla a obvykle se objevují při pohybové aktivitě nebo po fyzické zátěži. Nejsou nijak typické, proto se snadno zamění s jinými příčinami bolestí zad, zejména ?s bolestmi od páteře. Některé kameny nevyvolávají žádné příznaky, říká se jim asymptomatické, a často bývají vedlejším nálezem při vyšetřování z jiných příčin. I mezi asymptomatickými kameny se však najdou takové, které vyžadují léčbu.

Léčba urolitiázy představuje jednu z převratných změn v medicíně. Pokud byl dříve prakticky jedinou možností otevřený chirurgický výkon, pak od počátku osmdesátých let dvacátého století, kdy se začala používat extrakorporální litotrypse a endoskopické metody, je otevřená operace pro odstranění ledvinového kamene už raritou. Mezi základní metody léčby urolitiázy patří neoperační léčba (konzervativní terapie), rozdrcení kamene rázovou vlnou (extrakorporální litotrypse - ESWL, LERV), odstranění kamene z ledviny nově vytvořeným traktem (perkutánní extrakce konkrementu - PCNL, PEK), odstranění kamene přes močový měchýř a močovod (uteroskopická extrakce litiázy - URS).

As. MUDr. Aleš Petřík, Ph.D., urolog
Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice a Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Reklama

Komentáře

Reklama