Reklama

Jak aplikovat oční kapky?

1. Oční kapky používejte pouze po poradě s lékařem nebo lékárníkem.

2. Používáte-li více druhů očních kapek ve stejnou dobu, je vhodné s aplikací dalších kapek počkat nejméně 5 minut.

3. Nevynechávejte předepsanou dávku, nepravidelné dávkování snižuje efekt léčby.

4. Před aplikací vyjměte kontaktní čočky a nasaďte si je až 15 minut po aplikaci. Většina ocních kapek nesmí přijít do přímého
kontaktu s měkkými kontaktními čočkami, mohou způsobit jejich zkalení nebo zbarvení.

5. Nedotýkejte se kapátka. Znečištěné kapátko a případná kontaminace očních kapek může být příčinou poškození očí.

Reklama

6. Po prvním otevření lahvičky by neměly být oční kapky používány déle než 4 týdny.

7. Některé oční kapky mohou ojediněle vyvolat rozšíření zornic a rozmazané vidění. Schopnost řídit nebo obsluhovat stroje je v takovém
případě zhoršena. Je třeba počkat s vykonáváním těchto činností obvykle 15-30 minut.

8. Pokud nedojde ke zlepšení onemocnění do 48 hodin, prerušte podávání kapek a poraďte se s lékařem.
Zdroj: Moje zdraví, 2 kvetna 2006

Reklama

Komentáře

Reklama